İçinde BOZ geçen kelimeler

İçinde BOZ geçen kelimeler 851 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

boz aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. boz anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde BOZ geçen kelimeler

25 harfli

(birinin) dümenini bozmak, aklını (bir şeyle) bozmak, aklının terazisi bozulmak, boz tanecikler kirpiklisi, doğum sonrası bozukluklar, emilim bozukluğu sendromu

24 harfli

basit sindirim bozukluğu, boz tanecikler hastalığı, bozukluk uyarı çevirgeci, dönüştürülmemiş bozukluk, gerilim bozunumu çizgesi, ışınetkin bozunma dizisi, oynaksal geyrek bozulumu, ruhsal kaynaklı bozukluk

23 harfli

besit bozukluğuna bağlı, bozacının şahidi şıracı, damar yapılış bozukluğu, disk sürücüsü bozulması, ensesinde boza pişirmek, konglütinasyon trombozu

22 harfli

aklının ayarını bozmak, Allah yazdı ise bozsun, bozkır antilopu, sayga, bozuk boyantılı (deri), dönüştürülmüş bozukluk, mekanik bozunum süreci

21 harfli

absorbsiyon bozukluğu, bağırsakları bozulmak, bozca aş, (bozca aşı), bozuk kesim adresleme, bulgu belgesini bozma, çok basık bozukluklar, gönlünün dümeni bozuk, kromatit bozuklukları, kromozom bozuklukları, puerperal bozukluklar, sensitize fotobozunma

20 harfli

aorta-iliyak tromboz, boğumlanma bozukluğu, Bozkurt-Lotus Davası, bozuk blok adresleme, bozuk plak konuşması, bozukluk değişirliği, bozundurma süreçleri, kişilik bozuklukları, kokarardıç, bozardıç, leñgeresini bozmamak, olasılıksal bozukluk, sıcak bozunmuş çelik, soğuk bozunmuş çelik, yandak duyu bozulumu

19 harfli

bağımsız ribozomlar, başıbozuk kuvvetler, bozacağını bildirme, bozdur bozdur harca, bozunum yarı-yaşamı, coşkuca bozuk çocuk, küresel bozukluklar, maneviyatı bozulmak, olasılıksal bozulma, pıhtılaşma trombozu, pütrifaktif bozulma, ribozomal RNA, rRNA, sinirlenti bozulumu, suymuklar bozukluğu

18 harfli

beslenim bozukluğu, beslenme bozukluğu, biçimbozucu mercek, boz karaciğerleşme, boz steptoprakları, Bozağakaraderbendi, bozmancalık yapmak, bozuk başı kavgası, bozuk kalma süresi, bozuk sezişli usça, bozuntuya vermemek, Cauchy bozukluklar, davranış bozukluğu, hava atışını bozma, hiyalinize tromboz, ışınımsal bozukluk, kümelenme trombozu, ordubozanlık etmek, oyunbozanlık etmek, radyoaktif bozunma, sindirim bozukluğu, ...

17 harfli

anlatım bozukluğu, ARCH bozuklukları, beslenim bozulumu, boz alan yatırımı, boz söğüt bülbülü, bozulmuş markalar, bozunma değişmezi, bozunma sıcaklığı, bozuntuya uğramak, bozunum değişmezi, gönülgücü bozgunu, hartı bozuk olmak, ışımetkin bozunum, ışınla bozundurma, istifini bozmamak, işlevsel bozukluk, kızıl bozul olmak, kişilik bozukluğu, konuşma bozukluğu, sinirsel bozukluk, tetiğini bozmamak, ...

16 harfli

abdesti bozulmak, amorfus globozus, arteryel tromboz, ayarı bozuk akçe, bellek bozukluğu, biçimsel bozulma, biçimsel bozunum, bileşik korimboz, borlağ, (bozlağ), bostan bozuntusu, boz ormantoprağı, boz yulun yalımı, Bozkır kavimleri, bozmayı bildirme, bozulmuş dağılım, bozulmuş salınım, bozunma denklemi, çehresi bozulmak, dengesi bozulmak, donu bozuk olmak, emilim bozukluğu, ...

