İçinde BİYO geçen kelimeler

İçinde BİYO geçen kelimeler 347 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

biyo aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. biyo anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde BİYO geçen kelimeler

25 harfli

biyokimyasal zehirli etki, feminist biyomedikal etik, kambiyo denkleştirme fonu, reprodüktif biyoteknoloji

24 harfli

antibiyotik sonrası etki, biyokimyasal toksikoloji, biyolojik yarılanma ömrü, fleksibl kambiyo kurları, kambiyo istikrar fonları, ß-laktam antibiyotikleri

23 harfli

altın kambiyo standardı, antagonistik simbiyozis, beta laktam antibiyotik, biyolojik olmayan tarım, biyolojik sınıflandırma, biyomekanik oyun düzeni, kambiyo denetim sistemi, makrobiyotik vejetaryen, makrolid antibiyotikler, sistemik biyoyararlanım, slid-lamb biyomikroskop, uterus biyopsi katateri

22 harfli

biyojeokimyasal çevrim, endometriyum biyopsisi, göğüs kemiği biyopsisi, konstruktiv simbiyozis, Tru-kat biyopsi iğnesi

21 harfli

altın kambiyo dizgesi, beyincik abiyotrofisi, biyojeokimyasal devir, biyokimyasal tolerans, biyolojik antropoloji, biyolojik değişkenlik, biyolojik deterjanlar, biyomekanik oyunculuk, disjunktif simbiyozis, kambiyo istikrar fonu, karaciğer amebiyozisi, kesici biyopsi iğnesi, konjunktiv simbiyozis, silaj mikrobiyolojisi, vajina biyopsi aygıtı, yemlik antibiyotikler

20 harfli

altın kambiyo ölçünü, antibiyotik tedavisi, aspirasyon biyopsisi, bağırsak amebiyozisi, biyokimyasal genetik, biyolojik çeşitlilik, biyolojik faiz oranı, döl yatağı biyopsisi, endometriyal biyopsi, kambiyo borç belgiti, kambiyo değiş değeri, kambiyo geçer değeri, kambiyo operatörleri, nispi biyoyararlanım, radyasyon biyolojisi, tetrahidrobiyopterin

19 harfli

akciğer amebiyozisi, antibiyotik direnci, biyolojik dozimetri, biyolojik etkileşim, biyolojik tamponlar, biyolojik yarı ömür, biyolojik yarılanma, kambiyo işlemcileri, karaciğer biyopsisi, primli kambiyo kuru

18 harfli

biyocoğrafik çevre, biyolojik etkinlik, biyolojik ölçmeler, biyolojik ölçümler, biyolojik silahlar, biyomineralizasyon, biyotik potansiyel, biyotransformasyon, embriyonel biyopsi, endoskopik biyopsi, esnek kambiyo kuru, kambiyo belgitleri, kambiyo pariteleri, kambiyo temsilcisi, kara mika, biyotit, moleküler biyoloji, oynak kambiyo kuru

17 harfli

antibiyogram test, antibiyotikli buz, biyoenerji bilimi, biyoetkinsizleşme, biyolojik gürültü, biyolojik kontrol, biyolojik tehlike, biyomagnifikasyon, eğitim biyolojisi, hipobiyotik larva, kambiyo senetleri, zorunlu simbiyont

16 harfli

amebiyozis kutis, bitke biyolojisi, bitki biyolojisi, biyoeşdeğerlilik, biyokimyasal yol, biyolojik analiz, biyolojik arıtma, biyolojik deneme, biyolojik filtre, biyolojik vektör, biyolojik zarlar, biyometeorolojik, biyomineralleşme, biyotik komünite, elektrobiyolojik, hücre biyolojisi, kambiyo acentesi, kambiyo denetimi, kambiyo kontrolü, kambiyo paritesi, uterus biyopsisi, ...

15 harfli

abiyotik faktör, akantamebiyozis, biyoakümülasyon, biyolfiminesans, biyolojik değer, biyolojik nakil, biyolojik ölçüm, biyolojik savaş, biyolojik tarım, biyometeoroloji, biyomühendislik, biyotik klimaks, biyotik solunum, biyotoksikoloji, elektrobiyoloji, kambiyo aracısı

14 harfli

abiyotik çevre, antibiyotikler, biyoaktivasyon, biyoçeşitlilik, biyoelektronik, biyoelementler, biyoetkinleşme, biyofarmasötik, biyoistatistik, biyojenik amin, biyolojik amin, biyolojik etki, biyolojik risk, biyolojik saat, biyolojik zırh, biyolüminesans, biyopsi yapmak, biyoremidasyon, biyosidal ürün, biyosistematik, biyospeleoloji, ...

13 harfli

anaerobiyozis, biyoenerjetik, biyoindikatör, biyokatalizör, biyolojik ırk, biyolojik tür, biyolojik zar, biyomikroskop, biyoresmetrin, biyoteknoloji, biyotik çevre, doğru kambiyo, endosimbiyont, entamobiyozis, enterobiyozis, hidrobiyoloji, kambiyo ajanı, kriyobiyoloji, limnobiyoloji, mikrobiyoloji, otobiyografik, ...

12 harfli

abiyogenetik, aerobiyoloji, antibiyogram, biyoalletrin, biyocoğrafya, biyoelektrik, biyogüvenlik, biyojen amin, biyojeografi, biyojeosenöz, biyokimyasal, biyolüminans, endosimbiyoz, fitobiyoloji, fotobiyoloji, kambiyo izni, kambiyoculuk, ksenobiyotik, mikrobiyolog, nörobiyoloji, otobiyografi, ...

11 harfli

abiyoseston, amfibiyotik, antibiyotik, biyoartırış, biyodeğişim, biyodönüşüm, biyoenerjik, biyogenetik, biyokanin A, biyokimyacı, biyomedikal, biyomekanik, biyomembran, biyomolekül, biyopolimer, biyoreaktör, biyosantrik, dış kambiyo, diplobiyont, endobiyotik, haplobiyont, ...

10 harfli

abiyogenez, abiyolojik, abiyotrofi, amebiyozis, anabiyozis, biyoenerji, biyofitler, biyografik, biyolojici, biyolojizm, biyoplazma, biyopterin, biyosensör, biyosentez, biyoseston, biyostatik, biyoterapi, biyotipler, biyotoksin, biyoyoğurt, iç kambiyo, ...

9 harfli

abiyogeni, abiyoloji, aerobiyoz, amfibiyos, antibiyoz, biyobölge, biyodeney, biyodizel, biyofizik, biyogenez, biyografi, biyojenik, biyokimya, biyokütle, biyolojik, biyometri, biyoritim, biyosenoz, biyosidal, biyositin, biyosönoz, ...

8 harfli

abiyotik, abiyozis, anabiyoz, biyoetik, biyofilm, biyogard, biyograf, biyokrom, biyoloji, biyonomi, biyoseri, biyosfer, biyoşimi, biyotrof, probiyoz, simbiyon, simbiyot, simbiyoz

7 harfli

biyocuk, biyofaj, biyogaz, biyolog, biyomas, biyonik, biyopsi, biyosit, biyotik, biyotin, biyotip, biyotit, biyotop, biyozon, kambiyo

6 harfli

abiyoz, biyota

5 harfli

biyod, biyol, biyom, biyos, biyot, biyoz

4 harfli

biyo

Kelime Ara