İçinde BİY geçen kelimeler

İçinde BİY geçen kelimeler 595 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

biy aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. biy anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde BİY geçen kelimeler

25 harfli

antimikrobiyal kemoterapi, biyokimyasal zehirli etki, feminist biyomedikal etik, kambiyo denkleştirme fonu, labiyum limbi vestibulare, ramus labiyalis ventralis, reprodüktif biyoteknoloji

24 harfli

antibiyotik sonrası etki, biyokimyasal toksikoloji, biyolojik yarılanma ömrü, fleksibl kambiyo kurları, kambiyo istikrar fonları, karşılaştırmalı edebiyat, labiyum limbi timpanikum, ß-laktam antibiyotikleri, vena labiyalis inferiyor, vena labiyalis superiyor

23 harfli

altın kambiyo standardı, antagonistik simbiyozis, beta laktam antibiyotik, biyolojik olmayan tarım, biyolojik sınıflandırma, biyomekanik oyun düzeni, kambiyo denetim sistemi, makrobiyotik vejetaryen, makrolid antibiyotikler, sistemik biyoyararlanım, slid-lamb biyomikroskop, şistosomozis hematobiya, uterus biyopsi katateri, vena labiyalis dorsalis

22 harfli

biyojeokimyasal çevrim, endometriyum biyopsisi, Gambiya uyku hastalığı, göğüs kemiği biyopsisi, konstruktiv simbiyozis, mikrobiyal ham protein, Tru-kat biyopsi iğnesi

21 harfli

altın kambiyo dizgesi, beyincik abiyotrofisi, biyojeokimyasal devir, biyokimyasal tolerans, biyolojik antropoloji, biyolojik değişkenlik, biyolojik deterjanlar, biyomekanik oyunculuk, disjunktif simbiyozis, erkânıharbiyeiumumiye, kambiyo istikrar fonu, karaciğer amebiyozisi, kesici biyopsi iğnesi, konjunktiv simbiyozis, labiyum mayus pudendi, labiyum minus pudendi, silaj mikrobiyolojisi, terbiyeli maymun gibi, vajina biyopsi aygıtı, yemlik antibiyotikler

20 harfli

acı badem kurabiyesi, altın kambiyo ölçünü, antibiyotik tedavisi, aspirasyon biyopsisi, bağırsak amebiyozisi, biyokimyasal genetik, biyolojik çeşitlilik, biyolojik faiz oranı, döl yatağı biyopsisi, endometriyal biyopsi, kambiyo borç belgiti, kambiyo değiş değeri, kambiyo geçer değeri, kambiyo operatörleri, Kriptobiya hastalığı, nispi biyoyararlanım, radyasyon biyolojisi, tetrahidrobiyopterin

19 harfli

akciğer amebiyozisi, antibiyotik direnci, antimikrobiyal ajan, antimikrobiyal ilâç, biyolojik dozimetri, biyolojik etkileşim, biyolojik tamponlar, biyolojik yarı ömür, biyolojik yarılanma, kambiyo işlemcileri, karaciğer biyopsisi, memâlik-i ecnebiyye, mikrobiyal sindirim, planum nazolabiyale, primli kambiyo kuru, rami bukkolabiyales, terbiyeden tezikmek, zülbiyeden geçirmek

18 harfli

biyocoğrafik çevre, biyolojik etkinlik, biyolojik ölçmeler, biyolojik ölçümler, biyolojik silahlar, biyomineralizasyon, biyotik potansiyel, biyotransformasyon, embriyonel biyopsi, endoskopik biyopsi, esnek kambiyo kuru, kambiyo belgitleri, kambiyo pariteleri, kambiyo temsilcisi, kara mika, biyotit, mikrobiyal protein, moleküler biyoloji, oynak kambiyo kuru, terbiyesini bozmak

17 harfli

antibiyogram test, antibiyotikli buz, biyoenerji bilimi, biyoetkinsizleşme, biyolojik gürültü, biyolojik kontrol, biyolojik tehlike, biyomagnifikasyon, burjuva edebiyatı, edebiyat kelimesi, edebiyat-ı Cedide, eğitim biyolojisi, Gambiya kamçılısı, hipobiyotik larva, kalbiyle konuşmak, kambiyo senetleri, labiyum inferiyus, labiyum superiyus, vasküler kambiyum, zorunlu simbiyont

16 harfli

amebiyozis kutis, bitke biyolojisi, bitki biyolojisi, biyoeşdeğerlilik, biyokimyasal yol, biyolojik analiz, biyolojik arıtma, biyolojik deneme, biyolojik filtre, biyolojik vektör, biyolojik zarlar, biyometeorolojik, biyomineralleşme, biyotik komünite, edebiyat bilimci, edebiyat türleri, edebiyatseverlik, elektrobiyolojik, hücre biyolojisi, iterbiyum florür, iterbiyum klorür, ...

