İçinde DÖK geçen kelimeler

İçinde DÖK geçen kelimeler 323 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

dök aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. dök anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DÖK geçen kelimeler

25 harfli

bakla dökmek (veya atmak), çinko temelli kalıp döküm, lakırtı ağzından dökülmek, nörojenik kıl dökülmeleri, remil atmak (veya dökmek)

24 harfli

dil (veya diller) dökmek, ötektiküstü dökme demiri, sinirsel kıl dökülmeleri, süt dökmüş kediye dönmek, yem dökmek (veya koymak)

23 harfli

dökme malzeme yoğunluğu, ötektikaltı dökme demir

22 harfli

birincil kıl dökülmesi, eteğindeki taşı dökmek, Üç parçalı yaprakdöker

21 harfli

düşmanı denize dökmek, edinsel kıl dökülmesi, ikincil kıl dökülmesi, ostenitli dökme demir

20 harfli

alaşımlı dökme demir, dövülgen dökme demir, işi ahbaplığa dökmek, işi resmiyete dökmek, perlitli dökme demir, sapır sapır dökülmek, süt dökmüş kedi gibi, uğraşı ilgisi dökümü, yaygın kıl dökülmesi

19 harfli

Alaşımlı dökmedemir, arkadan döker araba, dökme dilimli kazan, genel kıl dökülmesi, kaya döküntülü kıyı, kesimli kırık dökük, kırık- dökük değeri, nikelli dökme demir, ötektik dökme demir, soluk burguca döküm, yargıcı dökümlemesi, yeğni dökütlü yangı

18 harfli

alttan döker araba, delgidöküm çaprazı, fıskacık dökümcesi, üzerinden dökülmek, yandan döker araba, yollara dökülüşmek

17 harfli

ağzından dökülmek, ak yuvarcıl döküt, döküntü yelpazesi, işi şakaya dökmek, krom dökme demiri, üretmeç dökülerit, üstünden dökülmek

16 harfli

Alaca dökmedemir, alın teri dökmek, dişleri dökülmek, dombayına dökmek, dökme yük gemisi, dökülüp saçılmak, iş dökümü yapısı, işi ...-e dökmek, kırılıp dökülmek, moramıkçık döküm, öğrenci dökülüşü, pul pul dökülmek, saçılıp dökülmek, soyunup dökünmek, şahsiyata dökmek, tatmucul döküntü, tel tel dökülmek, yollara dökülmek

15 harfli

bal dök de yala, göz nuru dökmek, kır dökme demir, kızılca döküntü, kızılsı döküntü, leblep dökülmek, par para dökmek, tohumu dökülmek, zehirini dökmek

14 harfli

ak dökme demir, çalışma dökümü, derdini dökmek, donatım dökümü, döküm çıkarmak, Döküm düzeneği, Döküm makinesi, dökümanter çek, dövülgen döküm, etlerin döküle, gökürcül döküt, haziran dökümü, kaya döküntüsü, Kır dökmedemir, kişilik dökümü, kulancıl döküt, meydana dökmek, murzunu dökmek, salya döktüren, Sandıklı döker, sayışım dökümü, ...

13 harfli

abeceli döker, Ak dökmedemir, bellek dökümü, dişi dökülmek, dökme çimento, döktürebilmek, dökütlü kezik, emcil döküntü, hesaba dökmek, kâğıda dökmek, kalıba dökmek, kargış dökmek, kerpiç dökmek, kıl dökülmesi, kurşun dökmek, ortaya dökmek, püseği dökmek, saç dökülmesi, sindik dökümü, solucan döken, tamucul döküm, ...

12 harfli

alıcı dökümü, alttan dökme, asbab dökmek, bedal dökmek, çelik dökümü, dokgü dökmek, döker yüklet, döktürebilme, dökülebilmek, dökülüvermek, döküm askısı, Döküm hunisi, döküm kâğıdı, Döküm kulesi, döküm potası, döküm zamanı, döküp saçmak, günlük döküm, helme dökmek, içini dökmek, kalıp dökümü, ...

11 harfli

beşlikdöküm, çelik döküm, dene dökmek, Dökme beton, dökme çelik, dökme demir, dökülebilme, dökülegomak, dökülüverme, döküm almak, döküm döküm, döküm saçım, döküm vakti, dökümcübaşı, döküntü ova, döküşdürmek, döküştürmek, dörük dökük, inekçe dökü, kırık dökük, kırık-dökük, ...

10 harfli

al döküntü, çay dökmek, çiğ dökmek, dat dökmek, dem dökmek, doya döküm, dökebilmek, dökme eşya, dökmecilik, dökmedemir, Dökmekazık, döktürtmek, döküle kal, dökülüşmek, döküm yeri, dökümcülük, dökümlemek, döküntüsüz, döküvermek, döl dökmek, gara dökkü, ...

9 harfli

aş dökmek, döke saça, dökebilme, dökme gaz, dökme mal, dökme yük, Dökmetepe, dökmükçül, dökmükler, döktürmek, döktürtme, dökümhane, dökümleme, döküntülü, döküverme, er dökmek, gağ döktü, iç dökmek, Karadökme, kıl döken, kıl dökme, ...

8 harfli

Ak dökme, dökârmak, döklüntü, dökmelik, Dökmetaş, döknekli, döktürme, döküklük, Döküktaş, dökülcen, dökülgen, dökülmek, dökümcül, dökümevi, dökünmek, iç döküm, küldöken, naldöken, şardöken, Terdöken

7 harfli

dök-mük, Dökecek, dökenek, dökmece, dökmeci, dökülme, dökülüm, dökülüş, dökümcü, dökümlü, dökünme, döküntü, döküşük

6 harfli

dedökü, dökgün, dökkel, dökkün, döklük, dökmeç, dökmek, dökmel, dökmen, dökmük, döknek, döknel, dökücü, Kırdök

5 harfli

dökek, döker, dökgü, dökkü, dökme, dökük, döküm, dökür, döküt

4 harfli

dökü

3 harfli

dök

Kelime Ara