İçinde BUN geçen kelimeler

İçinde BUN geçen kelimeler 385 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde BUN geçen kelimeler

24 harfli

buncılayın, (muncılayın), bundan iyisi can sağlığı, bunuñ bigi, (bunuñ gibi)

23 harfli

Bunyakovski eşitsizliği, sabunköpüğü gibi sönmek

22 harfli

(birinin) zebunu olmak, eksik tüketim bunalımı, suya sabuna dokunmamak, şundan bundan konuşmak, üşbunları, (işbunları), üşbunuñla, (işbunuñla)

21 harfli

aşırı üretim bunalımı, hava bungunluğu olmak

20 harfli

Bunsen-Roscoe yasası, büyük dünya bunalımı, ona buna dil uzatmak, sabunlaşamayan madde, sabunlaşma eş değeri, üşbundan, (işbundan)

19 harfli

Veronica beccabunga

18 harfli

barbunya balıkları, Bungarus fasciatus, buñk buñk bungümek, Bunsen gaz lambası, kalsiyum sabunları, sabun operası (a.), sabun zehirlenmesi, şunu bunu bilmemek, üşbunda, (işbunda), üşbunun, (işbunun)

17 harfli

anda bunda yapmak, barbunya pilakisi, bunalgı sıcaklığı, Bunalımlar Denizi, bunamidin tuzları, bunasalık karşıtı, bus bus bunaltmak, çocukluk bunaması, sabunlaşma sayısı, sarsıntı bunaması, terlemcil bunalgı, toplumsal bunalım, tük türlü bunalgı, yaşlılık bunaması

16 harfli

bölümsel bunalım, bunalım geçirmek, bunalım yönetimi, bunda bir iş var, bunnuñ doğrusuna, Bunsen katsayısı, bununla birlikte, çatlankuç sabunu, ekonomik bunalım, iktisadi bunalım, kesimsel bunalım, Larus ridibundus, mahsubunu yapmak, sayrıcıl bunalgı, sektörel bunalım, tecimsel bunalım, üşbuna, (işbuna), üşbunu, (işbunu)

15 harfli

açlık bunalgısı, bunaklaşabilmek, bungunlaştırmak, bunnu yillenmek, bununla beraber, burbur bunalmak, enerji bunalımı, sabun tozartısı, üretim bunalımı

14 harfli

barbunyagiller, bunaklaşabilme, buñelek dutmak, bungunlaştırma, çamaşır sabunu, çıkar bunalımı, çocuksu bunama, ergen bunaması, grubun merkezi, konut bunalımı, onu bunu bırak, Rana ridibunda, Rana ritübunda, sabuncukargası, sabunla yürüme, sabunlaştırmak, tecim bunalımı, tuvalet sabunu

13 harfli

1929 bunalımı, aşırı bunalgı, bangıl bungul, bunalgı ötesi, bunalgısızlık, bunaltabilmek, bunbul almasi, buncadan berü, bundsandştayn, bunduk yalımı, bungarotoksin, bungul bungul, bunnu böyümek, buñuna burmak, buñuna busmak, buñuna gısmak, büyük bunalım, can bunaltısı, iş bunun gibi, karbunkülozis, metalik sabun, ...

12 harfli

andan bundan, banyo sabunu, buña uğramak, bunalabilmek, bunalgı ardi, bunalıvermek, bunaltabilme, bunayabilmek, bunayıvermek, bundalığımız, bundan böyle, bungunlaşmak, buñlu gelmek, bunostomozis, bunun ustuna, Bunyaviridae, Bunzen ocağı, burgulubuñar, ergen bunamı, erken bunama, işbunun bigi, ...

11 harfli

âni bunalım, arap sabunu, baş buñluğu, beyaz sabun, bunaklaşmak, bunalabilme, bunalıverme, bunaltılmak, bunayabilme, bunayıverme, bunca dürlü, bunduk taşı, bungunlamak, bungunlaşma, buñlu olmak, bunnu yilli, Bunsen beki, bunuñ birle, kargasabunu, Nil barbunu, sabun ağacı, ...

10 harfli

acel sabun, ahbunlamak, anda bunda, bunaklaşma, bunalgıcıl, bunalgısız, bunalımsız, bunalsalık, bunaltılma, buncacuğum, bundan öte, buñetlemek, bunlaruñla, Bunostomum, bunsuramak, bunuñ gibi, bunzenbeki, kabunsumak, mis sabunu, sabun taşı, sabun tozu, ...

9 harfli

ahbun otu, azabunsuz, bunalgılı, bunalımlı, bunaltmak, bunasalık, buncıkmak, buncukmak, bundukmak, bundurmak, bungalmak, bunguldak, bungunluk, bungunmak, buñgunnug, bungunnuk, buñlanmak, bunsukmak, bunuğulan, dağsabunu, el sabunu, ...

8 harfli

abundans, ahbunluh, ahbunluk, ahbunnuh, barbunya, baybunuç, buñ yeri, bunaklık, bunalgın, bunalmak, bunaltma, bunatmak, buncacık, buncacuh, buncağız, buncalar, buncıvaz, buncucah, buncucuh, buncuğaz, bunculah, ...

7 harfli

abunluk, abunmak, buñ gün, bunakça, bunalak, Bunalan, bunalgı, bunalık, bunalım, bunalış, bunalma, bunaltı, bunamak, bunamış, bunayış, buncalı, buncası, bundası, bunelek, bunraku, çambuna, ...

6 harfli

babuna, barbun, bun da, bunama, bunarı, bunbul, bunbur, buncak, buncal, buncaz, buncuk, bundak, bundan, buñdaş, bunden, bunduk, bungun, bunkun, bunlar, bunluk, bunmak, ...

5 harfli

abbun, ağbun, ahbun, ajbun, akbun, bunak, bunâl, bunan, bunar, bunat, bunca, bunda, bunde, bundi, bundu, bûñek, bunlâ, bunlu, bunma, bunnâ, buñuz, ...

4 harfli

buna, bune, bung, buni

3 harfli

buñ

Kelime Ara