İçinde BİR geçen kelimeler

İçinde BİR geçen kelimeler 2840 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

bir aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. bir anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde BİR geçen kelimeler

25 harfli

(bir durumu) açığa vurmak, (bir iş) medreseye düşmek, (bir işin) alayında olmak, (bir işin) altı yaş olmak, (bir işin) içinden çıkmak, (bir işin) ucunu kaçırmak, (bir şey) abanoz kesilmek, (bir şeyden) ileri gelmek, (bir şeyden) mahrum olmak, (bir şeye) elini sürmemek, (bir şeye) gölge düşürmek, (bir şeye) zihni takılmak, (bir şeyi) açığa çıkarmak, (bir şeyi) aklında tutmak, (bir şeyi) meslek edinmek, (bir şeyin) altını kısmak, (bir şeyin) arkası gelmek, (bir şeyin) başına geçmek, (bir şeyin) dibi görünmek, (bir şeyin) dibini bulmak, (bir şeyin) rezili çıkmak, ...

24 harfli

(bir durum) açığa çıkmak, (bir iş) sekteye uğramak, (bir işin) sakalı bitmek, (bir işin) yolunu yapmak, (bir işte) methali olmak, (bir işte) parmağı olmak, (bir şey) akıldan çıkmak, (bir şey) gözüne ilişmek, (bir şey) haritada olmak, (bir şey) kanına işlemek, (bir şey) su gibi gitmek, (bir şeyde) gözü olmamak, (bir şeyde) karar bulmak, (bir şeye) Fatiha okumak, (bir şeye) gözünü yummak, (bir şeye) kuvvet vermek, (bir şeye) sünger çekmek, (bir şeye) yatkın bulmak, (bir şeye) yüzü tutmamak, (bir şeyi) aklına koymak, (bir şeyi) ayakta tutmak, ...

23 harfli

(bir iş) aceleye gelmek, (bir işi) yokuşa koşmak, (bir işte) tulum çıkmak, (bir işten) hariç olmak, (bir şey) akılda kalmak, (bir şey) aleyhe dönmek, (bir şey) içinde yüzmek, (bir şey) yüzü görmemek, (bir şeyde) gönlü olmak, (bir şeyden) geçilmemek, (bir şeyden) kapı açmak, (bir şeye) cevaz vermek, (bir şeye) düşkün olmak, (bir şeye) haciz koymak, (bir şeye) hayat vermek, (bir şeye) kulak vermek, (bir şeye) yüzü olmamak, (bir şeyi) ağzına atmak, (bir şeyi) gizli tutmak, (bir şeyi) hesaba almak, (bir şeyi) kir götürmek, ...

22 harfli

(bir işe) adı karışmak, (bir işten) el yıkamak, (bir şey) ayağa düşmek, (bir şey) gözünü almak, (bir şey) kir götürmek, (bir şeyde) gözü olmak, (bir şeyde) tuzu olmak, (bir şeyden) baş almak, (bir şeyden) hayır yok, (bir şeyden) kâm almak, (bir şeyden) söz etmek, (bir şeye) cila vermek, (bir şeye) dâhil olmak, (bir şeye) gönlü olmak, (bir şeye) renk gelmek, (bir şeye) temas etmek, (bir şeyi) abes bulmak, (bir şeyi) çorba etmek, (bir şeyi) gâvur etmek, (bir şeyi) geri vermek, (bir şeyi) hazır etmek, ...

21 harfli

(bir iş) elinde olmak, (bir iş) uykuda olmak, (bir şey) kapak atmak, (bir şey) ters gitmek, (bir şeye) can gelmek, (bir şeye) gebe olmak, (bir şeye) imza atmak, (bir şeye) ket vurmak, (bir şeye) yüz tutmak, (bir şeyi) ilga etmek, (bir şeyi) imza etmek, (bir şeyi) leke etmek, (bir şeyin) aması var, (bir yere) baş tutmak, (bir yere) para akmak, (birinde) şafak atmak, (birinden) kan gitmek, (birine) abayı yakmak, (birine) analık etmek, (birine) biliş çıkmak, (birine) çirkef atmak, ...

20 harfli

(bir işe) eli yatmak, (bir işte) eli olmak, (bir işte) yer almak, (bir şey) bini aşmak, (bir şey) çok gelmek, (bir şey) hava almak, (bir şey) kir tutmak, (bir şey) moda olmak, (bir şeye) kul olmak, (bir şeyi) söz etmek, (bir yeri) yol etmek, (bir yerin) üst başı, (birine) ateş basmak, (birine) balta olmak, (birine) cephe almak, (birine) ceza kesmek, (birine) damla inmek, (birine) diş bilemek, (birine) kanat açmak, (birine) kara çalmak, (birine) kastı olmak, ...

19 harfli

(bir işi) piç etmek, (bir şey) az gelmek, (birine) acı vermek, (birine) açık olmak, (birine) gün doğmak, (birine) gün geçmek, (birine) hak vermek, (birine) hor bakmak, (birine) işi düşmek, (birine) laf gelmek, (birine) oyun etmek, (birine) rica etmek, (birine) söz gelmek, (birini) bent etmek, (birini) cin tutmak, (birini) fena etmek, (birini) hor tutmak, (birini) hoş tutmak, (birini) ipe çekmek, (birini) işe koşmak, (birini) kan boğmak, ...