15 harfli

abdestbozan otu, ahengi bozulmak, bağlaşımı bozma, bazarlıh bozmak, bellek bozulumu, beñzi boz oyunu, besit bozukluğu, biçim bozukluğu, boz kuyrukkakan, bozdığan armudu, bozdurulabilmek, bozgun söylemek, bozkır antilobu, bozkır ötleğeni, bozkırpangolini, Bozma bildirimi, bozma nedenleri, bozucu kısaltış, bozuk plak gibi, bozuk suymuksal, bozukluk terimi, ...

14 harfli

alfa bozunması, algı bozukluğu, ansal bozukluk, besi bozukluğu, beta bozunması, boz kiraz kuşu, bozboğangiller, bozdurulabilme, bozguna düşmek, Bozkır kültürü, bozkır toygarı, bozma sardalya, bozmayan kıtık, bozuk seslenim, bozuk söyleyiş, bozuk suymuklu, bozulmaz denge, bozunma eğrisi, değim bozulumu, doku bozukluğu, doku bozulması, ...

13 harfli

abdest bozmak, ağzı bozukluk, ağzını bozmak, akidesi bozuk, andını bozmak, ara bozuculuk, Arabacıbozköy, başı bozulmak, başlık bozmak, beşlik bozmak, beta bozunumu, bozdurabilmek, bozkır doğanı, bozkır iklimi, bozkır kedisi, bozkır keleri, bozkır koyunu, bozkır tavuğu, bozkır-doğanı, bozunma ürünü, bozunum ürünü, ...

12 harfli

akordu bozuk, aksanı bozuk, alaya bozmak, aptest bozan, Aşağıbozkuyu, aşkarı bozuk, başıbozukluk, besiti bozuk, biçim bozumu, biçimi bozuk, bostan bozan, boz alamecek, bozarabilmek, bozboruk otu, bozdoğu keçi, bozdurabilme, bozik kenger, bozkırdoğanı, bozkırkedisi, bozkırkoyunu, bozkırlaşmak, ...

11 harfli

abdestbozan, ağız bozmak, alay bozmak, anız bozmak, arabozanlık, Aşağıbozkır, ayağı bozuk, ayarı bozuk, baş bozgunu, besi bozumu, biçim bozma, biçimbozumu, borma bozuk, bostanbozan, boz bulanık, boz canavar, boz çekirge, Boz muhalif, boz ötleğen, boz sırtlan, boz yulunca, ...

10 harfli

ağzı bozuk, alay bozan, anız bozma, ara bozucu, Aşağıbozan, bağ bozmak, bağ bozumu, başı bozuk, biçimbozum, boz düşmek, boz inmesi, boz toprak, boza etmek, boza olmak, bozabilmek, bozağanlık, bozalanmak, Bozalioğlu, bozancalık, bozancılık, bozbulamaç, ...

9 harfli

ağı bozan, alaybozan, Amoebozoa, bağbozumu, Barkaçboz, başıbozuk, benzi boz, boz armut, boz madde, boz ördek, boz sağan, Boz sığır, boz-madde, boza gibi, bozabilme, bozacılık, bozalamak, bozarantı, bozarıntı, bozartmak, Bozatalan, ...

8 harfli

Alibozlu, arabozan, başbozuh, benziboz, boz alan, boz böcü, boz darı, boz deve, boz elma, boz kara, boz kula, boz yazı, bozahane, bozalacı, bozalkat, Bozanönü, bozardıç, bozarmağ, bozarmah, bozarmak, Bozarmut, ...

7 harfli

boz ayı, boz don, boz kaz, boz laf, boz yel, boz yer, bozağaç, bozalak, Bozalan, bozalık, bozaltı, bozamık, bozanağ, bozanak, bozandâ, Bozaniç, bozantı, bozarak, bozaran, bozarık, bozarış, ...

6 harfli

Ahiboz, alaboz, az boz, bomboz, boz at, boz ot, Bozaba, bozacı, Bozağa, bozağı, bozâli, bozayı, Bozbağ, bozbaş, Bozbay, Bozbel, Bozbey, Bozbük, bozcah, bozcıl, Bozçin, ...

5 harfli

azboz, bozaç, bozak, bozal, bozan, bozar, bozaş, Bozat, bozay, bozca, bozça, bozço, Bozen, Bozer, bozge, bozgu, bozık, bozik, Bozlu, bozma, bozok, ...

4 harfli

boza, bozo

3 harfli

boz

Kelime Ara