İçinde CAM geçen kelimeler

İçinde CAM geçen kelimeler 499 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde CAM geçen kelimeler

25 harfli

damarsal sıracamsı derice, Haematoxylon campechianum, işlevsel kamu harcamaları

24 harfli

Camp-Meidell eşitsizliği, Campanian Barbary koyunu, harcama-üretim gecikmesi, harcamalar yönünden GSMH, kamu tüketim harcamaları, toplam harcama yaklaşımı

23 harfli

camı çerçeveyi indirmek, camı ıslatmıyan sıvılar, er kocar, gönül kocamaz, gelir-harcama gecikmesi, harcama kısıcı politika, Hippocampus hippocampus, sıkı harcama politikası

22 harfli

cam iyonomer çimentosu, Cambridge ekonometrisi, Camp David Anlaşmaları, Giraffa camelopardalis, Penicillium camemberti, sinterlenmiş cam kroze

21 harfli

hanehalkı harcamaları, laf cambazlığı yapmak

20 harfli

açığa dayalı harcama, Campylobacter jejuni, çamışlık, (camışlık), gelir harcama modeli, kalmodulin, CAM, CaM, transfer harcamaları, tüketici harcamaları

19 harfli

cam kemik hastalığı, camadanı fora etmek, cambul cumbul yemek, Camelus dromedarius, cAMP almaç proteini, Campo Formio Barışı, dağıtım harcamaları, gözenekli cam kröze, hükümet harcamaları, saldırı harcamaları, savunma harcamaları, sermaye harcamaları, son istek harcaması, tüketim harcamaları, yatırım harcamaları

18 harfli

cam tavan sendromu, Cambridge denklemi, Camelus bactrianus, “cammidge” tepkisi, camsı dejenerasyon, çift camlı pencere, devlet harcamaları, Gryllus campestris, hanım cama dayandı, uyuşkucamsı bersçe, yüzeyi biçimli cam

17 harfli

Anthus campestris, bağak kocamanlığı, bütçe harcamaları, cama kaynayan tel, Cambridge formülü, Camellia japonica, Camellia sinensis, Camembert peyniri, çiftteker cambazı, Doğrukkaracamurat, dölgü kocamanlıgı, dudak kocamanlığı, harcama çoğaltanı, harcama esnekliği, kelime cambazlığı, nuhut kancamsıcıl, otonom harcamalar, satış harcamaları, SECAM renk işlemi, sıracamsı buğakça, sivriburun camgöz, ...

16 harfli

Cambridge etkisi, işlevsel harcama, kamu harcamaları, kocamanlaştırmak, merdiven cambazı, özerk harcamalar, reklam harcaması, sert camlı ampul, sırık cambazlığı, soluk burgucamsı, Struthio camelus, yastıkta kocamak

15 harfli

cambaz-hokkabaz, camboyama resim, Cambridge Okulu, camel yaklaşımı, camlı süngerler, camlı-süngerler, camsı süngerler, cari harcamalar, cepten harcamak, dil kocamanlığı, hacamat baltası, harcama çarpanı, harcama dengesi, harcama vergisi, harcama yöntemi, kocamanlaştırma, mahmuzlu camgöz, soda-kireç camı, sultan camileri, yarı saydam cam, yumuşakcamsılar

14 harfli

acamlar alması, cam kanatlılar, camadan vurmak, camah bağlamah, camekânlı kutu, Camlaşık tuğla, gerçek harcama, hacamat şişesi, harcama kalemi, harcama yapmak, karın zarcamsı, kelime cambazı, kocaman yemişi, laf cambazlığı, Occam usturası, Rana cameranoi, selatin camisi, söz cambazlığı, sucamı tekniği, taşınır camlık, Yarı kalın cam, ...

13 harfli

alacamehriban, Asarcıkcamili, burcam burcam, cambaz kemeri, cambıl cambıl, cambul cumbul, cambur cumbur, cambur cumhur, camız baklası, camkanatlılar, camla kaplama, Campanulaceae, Campephagidae, Campylobacter, camsı göktaşı, camsılaştırma, çaba harcamak, dırcam gelmek, emek harcamak, gönül kocamaz, hacamat etmek, ...

12 harfli

açık harcama, alacamenekşe, büyük camgöz, cam elektrot, cambak etmek, camcı elması, camcı macunu, camgözbalığı, camgözgiller, camlak (ten), camsı tabaka, Camuzkışlası, göz hacamatı, hacamatçılık, hacamatlamak, hava cambazı, insicamlılık, kararma camı, kelebek camı, kırılmaz cam, kısacamahmut, ...

11 harfli

Alacamescit, Aşağıcambaz, Büyükcamili, cam rasbora, cam süzgeci, cama çıkmak, Cambaroides, cambuldamak, Camerascope, camışlanmak, Camilimanda, Camiliyayla, camlatılmak, camlı bölme, camlı işlik, camsı cisim, camsı emaye, camsı madde, camus öküzü, dalbıncamak, dil cambazı, ...

10 harfli

Ağcamahmut, at cambazı, cam balığı, cam çekimi, cam çiçeği, cam çivisi, cam deliği, cam elyafı, cam kağıdı, cam kaplar, cam kırığı, cam macunu, cam mozaik, cam pamuğu, cam süzgeç, cam yuvası, Camallanus, Cambazdere, cambazhane, camekânsız, Camızağılı, ...

9 harfli

abıcambak, abucamcak, Aslancami, beyaz cam, bozcamgöz, buzlu cam, cam bıçak, cam bölüm, cam çubuk, cam elyaf, cam resim, cam tavan, camadanlı, cambazlar, cambazlık, camekânlı, Camelidae, Camera 65, camgamacı, camgöbeği, camgüzeli, ...

8 harfli

acamılık, arcammak, arıcaman, bolcaman, cam boru, cam gibi, cam günü, cam kaya, cam lifi, cam suyu, cam yünü, camadanı, Camandar, camavluk, cambalak, cambalaz, Cambazlı, camcılık, camçubuk, camışlık, Camialan, ...

7 harfli

Adacami, alacama, Alacami, Aynacam, bagıcam, cam evi, cam göz, camadan, camadar, camahat, camazak, cambara, camburt, camçaka, camekân, camhana, camlama, camsuyu, camtası, camtaşı, Camuşlu, ...

6 harfli

acamık, acamuk, Akcami, ancami, Balcam, camala, camata, cambaz, cambıt, cambuş, cambuz, camevi, camfır, camgöz, camgur, camhar, camılı, Camili, camkos, camlık, campil, ...

5 harfli

acama, acamı, ağcam, camah, camal, caman, camar, camat, camba, camcı, camçı, camdı, cameş, camıs, camış, camız, camia, camit, camlı, camra, camsı, ...

4 harfli

acam, cama, came, camı, cami, cAMP, icam

3 harfli

cam

Kelime Ara