İçinde BRA geçen kelimeler

İçinde BRA geçen kelimeler 485 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde BRA geçen kelimeler

25 harfli

Avustralya braford sığırı, Brachydanio nigrofasciata, Calandrella brachydactyla, intramembranöz kemikleşme, muskulus kleidobrakiyalis, muskulus korakobrakiyalis, regio vertebralis torasis

24 harfli

arterya palpebra tersiya, Brachydanio albolineatus, Brachygobius xanthozonus, Brandt-Snedtecor yöntemi, burun ucu abraş nişaneli, intrakardiyak bradikardi, muskulus brakiosefalikus, muskulus semimembranozus, Nothobranchius guentheri, pedikulus arkus vertebra, pleksus brakiyalis felci, ultimobranşiyal cisimcik, ultimobranşiyal tümörler, vesaik ibrazında ödemeli, von Willebrand hastalığı

23 harfli

Ancylostoma braziliense, arterya brakiyosefalika, Branchiomyces demigrans, Branchiomyces sanguinis, Brassica rapa var. rapa, discus intervertebralis, diskus intervertebralis, labirintus membranaseus, Leishmania braziliensis, muskulus brakioradialis, pedikulozis palpebrarum, serebral toksoplasmozis, trunkus brakiosefalikus, vena profunda antebraki, Xenopsylla brasiliensis

22 harfli

arterya profunda braki, Brazzaville Konferansı, membrana statokoniorum, muskulus triseps braki, paravertebral anestezi, Petronia brachydactyla, Symbranchus marmoratus, vena aksillobrakiyalis, ventriküler bradikardi, von Willebrand faktörü

21 harfli

Certhia brachydactyla, interbrankiyal septum, interbranşiyal septum, lamina arkus vertebra, lamina prevertebralis, membrana tirohiyoidea, membrana vestibularis, membranlı fonendeskop, muskulus biseps braki, pars intermembranasea, “thure-brandt” duruşu, topra, (tobra, torva), umbo membrana timpani, vena palpebra tersiya, vertebra antiklinalis

20 harfli

Brachirus rubicundus, Bradypus tridactylus, brakignati inferiyor, brakignati superiyor, brakisefalik cücelik, “braquehaye” köngülü, Dicentrarchus labrax, medulla ossium rubra, membrana obturatoria, pars intercerebralis, peribrankiyal boşluk, peribranşiyal boşluk, regio brakiosefalika, sulkus m. brakiyalis, transmembran protein, vena bazivertebrales

19 harfli

Acanthobrama marmid, ampulla membranasea, arterya vertebralis, Brachydanio frankei, brankiojen organlar, Coenurus cerebralis, Cuterebra sinekleri, hipobrankiyal arter, hipobranşiyal arter, ibranî tarih hesabı, kanalis vertebralis, kolumna vertebralis, Labrador retrieveri, leopar zebra balığı, membrana pupillaris, muskulus brakiyalis, Myxosoma cerebralis, paries membranaseus, pleksus vertebralis, Salmo trutta labrax, vena brakiosefalika, ...

18 harfli

Amblyomma hebraeum, arterya brakiyalis, arterya serebralis, Bradypus torquatus, Brandt`ın yarasası, branşiyal yarıklar, brazilian rosewood, foramen vertebrale, İbrahimağaçiftliği, Jembrana hastalığı, lamina membranasea, membranöz hücreler, membranöz pnömosit, miyojen bradikardi, nervus vertebralis, nörojen bradikardi, palpebra inferiyor, palpebra superiyor, pleksus brakiyalis, serebral apopleksi, serebral gangliyon, ...

17 harfli

abraşlık, [abreş], antibranşiyal zar, atreziya palpebra, Brachydanio kerri, Brachydanio rerio, Brahmousin sığırı, brançit DNA testi, brankiojenik kist, brankiojenöz kist, branşiyal açıklık, Branta ruficollis, Brassica oleracea, Hacıibrahimpınarı, hakiki bradikardi, kalibrasyon testi, Lamellibranchiata, membrana pelusida, membrana spiralis, membrana stapedis, membrana tektoria, palpebra refleksi, ...

