İçinde CİĞ geçen kelimeler

İçinde CİĞ geçen kelimeler 341 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde CİĞ geçen kelimeler

25 harfli

akciğer damar şavk yazımı, akciğer kelebek hastalığı, akciğer solucan hastalığı, akciğersiz semendergiller, alfa ışını, alfa taneciği, alveoler akciğer amfizemi, beta ışını, beta taneciği, beyaz karaciğer hastalığı, kangrenli akciğer yangısı, piyemik karaciğer yangısı, toplam akciğer kapasitesi

24 harfli

adrenerjik sinir telciği, Afrika çizgili tekirciği, ailevi karaciğer yangısı, akciğer perküsyon sahası, akciğer strongiloidozisi, büyük karaciğer kelebeği, doğuştan karaciğer kisti, Döhleinklüzyon cisimciği, fibrinli akciğer yangısı, fibrinöz akciğer yangısı, karaciğerde fokal nekroz, karotis cisimciği tümörü, karotit cisimciği tümörü, koyun karaciğer kelebeği, küçük karaciğer kelebeği, verminöz akciğer yangısı, yağlı karaciğer sendromu

23 harfli

akciğer karsinomatozisi, akciğer kurdu hastalığı, akciğer toksoplasmozisi, akciğer toplardamarları, cümleciğin zemin örneği, domuz akciğer kıl kurdu, embolik akciğer yangısı, fokal karaciğer nekrozu, gaz habbeciği hastalığı, Heinz-Ehrlich cisimciği, kara ciğer işlemsizliği, karaciğer şistosomozisi, kedi karaciğer kelebeği, küçük akciğer kıl kurdu, küçük karaciğerkelebeği, mikotik akciğer yangısı, Weibel-Palade cisimciği

22 harfli

akciğer-kalp hastalığı, akciğerli salyangozlar, akciğerli-salyangozlar, akciğerzarı, göğüszarı, atipik akciğer yangısı, balık karaciğer ezmesi, birinci kutup küreciği, ciğerleri bayram etmek, Çin karaciğer kelebeği, dev karaciğer kelebeği, göğüszarı, akciğerzarı, ikinci kutup cisimciği, ikincil kutup küreciği, karaciğer amiloidozisi, karaciğer hidatidozisi, karaciğer sinuzoitleri, kırmızı karaciğerleşme, koyun akciğer kıikurdu, üremik akciğer yangısı, akciğer hipertansiyonu

21 harfli

akciğer anjiyografisi, akciğer distomatozisi, akciğer habronemozisi, akciğer resüsitasyonu, akciğer şistosomozisi, canciğer kuzu sarması, Gamma-Gandy cisimciği, ikinci kutup küreciği, karaciğer amebiyozisi, karaciğer kelebekleri, karaciğer kılcalkurdu, kelle mi çok ciğer mi, morina karaciğer yağı, savar ciğer kankıranı, viral akciğer yangısı, karaciğer kapı venası, karaciğer kapı-damarı

20 harfli

akciğer kıl kurtları, akciğer toplardamarı, akciğer ventilasyonu, akciğer-toplardamarı, akciğerli barramunda, at akciğer kıl kurdu, Call-Exner cisimciği, ciğer ağızdan gelmek, hayvan karaciğer unu, Howel-Jollycisimciği, kalıcı penis gemciği, karaciğer atardamarı, karaciğer karsinoidi, karaciğer yağlanması, akciğer hidatidozisi

19 harfli

akciğer amebiyozisi, akciğer askariozisi, akciğer büzüşüklüğü, akciğer kesecikleri, akciğer kılkurtları, akciğer kireçlenimi, akciğer kompliyansı, akciğer kömürlenimi, akciğer-mide siniri, akciğersiz semender, balık karaciğer unu, Bollinger cisimciği, Guarnieri cisimciği, inklüzyon cisimciği, karaciğer biyopsisi, karaciğer enzimleri, karaciğer sülükleri, kas hücresi telciği, molloskum cisimciği

18 harfli

akciğer atardamarı, akciğer içi basınç, akciğer iplikkurdu, akciğer-atardamarı, akciğerli balıklar, akciğerli-balıklar, akciğerzarı kovuğu, boz karaciğerleşme, ciğer üfürümsülüğü, ciğeri parçalanmak, gri karaciğerleşme, karaciğer kelebeği, karaciğer klerensi, karaciğer tedavisi, Malpighi cisimciği, Meissner cisimciği, Pacinian cisimciği, tat alma cisimciği, tatlı su gelinciği

