İçinde CERE geçen kelimeler

İçinde CERE geçen kelimeler 148 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

cere aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. cere anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde CERE geçen kelimeler

25 harfli

fırsat pencereleri önsavı

24 harfli

birinci fırsat penceresi, pencere başlık çubukları, Saccharomyces cerevisiae

23 harfli

hata ayıklama penceresi, ikinci fırsat penceresi, sağ parasternal pencere, sol parasternal pencere

22 harfli

havalandırma penceresi

21 harfli

veri tabanı penceresi

20 harfli

ksifoit altı pencere, orta sahın penceresi, pars intercerebralis, pencereli kapilarlar

19 harfli

Coenurus cerebralis, gösterici penceresi, küçültülmüş pencere, Myxosoma cerebralis, ön izleme penceresi

18 harfli

Bartlett penceresi, çift camlı pencere, fırsat pencereleri, gösterim penceresi, pencere kırlangıcı

17 harfli

ceremesini çekmek, cereyana kapılmak, Daniell penceresi, gecikme penceresi, pencere çerçevesi, pencere genişliği, Viviani penceresi

16 harfli

bellek penceresi, Cerenkov ışınımı, cereyanda kalmak, errek, (ercerek), grafik penceresi, Parzen penceresi, sessiz penceresi, yuvarlak pencere

15 harfli

alıcı penceresi, Bacillus cereus, belge penceresi, cereyan çarpmak, düdüklü tencere, dünya penceresi, hacet penceresi, izgesel pencere, kelle tenceresi, kemerli pencere, muhaceret etmek, pencere dikmesi, sesli penceresi, tavan penceresi, Tukey penceresi

14 harfli

açılır pencere, çatı penceresi, gencerek olmak, kafa penceresi, kalıcı pencere, köşe penceresi, pencere kafesi, pencere kanadı, pencere örtüsü, pencere panosu, pencere sekisi, Secale cereale, tencere yemeği

13 harfli

cereyan etmek, cereye vermek, dam penceresi, göpük pencere, pazıpenceresi, pencere açmak, pencere eteği, sağır pencere, tencere eğeği

12 harfli

becerebilmek, çift pencere, gökpenceresi, kefli kecere, oval pencere, pencere boyu, Pencere camı, pencere gözü, sobe pencere, söbe pencere, söbü pencere, üçüz pencere

11 harfli

becerebilme, çiftpencere, göz pencere

10 harfli

cerebcülük, cerelenmek, gözpencere, pencerecik, penceresiz, şecerename

9 harfli

a tencere, böyücerek, cere cüre, cerelemek, cereyanlı, muhaceret, pencereli

8 harfli

can cere, cerelmek, cevcerek, eceremük, secereli, şecereci, şecereli

7 harfli

Ayceren, bucerek, Cerekli, Cerenli, cerenük, cereyan, çencere, ercerek, gecerek, gicerek, heceret, höceren, incerek, lacerem, mencere, pencere, teceren, tencere, ticeret, yücerek

6 harfli

becere, cereme, cereyh, gecere, hacere, höcere, hücere, kacere, kecere, secere, şecere

5 harfli

cerek, cerem, ceren, ceres, cerez

4 harfli

cere

Kelime Ara