16 harfli

Brachycephalidae, Bracket dizileri, bradzo hastalığı, braksi hastalığı, Brandt Raporları, “brandt” yoldamı, branşiyal boşluk, branşiyal fistül, branşiyal odacık, branşiyal poşlar, branşiyokraniyum, Branta leucopsis, Braunvieh sığırı, Cryptobranchidae, Çakırhacıibrahim, dev zebra balığı, epibranşiyal kas, faringobrankiyal, faringobranşiyal, Hacıibrahimuşağı, Herbrand teoremi, ...

15 harfli

Aphis brassicae, brankiyal delik, branşiyal çubuk, branşiyal delik, branşiyal kemer, branşiyal sepet, branşiyal sifon, Branta bernicla, brasdor sıkmanı, brasdor yoldamı, braşiantiklinal, burun ucu abraş, Charbray sığırı, epibraşiyal kas, fasya antebraki, fibra zonulares, Gibrat dağılımı, Herbrand evreni, Herbrand tabanı, Herbrand yorumu, korpus vertebra, ...

14 harfli

aboral membran, Aphis brassica, arkus vertebra, Braford sığırı, Brahman sığırı, Brangus sığırı, branşiyal kist, braşisenklinal, bravais örgüsü, Elasmobranchii, Gelbray sığırı, Hacıibrahimler, kaput vertebra, Karaibrahimler, Myotis brandti, psödomembranlı, psödomembranöz, serebral anemi

13 harfli

Abramis brama, abraş oturmak, abraza gitmek, bazal membran, bradikininler, Brahma tavuğu, Branchiomikoz, Brandt Raporu, Branşiyomikoz, brany belgesi, brasidik asit, Çiftçiibrahim, fetal membran, floral brakte, hipobrankiyal, hipobranşiyal, hiyobrankiyum, hiyobranşiyum, İbrahim Halil, İbrahimderesi, İbrahimhacılı, ...

12 harfli

abrahisefali, Abrak sığırı, abramis zonu, abraş kurmak, ankadazabrak, asefalobrahi, Bradypodidae, brakidaktili, brakifalangi, brakisefalik, brandpeyniri, brankiojenik, brankiojenöz, Brassicaceae, dermabrazyon, ekulibrasyon, Haci İbrahim, hemivertebra, Hint kobrası, Invertebrata, İbrahimbeyli, ...

11 harfli

abrak garüm, abrakadabra, abraş kilit, abraştırmak, antebrakyum, avertebrata, biyomembran, Brachiopoda, Brady Planı, Bragg açısı, brakisefali, brakiterapi, branda bezi, Brandenburg, dağ zebrası, dobra dobra, dobra dobur, Equus zebra, fasya braki, Hacıibrahim, ibra senedi, ...

10 harfli

Brachycera, bradikardi, bradikinin, braditelik, Bradybaena, Brahmanizm, Brahmanlık, brakignati, brakisefal, brakiyalis, dağzebrası, defibratör, ibra etmek, İbrahimağa, İbrahimköy, İbrahimözü, kral kobra, labradorit, mikrobrahi, serebralis, tetrabranş, ...

9 harfli

abrazonlu, Brachiura, branşiyal, brayt iği, Cebrailli, Cuterebra, dabranmak, Gar İbrâm, hemibranş, holobranş, İbrahimli, İbrazında, monobraki, nobranlık, sternebra, vibrasyon, yıbratmak, zebrawood

8 harfli

abraşmak, abrazyon, Aldebran, bradipnö, bradzoit, brakiyum, brakteol, branşiya, Cebrayil, dabramak, dobranca, ibraname, İbranice, kalibraj, labrador, membrana, nobranca, palpebra, penumbra, serebral, vertebra, ...

7 harfli

abramak, abraşan, abratan, bracing, bradzot, Brahman, Cebrail, ibraham, İbrahim, ibrayim, membran, terebra, vibrato

6 harfli

abracı, abrahi, abralı, abrama, bebrat, brabar, brahma, braket, brakte, branda, branit, bravvo, cobran, çabras, dabrak, dobran, gabram, gabran, İbradı, ibraim, İbrani, ...

5 harfli

abrak, abran, abraş, abraz, babra, branş, bravo, cıbra, cibra, dobra, Ebrak, fibra, gıbra, gobra, ibram, ibran, ibraz, kobra, Kübra, obram, ombra, ...

4 harfli

abra, ibra

Kelime Ara