İçinde CARİ geçen kelimeler

İçinde CARİ geçen kelimeler 158 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

cari aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. cari anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde CARİ geçen kelimeler

25 harfli

borçlu cari hesap kredisi, cari sermaye-hasıla oranı, garantisiz ticari borçlar

24 harfli

Ascarididaenfeksiyonları, Baylisascaris columnaris

23 harfli

Amblycephalus carinatus, cari işlemler bilânçosu, ticari elektronik posta, ticari işletmede teslim

22 harfli

Bayliascaris procyonis, cari işlemler denkliği, güvencesiz ticari borç

21 harfli

Ascaris megalocephala, cari işlemler dengesi, cari işlemler fazlası, geçici cari varlıklar, Myrmeleon farmicarius, Myrmeleon formicarius, ticari olmayan mallar

20 harfli

Ascaris lumbricoides, Ascaris vermicularis, cari işlemler hesabı, Fistularia tabacaria, gayrisafi ticari kâr, geçici cari aktifler, Pteroglossus aracari, ticari işletme rehni

19 harfli

cari işlemler açığı, gayri ticari mallar, Pneumocystis carini, ticari banka parası, ticari karma yemler

18 harfli

cari hesap cüzdanı, cari hesap defteri, cari hesap kredisi, cari piyasa değeri, cari yükümlülükler, Parascaris equorum, patentli ticari ad, Ranunculus ficaria, Toxascaris leonina

17 harfli

Ascaris vitulorum, cari pazar değeri, ticari balıkçılık, ticari kapitalizm

16 harfli

Acaristan sorunu, Amanita muscaria, Cariama cristata, Rangifer caribou, ticari kazançlar

15 harfli

Ascaridia galli, Ascaris equorum, cari faiz oranı, cari harcamalar, cari yükümlülük, cariyelik etmek, Loricaria parva, Papio porcarius, ticari antlaşma, ticari belgeler, ticari gelirler, ticari kiralama, ticari krediler, ticari senetler, ticari şartname

14 harfli

Ascaris suilla, cari varlıklar, gedikli cariye, Tayassu pecari, ticari çiftlik, ticari e-posta, ticari girişim, ticari iskonto, ticari işletme, ticari mevduat, ticari tüketim

13 harfli

Baylisascaris, cari aktifler, cari işlemler, cari pasifler, Formicariidae, Liza carinata, ticari elmek, ticari devrim, ticari fatura, ticari pirinç, ticari sırlar, ticari yemler

12 harfli

Ascaridoidea, Ascaris equi, Ascaris ovis, Ascaris suis, Ascaris suum, cari borçlar, Ficus carica, ticari ataşe, ticari ateşe, ticari banka, ticari firma, ticari işlem, ticari kabul, ticari kredi, ticari marka, ticari unvan, ticarileşmek

11 harfli

Adolescaria, Ascarididae, cari getiri, cari masraf, cari varlık, tel-pancari, ticari dava, ticari fuar, ticari risk, ticarileşme

10 harfli

Ascaridida, cari aktif, cari değer, cari fiyat, cari gider, cârî hesâb, cari hesap, cari pasif, cari talep, cari ücret, Cariamidae, carispalaz, ticari mal, Toxascaris

9 harfli

Acaristan, Ascaridia, cari açık, cari borç, cari oran, cari para, Carinatae, cariyelik, ticari ad

8 harfli

Acaridae, cari kur, carislih, Scaridae

7 harfli

Acarina, Ascaris, icariye, Muscari

6 harfli

carine, cariye, nacari, ticari

5 harfli

Acari, carif, Carim, caris, cariş, carit, cariz

4 harfli

cari

Kelime Ara