İçinde BURU geçen kelimeler

İçinde BURU geçen kelimeler 439 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

buru aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. buru anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde BURU geçen kelimeler

25 harfli

süreğen sası burun yalımı, yaprakburunluyarasagiller, yassıburunlu-yarasagiller

24 harfli

burun boynuzcuk keseklem, burun ucu abraş nişaneli, büyük nal burunlu yarasa, büyük nal-burunlu yarasa, granülomlu burun yangısı, kapakburunluyarasagiller, kırmızı burunlu komedyen, küçük nal burunlu yarasa, küçük nal-burunlu yarasa, küt burunlu köpek balığı, nal burunlu yarasagiller, şişe burunlu yunusgiller, uzun burunlu fare balığı

23 harfli

bulaşıcı burun akıntısı, kırmızı burun hastalığı, kısa burunlu sığır biti, küçük-nalburunlu yarasa, mikotik burun granülomu, nalburunlu yarasagiller, uzun burunlu sığır biti, yassı burunlu maymunlar

22 harfli

burulma yaylı askılama, burun deliği yapışması, burun efirmeççil yalım, burun kanadı indirgisi, burun-solumaççıl yalım, dik burunlu harhariyas, dik-burunlu harhariyas, kırmızı burunlu oyuncu, nalburunluyarasagiller, ofudak, (ofudak burun)

21 harfli

alerjik burun yangısı, burun daralma sesleri, dar burunlu maymunlar, dar-burunlu-maymunlar, karga burun çıkıntısı, sivri burunlu karagöz, yassıburunlumaymunlar

20 harfli

burundan soluk verme, çene-diş ev-buruncul, çene-dudak -burunsal, döl yatağı burulması, gönyeburun testeresi, kargaburun çıkıntısı, sivri burunlu çırçır, sivri burunlu tanrek, sivri-burunlu tanrek

19 harfli

Buruk elektrik yükü, burun buruna gelmek, burun direği çürümü, burundan soluk alma, buruşuk kuzu kulağı, çene-burun deliksel, dikburunluharharyas, konik burunlu böcek, sivri-burun karagöz, tepeli testereburun, uzun burunlu ekidna, uzun burunlu maymun, uzun-burunlu maymun

18 harfli

burun içi uygulama, burun-çene çentiği, burun-meri sondası, burun-mide sondası, buruncul şaşışılık, dikburun karkaryas, kamburunu çıkarmak, koyun burun sineği, sinciksel-burunsal, sivri burun yılanı, sivri-burun yılanı, uzun burunlu vatoz, uzunburunlu-maymun

17 harfli

burulma esnekliği, burulum esnekliği, burun akariyozisi, burun arka siniri, burun borga yalım, burun gırın etmek, burun gırın itmek, burun tıkanıklığı, buruncuklu dingil, buruncul yılıklık, buruş yarış olmak, buruşturulabilmek, çene-burun üstçül, damak buruşukluğu, dik-burunlugiller, sivri burun vatoz, sivriburun camgöz, sivriburunkaragöz

16 harfli

burulma altöbeği, burulma dayanımı, burun boru yalım, burun boşlukları, burun ortak yolu, burun sasılıkçıl, burun tutturmacı, burun-ünük yalım, burun-yutak yolu, burunu yel almah, buruşturulabilme, bücürsel burunca, dikburunlugiller, kesici buruncuğu, pekişık burun ur, sivriburunbalığı, uterus burulması

15 harfli

boru burunlular, burulmasız öbek, burulum sarkacı, burulum tartacı, burun granülomu, burun konkaları, burun orta yolu, burun sıcaklığı, burun ucu abraş, buruncuk kesiti, burundan söylem, buruşturabilmek, buruşturuvermek, iç burun deliği, yüz buruşturmak

14 harfli

ayırma tamburu, boynu burulmuş, buru çiziklemi, buru zorlaması, burulma çubuğu, burulmalı öbek, burun akarcası, burun akıntısı, burun alt yolu, burun dikişlem, burun diplengi, burun fışkırık, burun gıvırmak, burun kanaması, burun kanarımı, burun kesekçil, burun kıvırmak, burun miyazisi, burun samsıcıl, burun sasılığı, burun şişirmek, ...

13 harfli

burun boşluğu, burun düzlemi, burun halkası, burun noktası, burun perdesi, burun sargısı, burun sarmacı, burun sürtmek, burun şerbeti, burun yangısı, burun yoğunca, buruncuk kaşı, burunlu tekir, buruşturulmak, burut dimnidi, culuh burunnu, doğan burunlu, gaga burunluk, halat tamburu, kanca burunlu, kıllı burunca, ...

12 harfli

Ahlatlıburun, amele taburu, ardıç burucu, Balabanburun, boynu burulu, burulabilmek, burulma yayı, burulmaölçer, burulumölçer, burum burgaç, burun ağrısı, burun aynası, burun bukmek, burun buruna, burun bükmek, burun deliği, burun direği, burun duması, burun düdüğü, burun gerisi, burun kalağı, ...

11 harfli

buru tutmak, buruk buruk, buruklaşmak, burulabilme, burum burum, burun akarı, burun akımı, burun atmak, burun bakar, burun bakım, burun bilim, burun boğaz, burun çalma, burun çürüm, burun dikim, burun etmek, burun gelme, burun ibiği, burun kesim, burun ölçüm, burun teşik, ...

10 harfli

Bahçeburun, boynuburuk, bumburuşuk, buruç gibi, buruklaşma, Buruktekin, burun açım, burun akım, burun başı, burun boku, burun çayı, burun dağı, burun kanı, burun taşı, burun yünü, Burunarkaç, buruncalık, Burunçayır, burunduğın, burunduruk, burunkapan, ...

9 harfli

Avluburun, boş-burun, buruculuk, burun otu, burun tüy, burun ucu, Burunağıl, burunağzı, burunbaşı, burundağı, burundalı, Burundili, Burunkaya, burunlama, Burunören, burunsluk, burunuzun, buruölçer, buruşukça, çıraburun, Esenburun, ...

8 harfli

ak burun, bizburun, boşburun, Bozburun, buruççun, Burukbay, burukluk, burulgan, burulmak, burumsal, buruncuk, buruncul, burunduk, Burunköy, burunluk, Burunoba, burunsak, burunsal, burunsuk, Burunsuz, buruntah, ...

7 harfli

Akburun, burugur, burukça, buruksu, burulma, burultu, burulum, burulur, burumak, burunca, Burundi, burunlu, burunot, buruntu, burunum, buruşma, buruşuk, buruşum, burutan, burutum, kamburu, ...

6 harfli

burucu, burulu, burunç, oburuk

5 harfli

aburû, buruç, buruğ, buruh, buruk, burum, burun, buruş, burut, burûz

4 harfli

buru

Kelime Ara