İçinde BOS geçen kelimeler

İçinde BOS geçen kelimeler 167 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

bos aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. bos anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde BOS geçen kelimeler

23 harfli

Balboschoenus maritimus

22 harfli

Bos primigenius taurus, Bosna Sırp Cumhuriyeti, boyuna bosuna bakmadan, karbosiklik bileşikler, yunktura lumbosakralis

21 harfli

Bosna Etnik temizliği, Duboscq kolorimetresi, hasbahçe bostancıları, pleksus lumbosakralis, Polymorphus boschalis, trombosit kümelenmesi

20 harfli

Bosna-Hersek Buhranı, Lepidorhombus boscii, proboskis çengelleri

19 harfli

Bos mutus grunniens, Bosna Hersek Sorunu, can bostanda bitmez, lumbosakral vaziyet, proboskis kancaları

18 harfli

Bos indicus sığırı, hassa bostancıları, Hippobosca rufipes, lumbosakral darlık, stroboskopi etkisi

17 harfli

Bos taurus sığırı, bosko (doğaçlama), Bosna katliamları, Bosna Temas Grubu, bostock sayrılığı, bulbospinal yolak, Hippobosca equina, stroboskop etkisi

16 harfli

bostan bozuntusu, bostan gölgeliği, bostan korkuluğu, bostan patlıcanı, bostan sinekleri, bostancı mumcusu, Lepomis gibbosus, nükleus globosus, Ovibos moschatus

15 harfli

Bos primigenius, Boston teriyeri, boy bos yerinde, Dentex gibbosus, hippoboskidozis, Testacealobosia

14 harfli

Bosna Hersekli, bostan bekçisi, bostan yıldızı, bostancı ocağı, Boston buldoğu, flebosklerozis, trombositopati, trombositopeni, Yukarıbostancı

13 harfli

Bibos banteng, Bos grunniens, bostan bocigi, bostan borusu, bostan böceği, bostan dolabı, bostan güzeli, bostan kebabı, Büyükbostancı, Hippoboscidae, Küçükbostancı, şevketibostan

12 harfli

Bibos gaurus, Bosna Hersek, Bosna Savaşı, Bosna sığırı, bostan bozan, bostan kesen, bostancıbaşı, karbosistein, körbe bostan, neostilbosan, nimbostratüs

11 harfli

Ballıbostan, bostan höyü, bostanbozan, Bostancılar, bostancılık, Bostanhüyük, bostankesen, Bostanpınar, boylu boslu, Proboscidea, stroboskopi, trombositoz

10 harfli

Bos taurus, bosbolamat, bosçabatak, bosdanacan, bostan otu, Bostanbaşı, Bostanbükü, Bostancılı, Bostandere, Bostankale, Bostankaya, Bostankent, Bostankolu, Bostanyeri, ditirambos, hipoboskit, Hippobosca, Sazlıbosna, sebosefali, stroboskop, Suboscines

9 harfli

Beybostan, Bos mutus, bosça otu, bosleşmek, bostancık, Bostaniçi, Bostanköy, Bostanlar, bostanlık, Bostanözü, Bostaurus, boy bosun, ditrambos, gombostor, lavabosuz, proboskis, trombosis, trombosit, Yenibosna

8 harfli

amebosit, amöbosit, bostancı, bostançı, Bostanlı, bostirik, bôsukmak, bosütmek, gombosdi, jambosin, probosis, zırtabos, zırtobos

7 harfli

bostana, bostili, bosümek, boy bos, şalabos

6 harfli

bosağa, bosdan, bosluh, bostan, otobos

5 harfli

abosa, bobos, bôsak, bosça, bosek, bosko, Bosna, Fobos

4 harfli

abos, bost, bosu

3 harfli

bos

Kelime Ara