17 harfli

akciğer kıl kurdu, ciğer kebap olmak, Civatte cisimciği, çift akciğerliler, çift-akciğerliler, değerlik eksiciği, dokunma cisimciği, el ayak siyilciği, geritepki öğeciği, hiyalin cisimciği, kara ciğer keziği, karaciğer hücresi, karaciğer yangısı, keçi ciğer ağrısı, malabar tekirciği, Malpighicisimciği, Morgagni keseciği, psammom cisimciği

16 harfli

akciğer amfizemi, akciğer dolaşımı, akciğer kelebeği, akciğer keseciği, akciğer keseleri, akciğer kurtları, böbrek liğenciği, büzüşük ak ciğer, ciğerimin köşesi, ciğerine oturmak, Compton eksiciği, Dutchercisimciği, iki-akciğerliler, kanser cisimciği, karaciğer apsesi, karaciğer bakısı, karaciğer kapısı, karaciğer üçlüsü, Krause cisimciği, Mallorycisimciği, medîne evrenciği, ...

15 harfli

akciğer lopçuğu, akciğer şarbonu, Aslıhantepeciği, boyun düğmeciği, ceciği gevşemek, ciciği gevşemek, ciğasal (kemik), ciğer kebapçısı, ciğer taptapası, ciğeri sızlamak, ciğerini okumak, ciğerini sökmek, ciğerini yakmak, ciğit sellemesi, çeciği gevşemek, çiciği geñşemek, çiftçi akciğeri, Döhle cisimciği, Heinz cisimciği, negri cisimciği, Nissl cisimciği, ...

14 harfli

akciğer apsesi, akciğer göbeği, akciğer kesesi, akciğer peteği, Ametocisimciği, Barr cisimciği, canciğer olmak, ciğeryosunları, Golgicisimciği, Howelcisimciği, Jollycisimciği, karaciğerleşme, karagan biciği, kitap akciğeri, salgı keseciği, sessiz akciğer, soluksuz ciğer, Tañrı deveciği

13 harfli

ada tekirciği, akciğer ödemi, akciğergiIler, alfa taneciği, arnavutciğeri, Barrcisimciği, beta taneciği, canım ciğerim, ciğeri yanmak, çeciği geçmek, dil bademciği, enciği çıkmak, gama taneciği, göçebe giciği, karaciğer unu, meni tepeciği, penis gemciği, sinir telciği, tanrıdeveciği, tüp bademciği, yağ cisimciği, ...

12 harfli

akciğer kökü, akciğer sesi, akciğer taşı, akciğer zarı, akciğerliler, ciğer likeni, ciğer otları, ciğer sotesi, ciğer yarası, dip taneciği, iliği ciciği, kazan enciği, kıl keseciği, sinirtelciği

11 harfli

bezeciğimsi, canciğerlik, ciğer acısı, ciğer ataşı, ciğer sarma, ciğerlenmek, ciğerotları, ciğil ciğil, dere biciği, dibeciğimsi, diş sinciği, gelinciğeri, karaciğerli, kas telciği, keçi biciği, kömüşciciği, kuru giciği, su akciğeri, ciğir ciğir, ciğir etmek, dil gemciği

10 harfli

beciğnelik, ciğer beni, ciğercanlı, ciğercilik, ciğerdeldi, ciğirdemek, inekbiciği, kas iğciği, kedibiciği

9 harfli

ciğer otu, ciğerbaşı, Ciğerdede, ciğerpare, ciğil ala, ciğilidan, garaciğer, karaciğer

8 harfli

alaciğer, alaciğir, başciğez, canciğer, ciğduman, ciğerevi, ciğersek, ciğersiz, ciğirgen, Ciğirler, ciğitlik, ciğserme, Gölciğez, günciğez, hosciğer, itbiciği, pafciğer

7 harfli

akciğer, biteciğ, ciğasal, ciğerci, ciğerek, ciğerli, ciğilti, Elciğez, İnciğez, noreciğ

6 harfli

ciğarı, ciğcik, ciğnek

5 harfli

ciğar, ciğaz, ciğer, ciğil, ciğin, ciğir, ciğit, ciğiz, ciğne, ciğni

4 harfli

ciğa, ciğe

Kelime Ara