İçinde BİTK geçen kelimeler

İçinde BİTK geçen kelimeler 221 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde BİTK geçen kelimeler

25 harfli

düğmüksel bitkili görünüş, düğmüksü bitkilik köklemi, hemolitik etkili bitkiler, kanser oluşturan bitkiler, yumurcuk taşır (bitkiler)

24 harfli

bitki benzeri kamçılılar, bitkisel protein yemleri, düğmüksü bitkilik yalımı

23 harfli

Akdeniz bitki topluluğu, damarlı sporlu bitkiler

22 harfli

bitkisel kaynaklı ilaç, poikilohidrik bitkiler, yalancı porsuk bitkisi, yem bitkileri ürünleri

21 harfli

bitki taslağı sapçığı, bitkinlik sabuklaması, bitkisel dirim konisi, karsinojenik bitkiler, sığır kuyruğu (bitki), Şili bitki-kesen kuşu

20 harfli

bir hücreli bitkiler, biriktirici bitkiler, bitki paleontolojisi, Bitkibilim (Botanik), bitkisel gözdeğmelik, bitkisel kaynantılar, çoban düdüğü (bitki), çok hücreli bitkiler, fotodinamik bitkiler, Şili bitkikesen kuşu, yetiştirim bitkileri

19 harfli

akümülatör bitkiler, bitki bulgu belgesi, bitkili düğmüksülük, bitkisel yenilikler, böcekkapan bitkiler, çift ikizli (bitki), çok gözeli bitkiler, iki dudaklı (bitki), kayış kıran (bitki), keten bitkisi ürünü, ormanaltı bitkileri, Sarmaşır (Bitkiler), sıcak iklim bitkisi, sülük (bitki bilim), Uzungüncü bitkiler

18 harfli

bitken deri yalımı, bitki doku kültürü, bitkimsi hayvanlar, bitkisel dışasalak, çapabitkisi tarımı, çokgözeli bitkiler, Çokyıllık bitkiler, ihtiyotoksik bitki, iki barklı (bitki), kalsinojenik bitki, kargabüken bitkisi, ölümsüzlük bitkisi, selenefor bitkiler, yeşilyem bitkileri

17 harfli

ağu kıran [bitki], bitki fizyolojisi, bitki morfolojisi, bitki öldürücüler, bitki-kesengiller, bitkisel içasalak, çiçeksiz bitkiler, çift eşli (bitki), dar açılı “bitki”, düğmüksü bitkilik, gölgecil bitkiler, güneşçil bitkiler, Hint yağı bitkisi, humuscul bitkiler, iki dişli (bitki), işleyim bitkileri, karnivor bitkiler, kurakçıl bitkiler, tohumsuz bitkiler

16 harfli

anahtar bitkiler, Aralık bitkileri, bitke biyolojisi, bitki biyolojisi, bitki coğrafyası, bitki hormonları, bitki patolojisi, bitkikesengiller, bitkisel soylama, çiçekli bitkiler, çok yıllık bitki, dokuma bitkileri, Gölgeci bitkiler, halk bitkibilimi, iki-yıllık bitki, kültür bitkileri, tohumlu bitkiler, yumrulu bitkiler

15 harfli

bitki anatomisi, bitki pelitçiği, bitki topluluğu, bitkisel asalak, bitkisel kazein, bitkisel toprak, çokyıllık bitki, gölge bitkileri, Işıkçı bitkiler, kurak bitkileri, nemcil bitkiler, salon bitkileri, sporlu bitkiler, taneli bitkiler, Yastık bitkiler, Yayvan bitkiler

14 harfli

aşağı bitkiler, bitki öldürücü, bitki paraziti, bitkiler âlemi, bitkisel hayat, bitkisel kömür, bitkisel muska, bitkitopIuluğu, Çimenbitkileri, ışık bitkileri, kurakçıl bitki, mera bitkileri, porsuk bitkisi, tallı bitkiler, Tırmanır bitki, tropikal bitki, yalı bitkileri

13 harfli

bitki bilimci, bitki bitleri, bitki bölgesi, bitki bulgusu, bitki hormonu, bitki kimyası, bitki taslağı, bitki toprağı, bitkiye tapma, çelik (bitki), çim (bitkide), çöl bitkileri, etli bitkiler, gamet bitkisi, Havabitkileri, jalap bitkisi, kalıntı bitki, kayacıl bitki, keten bitkisi, klimaks bitki, Kurakçılbitki, ...

12 harfli

asalak bitki, bitki bakısı, bitki bilimi, bitki evreni, bitki karımı, bitki örtüsü, bitki peliti, bitkinleşmek, bitkisel dil, bitkisel lif, bitkisel tel, bitkisel yağ, çapa bitkisi, gametlibitki, ilaç bitkisi, nemcil bitki, relikt bitki, sporlu bitki, su bitkileri, tekbitkidölü, tuzcul bitki, ...

11 harfli

Beslerbitki, bitki bilik, bitki nakli, bitki uyuzu, bitkileşmek, bitkinleşim, bitkinleşme, bitkinleten, bitkinletim, çit bitkisi, çöp bitkisi, konik bitki, sporbitkisi, sucul bitki, süs bitkisi, Üsbitkenlik, yağlı bitki

10 harfli

bitki göçü, bitki sütü, bitkicilik, bitkileşme, etli bitki, sabitkadem, su bitkisi, Suculbitki, üst bitken

9 harfli

bitkinlik

8 harfli

anabitki, bitkelli, bitkicil, bitkimsi, bitkince, bitkisel, üsbitken

7 harfli

bitkici, bitkisi

6 harfli

bitkel, bitken, bitkin

5 harfli

bitke, bitki

Kelime Ara