İçinde BOZU geçen kelimeler

İçinde BOZU geçen kelimeler 330 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde BOZU geçen kelimeler

25 harfli

aklının terazisi bozulmak, doğum sonrası bozukluklar, emilim bozukluğu sendromu

24 harfli

basit sindirim bozukluğu, bozukluk uyarı çevirgeci, dönüştürülmemiş bozukluk, gerilim bozunumu çizgesi, ışınetkin bozunma dizisi, oynaksal geyrek bozulumu, ruhsal kaynaklı bozukluk

23 harfli

besit bozukluğuna bağlı, damar yapılış bozukluğu, disk sürücüsü bozulması, konglütinasyon trombozu

22 harfli

bozuk boyantılı (deri), dönüştürülmüş bozukluk, mekanik bozunum süreci

21 harfli

absorbsiyon bozukluğu, bağırsakları bozulmak, bozuk kesim adresleme, çok basık bozukluklar, gönlünün dümeni bozuk, kromatit bozuklukları, kromozom bozuklukları, puerperal bozukluklar, sensitize fotobozunma

20 harfli

boğumlanma bozukluğu, bozuk blok adresleme, bozuk plak konuşması, bozukluk değişirliği, bozundurma süreçleri, kişilik bozuklukları, olasılıksal bozukluk, sıcak bozunmuş çelik, soğuk bozunmuş çelik, yandak duyu bozulumu

19 harfli

başıbozuk kuvvetler, bozunum yarı-yaşamı, coşkuca bozuk çocuk, küresel bozukluklar, maneviyatı bozulmak, olasılıksal bozulma, pıhtılaşma trombozu, pütrifaktif bozulma, sinirlenti bozulumu, suymuklar bozukluğu

18 harfli

beslenim bozukluğu, beslenme bozukluğu, biçimbozucu mercek, bozuk başı kavgası, bozuk kalma süresi, bozuk sezişli usça, bozuntuya vermemek, Cauchy bozukluklar, davranış bozukluğu, ışınımsal bozukluk, kümelenme trombozu, radyoaktif bozunma, sindirim bozukluğu, sinirleri bozulmak, söyleniş bozukluğu, toplumsal bozukluk, yargının bozulması

17 harfli

anlatım bozukluğu, ARCH bozuklukları, beslenim bozulumu, bozulmuş markalar, bozunma değişmezi, bozunma sıcaklığı, bozuntuya uğramak, bozunum değişmezi, hartı bozuk olmak, ışımetkin bozunum, ışınla bozundurma, işlevsel bozukluk, kızıl bozul olmak, kişilik bozukluğu, konuşma bozukluğu, sinirsel bozukluk, yapılış bozukluğu

16 harfli

abdesti bozulmak, amorfus globozus, ayarı bozuk akçe, bellek bozukluğu, biçimsel bozulma, biçimsel bozunum, bostan bozuntusu, bozulmuş dağılım, bozulmuş salınım, bozunma denklemi, çehresi bozulmak, dengesi bozulmak, donu bozuk olmak, emilim bozukluğu, ılkı bozuk olmak, koklam bozukluğu, plazma bozulması, rastsal bozukluk, söylem bozukluğu, sözlem bozukluğu, suymuk bozukluğu, ...

15 harfli

ahengi bozulmak, bellek bozulumu, besit bozukluğu, biçim bozukluğu, bozucu kısaltış, bozuk plak gibi, bozuk suymuksal, bozukluk terimi, bozulma bölgesi, bozunma zinciri, cinsel bozukluk, coşku bozukluğu, çiçek bozukluğu, damma bozukluğu, dolabı bozulmak, durumu bozulmak, feyili bozulmak, gerçek bozukluk, görev bozukluğu, görüm bozukluğu, güvenlik bozumu, ...

14 harfli

alfa bozunması, algı bozukluğu, ansal bozukluk, besi bozukluğu, beta bozunması, bozuk seslenim, bozuk söyleyiş, bozuk suymuklu, bozulmaz denge, bozunma eğrisi, değim bozulumu, doku bozukluğu, doku bozulması, düzen bozulumu, film bozulması, geçici bozunum, gıda bozulması, görüntü bozumu, ısım bozukluğu, kalıcı bozunum, keyfi bozulmak, ...

13 harfli

ağzı bozukluk, akidesi bozuk, ara bozuculuk, başı bozulmak, beta bozunumu, bozunma ürünü, bozunum ürünü, büyü bozulmak, çifte bozunma, dil bozukluğu, dil bozuntusu, kanı bozukluk, kızlık bozumu, künyesi bozuk, plak bozulmak, ses bozukluğu, ses bozulması, sıcak bozunum, soğuk bozunum, suymuğu bozuk, sütü bozukluk, ...

12 harfli

akordu bozuk, aksanı bozuk, aşkarı bozuk, başıbozukluk, besiti bozuk, biçim bozumu, biçimi bozuk, bozucu koşul, bozucu okuma, bozuk çalmak, bozuk işitim, bozuk suymuk, bozuk uzatım, bozulabilmek, bozulma payı, bozulmuş çek, bozuluvermek, bozum havası, bozuşabilmek, bozuşuvermek, çiçek bozuğu, ...

11 harfli

ayağı bozuk, ayarı bozuk, besi bozumu, biçimbozumu, borma bozuk, bozucu etki, bozuk duruş, bozuk düzen, bozuk görüm, bozuk kesim, bozuk sesli, bozuk türem, bozuk yayım, Bozulabilir, bozulabilme, bozulmazlık, bozuluverme, bozum etmek, bozum olmak, bozuşabilme, bozuşturmak, ...

10 harfli

ağzı bozuk, ara bozucu, bağ bozumu, başı bozuk, biçimbozum, bozuk para, bozuklanım, bozuklanma, bozuklaşık, bozuklaşım, bozulaşmak, bozulmamak, bozundurma, bozuşturma, bozuşukluk, bozuvermek, çil bozuğu, dili bozuk, kan bozumu, kanı bozuk, meni bozuk, ...

9 harfli

bağbozumu, başıbozuk, bozulamak, bozulaşma, bozuverme, çilbozuğu, delibozuk, eli bozuk, özü bozuk, südübozuk

8 harfli

başbozuh, bozuhluh, bozukluk, bozûlacı, Bozulgan, bozulmak, bozulmaz, bozumtuk, bozumtul, bozunmak, bozuşmak, çil bozu, globozus

7 harfli

bozukça, bozulma, bozulum, bozuluş, bozumca, bozumsu, bozumuk, bozunma, bozuntu, bozunum, bozurak, bozuşma, bozuşuk, çilbozu

6 harfli

bozuca, bozucu

5 harfli

bozuh, bozuk, bozum, bozur, bozuş, bozut

Kelime Ara