18 harfli

(bir şeyde) iş yok, (birine) ip takmak, (birine) iş düşmek, (birine) yük olmak, (birine) zar atmak, (birini) işe almak, (birinin) ağzından, ağız birliği etmek, ana bir, baba ayrı, Asya Takas Birliği, Asya Yayın Birliği, Avrupa para birimi, belirsiz birim kök, bin bir yaprak otu, bir araya getirmek, bir babadan kardaş, bir boka yaramamak, bir dalda durmamak, bir dereceye kadar, bir don bir gömlek, bir dostluk kaldı!, ...

17 harfli

(biri) hava almak, (birine) iş etmek, (birinin) elinden, (birinin) gözünde, aklın yolu birdir, ayırma birim boyu, binbir yaprak otu, bir başka (olmak), bir düziye taylam, bir hizaya gelmek, bir hoşluğu olmak, bir hörgüçlü deve, bir kapıya çıkmak, bir karış suratla, bir köşeye koymak, bir köşeye sinmek, bir örnek t testi, bir paralık etmek, bir tahtası eksik, bir taraflı limit, bir taraflı türev, ...

16 harfli

(bir işin) adamı, (biri) çok olmak, ağız bir eylemek, ağız biriktirmek, alt dörttebirlik, ana işlem birimi, Arap Para Birimi, arka bir eylemek, arka biriktirmek, askerî işbirliği, Asya para birimi, Atletizm Birliği, Ayaktopu Birliği, bankalar birliği, bir adım tahmini, bir araya gelmek, bir çuval dolusu, bir defada ödeme, bir el bir saray, bir elden çıkmış, bir gömlek aşağı, ...

15 harfli

açkılama cebiri, akılsız uçbirim, anamal birikimi, bağımlı uçbirim, binbir zahmetle, binbirdelik otu, bini bir paraya, bir dikiş kaldı, bir göç mikdarı, bir hoş eylemek, bir iki dimemek, bir koşum hapaz, bir malın eşiği, bir pula satmak, bir şeysinmemek, bir torba kemik, bir tuhaf olmak, bir yaz çok oku, bir yere gelmek, Birbeck granülü, birbiçimli yapı, ...

14 harfli

arka bir olmak, Avrupa Birliği, ayda yılda bir, ayrık birleşim, badak birleşim, Baltık Birliği, başı bir olmak, biñinde birini, bir ayak evvel, bir bu eksikti, bir çenekliler, bir çenektiler, bir göz gülmek, bir hücreliler, bir iki derken, bir iştir oldu, bir şey sanmak, bir şey yapmak, bir yaña olmak, birarada tanım, birden boşalma, ...

13 harfli

acemi birliği, aktif birikim, aşırı birikim, ayırma birimi, Banach cebiri, beldir belbir, Berne Birliği, bir ayak önce, bir bacak öne, bir bakışımlı, bir başınalık, bir çeğnemlik, bir gözeliler, bir gün evvel, bir hâl etmek, bir hâl olmak, bir hoş olmak, bir keresinde, bir kol çengi, bir milyonluk, bir tek atmak, ...

12 harfli

ağız birliği, ağızları bir, ana baba bir, anlam birimi, Arap birliği, başbir etmek, berbirlenmek, Bern Birliği, beşibirarada, beşibiryerde, biçim birimi, bir adım GMM, bir an evvel, bir banımlık, bir boyunmal, bir dönüm su, bir gün önce, bir iş olmak, bir lahzacık, bir nebzecik, bir numaralı, ...

11 harfli

alt birikim, ardıl birim, bebirlenmek, beşibirliyh, beştebirlik, bir ağızdan, bir an önce, bir anlamda, bir atımlık, bir başkası, bir bulaşım, bir cibitte, bir çenetli, bir çırpıda, bir daha mı, bir defacık, bir defalık, bir dikişte, bir dimiyat, bir evcikli, bir eylemek, ...

10 harfli

anlambirim, başka biri, bebirlemek, beşibirlik, beşibirluh, biñden bir, bir alagat, bir aralık, bir bakıma, bir bakmak, bir başına, bir bel su, bir cırnıh, bir cimdik, bir çalaca, bir çalgap, bir çeynem, bir çimdik, bir çirtim, bir damzım, bir defada, ...

9 harfli

Akçakebir, ana-birim, Anıtkabir, arada bir, asbirator, binbir pu, binde bir, bir anlık, bir araba, bir arada, bir birin, bir boyda, bir boyun, bir çakım, bir çalım, bir çelik, bir damla, bir dıhca, bir dıkna, bir dilim, bir dimla, ...

8 harfli

ağzı bir, arabirim, Aybirgen, B birimi, bir adlu, bir ağız, bir alay, bir âlem, bir anda, bir avuç, bir çala, bir çift, bir daha, bir dahi, bir defa, bir diği, bir diki, bir dizi, bir dolu, bir illü, bir kere, ...

7 harfli

asbirin, azbiraz, beş bir, bir ara, bir baş, bir bir, bir boy, bir çal, bir hav, bir hoş, bir iki, bir ken, bir tee, bir tek, bir tiy, bir yol, bir zat, bir-iki, birabar, birader, birakaç, ...

6 harfli

abiriz, Alibir, başbir, binbir, bir an, bir de, bir el, biracı, Birant, birbaş, Birben, birbir, Bircan, bircek, bircik, birçek, birçok, Birdal, birdan, birden, biredi, ...

5 harfli

aybir, azbir, Biran, Biray, biraz, birce, birci, birde, bireh, birem, biren, birer, birev, birey, birez, birge, birgi, birik, birim, Biriz, Birke, ...

4 harfli

Abir, bira, birê, biri, ebir, obir, öbir

3 harfli

bir

Kelime Ara