İçinde CİĞE geçen kelimeler

İçinde CİĞE geçen kelimeler 204 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ciğe aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ciğe anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde CİĞE geçen kelimeler

25 harfli

akciğer damar şavk yazımı, akciğer kelebek hastalığı, akciğer solucan hastalığı, akciğersiz semendergiller, alveoler akciğer amfizemi, beyaz karaciğer hastalığı, kangrenli akciğer yangısı, piyemik karaciğer yangısı, toplam akciğer kapasitesi

24 harfli

ailevi karaciğer yangısı, akciğer perküsyon sahası, akciğer strongiloidozisi, büyük karaciğer kelebeği, doğuştan karaciğer kisti, fibrinli akciğer yangısı, fibrinöz akciğer yangısı, karaciğerde fokal nekroz, koyun karaciğer kelebeği, küçük karaciğer kelebeği, verminöz akciğer yangısı, yağlı karaciğer sendromu

23 harfli

akciğer karsinomatozisi, akciğer kurdu hastalığı, akciğer toksoplasmozisi, akciğer toplardamarları, domuz akciğer kıl kurdu, embolik akciğer yangısı, fokal karaciğer nekrozu, kara ciğer işlemsizliği, karaciğer şistosomozisi, kedi karaciğer kelebeği, küçük akciğer kıl kurdu, küçük karaciğerkelebeği, mikotik akciğer yangısı

22 harfli

akciğer-kalp hastalığı, akciğerli salyangozlar, akciğerli-salyangozlar, akciğerzarı, göğüszarı, atipik akciğer yangısı, balık karaciğer ezmesi, ciğerleri bayram etmek, Çin karaciğer kelebeği, dev karaciğer kelebeği, göğüszarı, akciğerzarı, karaciğer amiloidozisi, karaciğer hidatidozisi, karaciğer sinuzoitleri, kırmızı karaciğerleşme, koyun akciğer kıikurdu, üremik akciğer yangısı, akciğer hipertansiyonu

21 harfli

akciğer anjiyografisi, akciğer distomatozisi, akciğer habronemozisi, akciğer resüsitasyonu, akciğer şistosomozisi, canciğer kuzu sarması, karaciğer amebiyozisi, karaciğer kelebekleri, karaciğer kılcalkurdu, kelle mi çok ciğer mi, morina karaciğer yağı, savar ciğer kankıranı, viral akciğer yangısı, karaciğer kapı venası, karaciğer kapı-damarı

20 harfli

akciğer kıl kurtları, akciğer toplardamarı, akciğer ventilasyonu, akciğer-toplardamarı, akciğerli barramunda, at akciğer kıl kurdu, ciğer ağızdan gelmek, hayvan karaciğer unu, karaciğer atardamarı, karaciğer karsinoidi, karaciğer yağlanması, akciğer hidatidozisi

19 harfli

akciğer amebiyozisi, akciğer askariozisi, akciğer büzüşüklüğü, akciğer kesecikleri, akciğer kılkurtları, akciğer kireçlenimi, akciğer kompliyansı, akciğer kömürlenimi, akciğer-mide siniri, akciğersiz semender, balık karaciğer unu, karaciğer biyopsisi, karaciğer enzimleri, karaciğer sülükleri

18 harfli

akciğer atardamarı, akciğer içi basınç, akciğer iplikkurdu, akciğer-atardamarı, akciğerli balıklar, akciğerli-balıklar, akciğerzarı kovuğu, boz karaciğerleşme, ciğer üfürümsülüğü, ciğeri parçalanmak, gri karaciğerleşme, karaciğer kelebeği, karaciğer klerensi, karaciğer tedavisi

17 harfli

akciğer kıl kurdu, ciğer kebap olmak, çift akciğerliler, çift-akciğerliler, kara ciğer keziği, karaciğer hücresi, karaciğer yangısı, keçi ciğer ağrısı

16 harfli

akciğer amfizemi, akciğer dolaşımı, akciğer kelebeği, akciğer keseciği, akciğer keseleri, akciğer kurtları, büzüşük ak ciğer, ciğerimin köşesi, ciğerine oturmak, iki-akciğerliler, karaciğer apsesi, karaciğer bakısı, karaciğer kapısı, karaciğer üçlüsü, tam akciğer sesi, tek akciğerliler, tek-akciğerliler

15 harfli

akciğer lopçuğu, akciğer şarbonu, ciğer kebapçısı, ciğer taptapası, ciğeri sızlamak, ciğerini okumak, ciğerini sökmek, ciğerini yakmak, çiftçi akciğeri, üfürümsüz ciğer, yağlı karaciğer

14 harfli

akciğer apsesi, akciğer göbeği, akciğer kesesi, akciğer peteği, canciğer olmak, ciğeryosunları, karaciğerleşme, kitap akciğeri, sessiz akciğer, soluksuz ciğer

13 harfli

akciğer ödemi, akciğergiIler, arnavutciğeri, canım ciğerim, ciğeri yanmak, karaciğer unu

12 harfli

akciğer kökü, akciğer sesi, akciğer taşı, akciğer zarı, akciğerliler, ciğer likeni, ciğer otları, ciğer sotesi, ciğer yarası

11 harfli

canciğerlik, ciğer acısı, ciğer ataşı, ciğer sarma, ciğerlenmek, ciğerotları, gelinciğeri, karaciğerli, su akciğeri

10 harfli

ciğer beni, ciğercanlı, ciğercilik, ciğerdeldi

9 harfli

ciğer otu, ciğerbaşı, Ciğerdede, ciğerpare, garaciğer, karaciğer

8 harfli

alaciğer, başciğez, canciğer, ciğerevi, ciğersek, ciğersiz, Gölciğez, günciğez, hosciğer, pafciğer

7 harfli

akciğer, ciğerci, ciğerek, ciğerli, Elciğez, İnciğez

5 harfli

ciğer

4 harfli

ciğe

Kelime Ara