İçinde BULA geçen kelimeler

İçinde BULA geçen kelimeler 403 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

bula aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. bula anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde BULA geçen kelimeler

25 harfli

ağzına yüzüne bulaştırmak, atların bulaşıcı bronşiti, bulaşıcı bodurluk sendomu, bulaşıcı çiftleşme tümörü, bulaşıcı kısrak metritisi, labiyum limbi vestibulare, plika pterigomandibularis, yüzüne gözüne bulaştırmak

24 harfli

ambulakral kanal sistemi, atların bulaşıcı anemisi, bulamaçsal kızıl damarlı, bulaşıcı gastroenteritis, bulaşkan yangı kamçılısı, eline yüzüne bulaştırmak, limfosentrum mandibulare, üşbula, (işbula, üşböle)

23 harfli

bulaşıcı burun akıntısı, bulaşıcı protein etkeni, kızıl damar bulamaçlığı, mandibular tükürük bezi, regio intermandibularis

22 harfli

bulamaçsal kızıl damar, bulaşıcı trakeobronşit, bulaşımcıl tinciklenim, ligamentum vestibulare, nükleus infundibularis

21 harfli

bulamaçlı kızıl damar, bulaşıcı miksomatozis, bulaşık makinesi tuzu, gangliyon mandibulare, gangliyon vestibulare, glandula mandibularis, interambulakral bölge, membrana vestibularis, salını bulanı yürümek, yemlerdeki bulaşıklık

20 harfli

arterya vestibularis, ayağına bok bulaşmak, bulaştırıcı açıklama, bulaştırıcı parçacık

19 harfli

arayıp da bulamamak, duktus mandibularis, iyatrojenik bulaşma, kırlağan bulaştıran, nervus mandibularis, nervus vestibularis, nüklei vestibularis, radiks vestibularis, vestibular hastalık, yumurcak bulaştıran

18 harfli

abambulakral bölge, adambulakral bölge, ambulakral ayakçık, bulamaçsal damarca, bulanık zincirleme, bulanıklaştırılmak, bulaşıcı enteritis, bulaşıcı epitelyom, bulaşıcı serözitis, bulaşım karşıncısı, bulaşım karşıtlamı, bulaşım karşıtları, fossa mandibularis, horizontal bulaşma, iatrogenik bulaşma, insisura mandibula, kafayı bulandırmak, karamsı bulamaçsal, labrum asetabulare, plika vestibularis, radyoaktif bulaşma, ...

17 harfli

alak bulak kılmak, ambulakral sistem, angulus mandibula, bağak bulanıklığı, bulandırılabilmek, bulanık şişkinlik, bulanıklaştırılma, bulanıklık tekeri, bulaşıcı agalaksi, bulaşıcı hastalık, bulaşık deterjanı, bulaşık suyu gibi, bulaşımsız eşinik, foramen mandibula, gönül bulandırmak, tabula ossis iski, toplumsal bulaşma, vena vestibularis, zihin bulanıklığı

16 harfli

alacalı bulacalı, ambulakral bölge, bulamaçsal damar, bulandırılabilme, bulanıklaştırmak, bulanıklık testi, bulaşık eldiveni, bulaşık makinesi, bulaşık sayrılık, bulaşma özelliği, bulaştırıcı soru, globular protein, kollum mandibula, korpus mandibula, kuvvet bulamamak, Lentibulariaceae, meydan bulamamak, mide bulandırmak, salınıp bulanmak, sayrılık bulaşım, tabula ossis işi, ...

15 harfli

ambulakral ayak, bulamaçlı buğak, bulamaçlı süreç, bulandırabilmek, bulandırıvermek, bulanık görüntü, bulanıklaştırma, bulanıklıkölçer, bulanıklıkölçüm, bulaşıcı ektima, bulaşıcı koriza, bulaşık çözelti, bulaşık teknesi, bulaşım kertesi, bulaştırabilmek, bulaştırıvermek, “bulau” yöntemi, Büyükaltınbulak, Galbula viridis, gönül bulantısı, kafası bulanmak, ...

14 harfli

alaşan bulaşan, beyni bulanmak, bulama çorbası, bulamklaştırma, bulandırabilme, bulandırıverme, bulanıklaştır!, bulantı vermek, bulaşkan yangı, bulaştırabilme, bulaştırıverme, burcu bulanmak, çamura bulamak, çapraz bulaşma, gönlü bulanmak, göñül bulanmak, göynü bulanmak, hiyomandibular, kuyruk bulamak, mandibula yayı, metal bulaşkan, ...

13 harfli

aklı bulanmak, arpa bulamacı, bulandırılmak, bulanıklaşmak, bulaşık deniz, bulaşık koşuk, bulaşık yüzey, bulaşkan büyü, bulaştırılmak, dikey bulaşma, görüm bulanım, gözü bulanmak, hava bulanmak, sütlü bulamaç, tabulaştırmak, tatlı bulamaç, yatay bulaşma

12 harfli

alaca bulaca, alalı bulalı, Amandibulata, asetabularis, bok bulaşmak, bulağaç bezi, bulanabilmek, bulandırılma, bulanık film, bulanık ünlü, bulanıklaşma, bulanıvermek, bularcılayın, bulaşabilmek, bulaşık adam, bulaşık bezi, bulaşık gemi, bulaşık suyu, bulaşıkçılık, bulaşıvermek, bulaştırılma, ...

11 harfli

ala bulanık, ala bulaşık, bir bulaşım, bol bulamaç, boz bulanık, bulanabilme, bulandırmak, bulanıverme, bulaşabilme, bulaşıcılık, bulaşıkhane, bulaşıverme, bulaşkanlık, bulaşmazlık, bulaştırıcı, bulaştırmak, bulayabilme, Durucabulak, Mandibulata, su bulaşımı, tabula rasa, ...

10 harfli

alak bulak, alaş bulaş, alaz bulaz, Altınbulak, bozbulamaç, bulabilmek, bulaklamak, bulandırma, bulanıklık, bularuñçün, bulaşık iş, bulaşıklık, bulaşılmak, bulaşırlık, bulaşkıcıl, bulaşkısal, bulaşlamak, bulaştırma, Burnubulak, busbulanık, Derebulaca, ...

9 harfli

ak bulama, alazbulaz, ambulatör, bulabilme, bulak otu, Bulakbaşı, bulaklama, bulalamak, bulamaçlı, bulamamak, bulanıkça, bulanıksı, bularuñla, bulaşıkçı, bulaşılma, bulaşıntı, bulatalık, çarambula, çırımbula, Dedebulak, fibularis, ...

8 harfli

abulabıt, abulabut, abulatya, abulavut, ala bula, ambulans, ambulant, arabulan, Beşbulak, Beybulak, buladmak, bulambaç, bulancak, bulandaç, bulanmak, bulaşıcı, bulaşkan, bulaşmak, bulatmak, Canbulat, combulak, ...

7 harfli

acabula, Akbulak, alabula, albulak, amebula, barbula, bulabıt, Bulacık, buladan, bulağaç, bulağan, bulağıç, bulahıt, bulakim, Bulaklı, Bulaköy, bulamaç, bulamak, bulamaş, bulameç, bulamuk, ...

6 harfli

bulada, bulaki, bulama, bulara, cabula, cobula, fabula, fibula, işbula, nebula, tabula

5 harfli

abula, bulaç, bulaf, bulag, bulah, bulak, bular, bulav, bulay

4 harfli

bula

Kelime Ara