İçinde CEBİ geçen kelimeler

İçinde CEBİ geçen kelimeler 110 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde CEBİ geçen kelimeler

25 harfli

cebir benzeryapı dönüşümü, cebirsel oyut genişlemesi, doğrusal birleşmeli cebir, yalınç cebirsel genişleme

24 harfli

cebirsel eşyapı dönüşümü, cebirsel sayılar teorisi, cismin cebirsel kapanışı, dizey cebiri hesaplaması, eşlenik cebirsel sayılar

23 harfli

cebirsel devrik dönüşüm, cebirsel dolaysız dizge, cebirsel düzlemsel eğri, cebirsel sayılar kuramı, cismin cebirsel elemanı

22 harfli

cebirsel dolaysız erey, cebirsel ilingebilgisi

21 harfli

cebirin temel teoremi, cebirsel kapalı cisim, düzgeli dürevli cebir

20 harfli

canını cebine koymak, cebirsel eşlek uzayı, cebirsel kapala oyut, cebirsel uzambilgisi

19 harfli

cebirsel ters dizge

18 harfli

cebirsel fonksiyon, cebirsel genişleme

17 harfli

cebirsel işlemler, cebirsel simgeler, çokdoğrusal cebir, üretilmiş o-cebir

16 harfli

birleşmeli cebir, cebi para görmek, cebini doldurmak, cebirsel denklem, cebirsel polinom, cebirsel sayılar, kefenin cebi yok, önermeler cebiri, tam normlu cebir

15 harfli

açkılama cebiri, Boole altcébiri, cebir kullanmak, cebirsal toplam, cebirsel formül, cebirsel kaplam, cebirsel leşlev, cebirsel toplam, değişmeli cebir, özeşlenik cebir, üretilmiş cebir

14 harfli

cebirsel deyim, cebirsel düzge, cebirsel ideal, cebirsel ifade, cebirsel işlev, cebirsel taban, doğrusal cebir, Heyting cebiri, kümeler cebiri, olaylar cebiri

13 harfli

Banach cebiri, birimli cebir, bölümlü cebir, Cayley cebiri, cebir ifadesi, cebirsel sayı, dürevli cebir, düzgeli cebir, Jordan cebiri, mantık cebiri, söylencebilim

12 harfli

anahtar cebi, Boole cebiri, Borel cebiri, canı cebinde, cebirsel öğe, dizey cebiri, gerey cebiri, kontrol cebi, normlu cebir, Nycticebidae, padişah cebi, sığınma cebi, yöney cebiri

11 harfli

o-cebir (…), öbek cebiri, soyut cebir

10 harfli

cebi delik, goyun cebi, kitap cebi, Lie cebiri, mali cebir, salgı cebi

9 harfli

cebirtlek, işkencebi, saat cebi

8 harfli

cebirsel, Havacebi, kök cebi, petecebi

7 harfli

cebcebi, Cebidae, Cebirli

6 harfli

cebire

5 harfli

cebiç, cebik, cebin, cebir, cebis, cebiş

Kelime Ara