15 harfli

abiyotik faktör, akantamebiyozis, beden terbiyesi, biyavır malamat, biyoakümülasyon, biyolfiminesans, biyolojik değer, biyolojik nakil, biyolojik ölçüm, biyolojik savaş, biyolojik tarım, biyometeoroloji, biyomühendislik, biyotik klimaks, biyotik solunum, biyotoksikoloji, çocuk edebiyatı, divan edebiyatı, edebiyat bilimi, edebiyat tarihi, edebiyat yapmak, ...

14 harfli

abiyotik çevre, antibiyotikler, antimikrobiyal, âşık edebiyatı, biyoaktivasyon, biyoçeşitlilik, biyoelektronik, biyoelementler, biyoetkinleşme, biyofarmasötik, biyoistatistik, biyojenik amin, biyolojik amin, biyolojik etki, biyolojik risk, biyolojik saat, biyolojik zırh, biyolüminesans, biyopsi yapmak, biyoremidasyon, biyosidal ürün, ...

13 harfli

abiyetik asit, anaerobiyozis, biyoenerjetik, biyoindikatör, biyokatalizör, biyolojik ırk, biyolojik tür, biyolojik zar, biyomikroskop, biyoresmetrin, biyoteknoloji, biyotik çevre, Bubiyan Adası, debiyet olmak, doğru kambiyo, edebiyat dili, edebiyatçılık, edebiyatsever, endosimbiyont, entamobiyozis, enterobiyozis, ...

12 harfli

abiyogenetik, aerobiyoloji, antibiyogram, asabiyecilik, biyoalletrin, biyocoğrafya, biyoelektrik, biyogüvenlik, biyojen amin, biyojeografi, biyojeosenöz, biyokimyasal, biyolüminans, endosimbiyoz, fitobiyoloji, fotobiyoloji, kambiyo izni, kambiyoculuk, koza-lebbiyh, ksenobiyotik, mikrobiyolog, ...

11 harfli

abiyoseston, amfibiyotik, antibiyotik, biyoartırış, biyodeğişim, biyodönüşüm, biyoenerjik, biyogenetik, biyokanin A, biyokimyacı, biyomedikal, biyomekanik, biyomembran, biyomolekül, biyopolimer, biyoreaktör, biyosantrik, dış kambiyo, diplobiyont, endobiyotik, haplobiyont, ...

10 harfli

abiyogenez, abiyolojik, abiyotrofi, amebiyozis, anabiyozis, biyoenerji, biyofitler, biyografik, biyolojici, biyolojizm, biyoplazma, biyopterin, biyosensör, biyosentez, biyoseston, biyostatik, biyoterapi, biyotipler, biyotoksin, biyoyoğurt, cembiyesiz, ...

9 harfli

abiyogeni, abiyoloji, aerobiyoz, amfibiyos, amfibiyöz, antibiyoz, asabiyeci, balımbiya, biyobölge, biyodeney, biyodizel, biyofizik, biyogenez, biyografi, biyojenik, biyokimya, biyokütle, biyolojik, biyometri, biyoritim, biyosenoz, ...

8 harfli

abiyotik, abiyozis, ambiyans, ambiyens, Amebiyaz, amibiyaz, anabiyoz, asabiyet, bimbiyaz, biyaktan, biyaprak, biyenmek, biyeriye, biyoetik, biyofilm, biyogard, biyograf, biyokrom, biyoloji, biyonomi, biyoseri, ...

7 harfli

asabiye, biyaban, biyenim, biyesir, biyesiz, biyirik, biyocuk, biyofaj, biyogaz, biyolog, biyomas, biyonik, biyopsi, biyosit, biyotik, biyotin, biyotip, biyotit, biyotop, biyozon, cembiye, ...

6 harfli

abiyoz, bibiya, bibiyu, biyana, biyani, biybiy, biyeli, biyeme, biygir, biymak, biyota, dimbiy, dirbiy, Embiya, enbiya, gabiye, gıbiyh, hebiye, kabiye, labiye, lobiya, ...

5 harfli

abiye, biyak, biyam, biyan, biyaz, biyel, biyen, biyez, biyik, biyil, biyit, biyke, biyle, biyod, biyol, biyom, biyos, biyot, biyoz, biyul, biyün, ...

4 harfli

abiy, biye, biyi, biyo, ebiy

3 harfli

biy

Kelime Ara