İçinde BRAN geçen kelimeler

İçinde BRAN geçen kelimeler 146 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde BRAN geçen kelimeler

25 harfli

intramembranöz kemikleşme

24 harfli

Brandt-Snedtecor yöntemi, muskulus semimembranozus, Nothobranchius guentheri, ultimobranşiyal cisimcik, ultimobranşiyal tümörler, von Willebrand hastalığı

23 harfli

Branchiomyces demigrans, Branchiomyces sanguinis, labirintus membranaseus

22 harfli

membrana statokoniorum, Symbranchus marmoratus, von Willebrand faktörü

21 harfli

interbrankiyal septum, interbranşiyal septum, membrana tirohiyoidea, membrana vestibularis, membranlı fonendeskop, pars intermembranasea, “thure-brandt” duruşu, umbo membrana timpani

20 harfli

membrana obturatoria, peribrankiyal boşluk, peribranşiyal boşluk, transmembran protein

19 harfli

ampulla membranasea, brankiojen organlar, hipobrankiyal arter, hipobranşiyal arter, ibranî tarih hesabı, membrana pupillaris, paries membranaseus

18 harfli

Brandt`ın yarasası, branşiyal yarıklar, Jembrana hastalığı, lamina membranasea, membranöz hücreler, membranöz pnömosit, Willebrandsendromu

17 harfli

antibranşiyal zar, brançit DNA testi, brankiojenik kist, brankiojenöz kist, branşiyal açıklık, Branta ruficollis, Lamellibranchiata, membrana pelusida, membrana spiralis, membrana stapedis, membrana tektoria

16 harfli

Brandt Raporları, “brandt” yoldamı, branşiyal boşluk, branşiyal fistül, branşiyal odacık, branşiyal poşlar, branşiyokraniyum, Branta leucopsis, Cryptobranchidae, epibranşiyal kas, faringobrankiyal, faringobranşiyal, Herbrand teoremi, membran elektrot, membrana perinei, membrana timpani, pars membranasea

15 harfli

brankiyal delik, branşiyal çubuk, branşiyal delik, branşiyal kemer, branşiyal sepet, branşiyal sifon, Branta bernicla, Herbrand evreni, Herbrand tabanı, Herbrand yorumu, Marsupobranchii, membrana sterni, membrana vitrea, Opisthobranchia, semimembranozus, seratobranşiyal, ultimobranşiyal

14 harfli

aboral membran, Brangus sığırı, branşiyal kist, Elasmobranchii, Myotis brandti, psödomembranlı, psödomembranöz

13 harfli

bazal membran, Branchiomikoz, Brandt Raporu, Branşiyomikoz, brany belgesi, fetal membran, hipobrankiyal, hipobranşiyal, hiyobrankiyum, hiyobranşiyum, peribranşiyal, postbranşiyal, Prosobranchia, Pterobranchia, seromembranöz

12 harfli

brandpeyniri, brankiojenik, brankiojenöz, membranaseus, Nudibranchia, psödomembran

11 harfli

biyomembran, branda bezi, Brandenburg, kabranlamak, membranella, Symbranchii

10 harfli

tetrabranş

9 harfli

branşiyal, dabranmak, hemibranş, holobranş, nobranlık

8 harfli

Aldebran, branşiya, dobranca, ibraname, İbranice, membrana, nobranca, zobranlı

7 harfli

membran

6 harfli

branda, branit, cobran, dobran, gabran, İbrani, kabran, kobrañ, nobran, Sobran

5 harfli

abran, branş, ibran

Kelime Ara