İçinde DÖNÜ geçen kelimeler

İçinde DÖNÜ geçen kelimeler 425 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

dönü aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. dönü anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DÖNÜ geçen kelimeler

25 harfli

ard sıra kirpik dönüklüğü, büyük küçük harf dönüşümü, cebir benzeryapı dönüşümü, devingen adres dönüştürme, doğal benzeryapi dönüşümü, doğrusal dönüşümler uzayı, Hilbert maksimal dönüşümü, ilingesel eşyapı dönüşümü, kaynağa dönük endüstriler, Riesz benzeryapı dönüşümü

24 harfli

Ahıska geri dönüş kanunu, cebirsel eşyapı dönüşümü, doğrusal eşyapı dönüşümü, dönüştürülmemiş bozukluk, dönüşül ödeneklik kuramı, dönüşümlerin pseudogrubu, dönüşümlü geometrik dizi, elektron dönü yankılaşım, Fourier kosinüs dönüşümü, geri dönülemez akreditif, geri dönüş formasyonları, Hermitsel devrik dönüşüm, kesikli Fourier dönüşümü, olasılık tümlev dönüşümü, serilerin Euler dönüşümü, sınırlı doğrusal dönüşüm, türevsel eşyapı dönüşümü, Wilson-Hilferty dönüşümü

23 harfli

artı geri dönülen durum, aşırı dışa dönük büyüme, cebirsel devrik dönüşüm, dışsatıma dönük serflik, doğrusal dönüşüm dizeyi, dönü yörünge etkileşimi, dönüştürülebilir tahvil, dönüşül bölge büyüklüğü, Fuller-Battese dönüşümü, kaynağa dönük sanayiler, özdönüştürücü karartıcı, sırasal eşyapı dönüşümü, sorunlara dönük program, sürekli soğuma dönüşümü

22 harfli

aşırı içe dönük büyüme, dışa dönük sanayileşme, doğrusal dönüşümün izi, dönümlü değişen yıldız, dönüştürülmüş bozukluk, dönüştürülmüş yaklaşım, düzgün sürekli dönüşüm, en güçlü dönüşül bölge, Fourier sinüs-dönüşümü, hızlı Fourier dönüşümü, iç direnç dönüştürgeci, kaynak koda dönüştürme, piyasa dönük sanayiler, Prais-Winsten dönüşümü

21 harfli

Abel-Poisson dönüşümü, afin dönüşümler grubu, alt dönüşüm sıcaklığı, birebir yapı dönüşümü, birinci fark dönüşümü, doğal eşyapı dönüşümü, dönülebilir akreditif, dönüşlü iyelik sıfatı, dönüşük beta dağılımı, eşdeğişirlik dönüşümü, geri dönüşlü kaynakça, güvenlik dönüş borusu, logaritmik dönüştürme, nakit dönüşüm döngüsü, ölçüm koruyan dönüşüm, sarkımlı yatın dönümü, ters Fourier dönüşümü, ters Laplace dönüşümü, üst bağ dönüştürücüsü, üst dönüşüm sıcaklığı, yerel eşyapı dönüşümü, ...

20 harfli

alan koruyan dönüşüm, Bessemer dönüştürücü, çocuğa dönük program, dönümsel düzensizlik, dönüştüreç bağlaşımı, düşümlü yatın dönümü, en iyi dönüşül bölge, iç özeşyapı dönüşümü, ses dönüşüm filtresi, yansız dönüşül bolgs, yaşama dönük program, geriye dönük denetim, yükseltir dönüştüreç

19 harfli

açı koruyan dönüşüm, alt dönüşül tavlama, ana hava dönüş yolu, benzeryapı dönüşümü, çekirdeksel dönüşüm, çocuğa dönük eğitim, danışıklı dönüşüklü, dışa dönük ünlemler, dizimsel dönüştürme, doğrusal dönüştürme, dönülemez akreditif, dönüp geriye bakmak, dönüştüreç ikincili, dönüşül soğuma hızı, dönüşüm yarı-yaşamı, düşürücü dönüştüreç, edilgin içedönüklük, fonksiyonel dönüşüm, geri çekme dönüşümü, iki evreli dönüşler, kaynak dönüştürgeci, ...

