İçinde BOYU geçen kelimeler

İçinde BOYU geçen kelimeler 373 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde BOYU geçen kelimeler

25 harfli

ayrılımlı boşinanç boyutu, firmaların boyut dağılımı, hayat boyu gelir hipotezi, legal (kâğıt boyutu için), sonlu boyutlu lineer uzay

24 harfli

(yatın) boyun içi yalımı, azalımlı boşinanç boyutu, boyu boyuna, huyu huyuna, boyunduruk altına girmek, dosdoğru boşinanç boyutu, n—boyutlu Beta-integrali, yakınsak boşinanç boyutu

23 harfli

boyuna kararlı dalgalar, dosdoğru gelenek boyutu, n boyutlu katmanlı uzay, üç-boyutlu örgü tasannu

22 harfli

boyuna bosuna bakmadan, boyunluluk, boyun olma, boyunun ölçüsünü almak, boyut testere makinesi, çarpık boyun hastalığı, kırmızı boyunlu dalgıç, n boyutlu paralelyüzlü, sonlu boyutlu operator, yeniden boyutlandırmak

21 harfli

boyun bir karış uzadı, boyun müköz hücreleri, boyun-agru -sağrakçıl, boyuna bantlı rasbora, boyunaltı bezi, timüs, boyuncul (kara damar), boyundurukla bastırma, desteklik boyuttutarı, kapı üstü boyunduruğu, kızıl boyunlu batağan, n boyutlu Öklit uzayı, n—boyutlu açık aralık, saptırıra boyunduruğu, üç-boyutlu minigösder, üçboyutlu görüntülüğü, üçboyutlu seslendirme

20 harfli

boyunca çocuğu olmak, boyunsal-sağrakçasal, boyuttutarda suverme, eğri boyun hastalığı, genel gelenek boyutu, iki boyutlu markalar, kara boyunlu batağan, küçük boyutlu sistem, üçboyutlu televizyon, yatın boyun dikişlem

19 harfli

afin kümenin boyutu, boyun alıştırmaları, boyutsal dengelilik, kara boyunlu dalgıç, kara-boyunlu dalgıç, kıyı boyu gelişmesi, n-boyutlu afin uzay, sarı boyunlu termit, sarı-boyunlu termit, sıkıştırılmış boyut, sonsuz boyutlu uzay, üç boyutlu yapıtlar, yıl boyu poliöstrik

18 harfli

boşinanç boyutları, boyu boyarhı olmak, boyun toplardamarı, boyun-bük-kürekçil, boyuna dalga treni, boyunçevirengiller, boyunduruğa vurmak, boyunduruklu yılan, boyunsal-tümşüksel, boyutsallık belası, çok boyutlu düzlem, dönerboyunlugiller, eksicik dalga boyu, eşdeğer dalga boyu, görüş alanı boyutu, kadere boyun eğmek, minimum dalga boyu, sıfır boyutlu uzay, sonlu boyutlu uzay

17 harfli

ayırma birim boyu, baskın dalga boyu, boynak (boyundan), boyun yelsili uru, boyun-sağrak altı, boyunduruk çukuru, boyunduruk parası, boyunları yapışık, boyunsal-küreksel, boyut kazandırmak, coğrafyasal boyut, çarpık boyunluluk, dalga boyu seçici, geçici boyunduruk, gelenek boyutları, iki boyutlu çizim, kıyı boyu çizgisi, koyak boyu ormanı, n boyutlu yalınca, saydam resim boyu, sıkma boyuttutarı, ...

16 harfli

baba boyunduruğu, boyun karadamarı, boyun sestopları, boyunbağı çubuğu, boyuncul gebelik, boyunduruk hakkı, boyunsal-pazısal, boyutlandırılmak, gelişimsel boyut, gizli boyunlular, gizli-boyunlular, Hausdorff boyutu, ikiboyutlu çizim, ikiboyutlu kukla, n—boyutlu aralık, ruhsal üçboyutlu, sakakçıl (boyun), tekboyutlu (ses), tekboyutlu çizim, üç boyutlu çizge, üç boyutlu çizim, ...

15 harfli

beşboyutlu soru, boyun altı bezi, boyun bilmecesi, boyun bükürlüğü, boyun deri kası, boyun düğmeciği, boyun sinirleri, boyun-altı bezi, boyun-bölgeççil, boyun-deri altı, boyun-oturgacıl, boyun-sağrakçıl, boyuna dalgalar, boyuna kumullar, boyuna sarsıntı, boyunduruk bağı, boyunduruk yeke, boyutlandırılış, boyutlandırılma, burkuk boyunluk, dönerboyunlular, ...

14 harfli

boyun burtarım, boyun omurları, boyun-kürekçil, boyun-tümükçül, boyunlandırmak, boyut değişimi, boyut denetimi, boyutlandırmak, çerçeve boyutu, istiridye boyu, kuşaksal boyut, n boyutlu uzay, sıkılmış boyun, tarihsel boyut, yılanboyunkuşu

13 harfli

Başboyunduruk, boylu boyunca, boyu boyanmak, boyu bükülmek, boyun fistülü, boyun sıkmacı, boyun tartmak, boyun-sırtçıl, boyunçakalağı, boyunda olmak, boyundöndüren, boyunlandırma, boyut tümleme, boyutlandırış, boyutlandırma, eğri boyunluk, fraktal boyut, n—boyutlu küp, sarkacın boyu, tekboyutluluk, üç boyutluluk, ...

12 harfli

bir boyunmal, boyu beraber, boyun bükmek, boyun cebesi, boyun çekici, boyun eğecil, boyun gırmak, boyun kan ur, boyun kesmek, boyun kırmak, boyun kütüğü, boyun saptam, boyun sunmak, boyun tutmak, boyun urganı, boyun vermek, boyuna almak, boyuna dalga, boyuna kesit, boyuna kırık, boyuna koyak, ...

11 harfli

art boyunlu, beyaz boyun, boyu batmak, boyun almak, boyun borcu, boyun eğmek, boyun komah, boyun olmah, boyun olmak, boyun oluğu, boyun omuru, boyun yazım, boyuna keşi, boyuna kıyı, Boyundurcak, boyundurluk, boyunsuzluk, boyut tutma, boyutlanmak, boyutlu ses, boyutsuzluk, ...

10 harfli

boyun bağı, boyun bezi, boyun kökü, boyunbastı, boyunburan, boyundirek, boyunduruh, boyunduruk, boyundürük, boyunkıstı, boyunlamak, Boyunpınar, boyunsalık, boyunsğala, boyunsırık, boyutlamak, boyutlanış, boyutlanma, boyutluluk, boyuttutar, boyuz-gaga, ...

9 harfli

adam boyu, ağaç boyu, araboyunu, ayak boyu, bir boyun, boyugüzel, boyun eti, boyunbağı, Boyundere, boyundruk, Boyunkaya, boyunlama, boyunsıra, boyuntrik, boyuntucu, Boyunyaka, boyutlama, enberboyu, film boyu, Geçitboyu, Gövdeboyu, ...

8 harfli

boyunbaş, boyuncak, boyuncuk, boyundak, boyundaş, boyunluk, bôyûnmak, boyunsal, boyunsha, boyunsuz, Boyuntaş, boyurmak, boyutsuz, Dereboyu, diz boyu, gökboyun, gün boyu, hamboyun, Kıyıboyu, Kök boyu, tel boyu, ...

7 harfli

boyu ay, boyunca, boyunlu, boyutlu, Çayboyu, eşboyut, kaşboyu, özboyut, üçboyut, Yolboyu

6 harfli

boyuna, Özboyu, Suboyu

5 harfli

boyuk, boyul, boyun, boyut, boyuz

Kelime Ara