18 harfli

benzerlik dönüşümü, dönü atlama yarışı, dönüştürme faktörü, dönüşümceli körlük, enerjinin dönüşümü, geri dönülen durum, hiperbolik dönüşüm, içe dönük ünlemler, ingicil dönüksenim, kesintisiz dönüşüm, Koyck dönüştürmesi, ledebürit dönüşümü, logaritmik dönüşüm, martensit dönüşümü, ünimodüler dönüşüm, ürün dönüşüm oranı, geriye dönük süreç

17 harfli

benzeşim dönüşümü, Cholesky dönüşümü, çıktı dönüştüreci, çocuğa dönük okul, dışa dönük büyüme, dönü dizge geçişi, dönü nicem sayısı, dönüşlülük zamiri, dönüştürme kuralı, dönüştürme sayısı, dönüştürülebilmek, dönüşüm elektronu, dönüşümün matrisi, etkin içedönüklük, Fourier dönüşkesi, geri dönüş dönemi, ısıldirik dönüşüm, işçi dönüşüm hızı, kaygı dönüşümcesi, kuru dönüş borusu, olabirim dönüşümü, ...

16 harfli

adres dönüştürme, ayar dönüştüreci, Bardsen dönüşümü, birimsel dönüşüm, Box-Cox dönüşümü, doğrusal dönüşüm, dönüş günü kaydı, dönüşlü kaydırma, dönüştürülebilme, dönüşül büyüklük, dönüşül sıcaklık, dönüşümler grubu, eşözdek dönüşümü, Fourier dönüşümü, geri dönüşümleme, Helmert dönüşümü, Hilbert dönüşümü, içe dönük büyüme, içirik dönüklüğü, kırlangıç dönümü, kirpik dönüklüğü, ...

15 harfli

bağırsak dönümü, dönüşsel ilişki, dönüşüm aralığı, dönüşümsüz koma, eliptik dönüşüm, eşlenik dönüşüm, eşölçer dönüşüm, eşyapı dönüşümü, Fisher dönüşümü, geri dönüşümsüz, güç dönüştüreci, hava dönüş yolu, ısı dönüştürücü, karşıta dönüşme, Kelvin dönüşümü, kentsel dönüşüm, kökiki dönüşümü, Mellin dönüşümü, Möbius dönüşümü, özedönüş zamiri, özedönüşlü fiil, ...

14 harfli

Borel dönüşümü, bölüm dönüşümü, devrik dönüşüm, dönme dönüşümü, dönü denetçisi, dönüp dolaşmak, dönüş makarası, dönüşül basınç, dönüşül soğuma, dönüşüm eğrisi, dönüşümlü dizi, dönüşümlü seri, duygu dönüşümü, eşısıl dönüşüm, geri dönüşümlü, halka dönüklük, ısıdönüştürücü, İspanya dönüsü, kavuşum dönümü, Kelly dönüşümü, konaç dönüşümü, ...

13 harfli

afin dönüşümü, ayrık dönüşüm, birim dönüşüm, değişik dönük, dışa dönüklük, dikey dönüşüm, dönük kanatlı, dönüm noktası, dönüm vergisi, dönümcül oran, dönüş çemberi, dönüş noktası, dönüşlü denge, dönüşlü eylem, dönüşlü zamir, dönüşsüz fiil, dönüştürülmek, dönüşül bölge, dönüşül değer, dönüşül erkil, dönüşül kütle, ...

12 harfli

afin dönüşüm, arama dönüşü, bir dönüm su, çekin dönüsü, çeyrek dönüş, dışadönüklük, dönük kandız, dönüş sayısı, dönüş süresi, dönüşebilmek, dönüşlü adıl, dönüşlü çatı, dönüşlü fiil, dönüşlü orta, dönüştürülme, dönüşümcülük, dönüşüvermek, eksen dönüşü, faz dönüşümü, geri dönüşüm, geriye dönüş, ...

11 harfli

alt dönüşül, ayah dönümü, ayak dönümü, biyodönüşüm, dönü atlama, dönü sayacı, dönü/dakika, dönük çivit, dönüşebilme, dönüşsüzlük, dönüştürgeç, dönüştürmek, dönüştürücü, dönüşül açı, dönüşül çap, dönüşül hız, dönüşüverme, FD dönüşümü, gidiş dönüş, halka dönük, içedönüklük, ...

10 harfli

dışa dönük, dışa dönüş, dönüklenim, dönümlerce, dönüş günü, dönüş hızı, dönüş kodu, dönüşlülük, dönüşölçer, dönüştüreç, dönüştürme, dönüştürüm, dönüşümsüz, dönüvermek, eşdönüşmez, gün dönümü, iç dönüşüm, Q dönüşümü, sağa dönüş, sola dönüş, yaş dönümü, ...

9 harfli

ardönümlü, ay dönümü, dışadönük, dönüm ara, dönümeşli, dönüşümce, dönüşümcü, dönüşümlü, dönüverme, dönüvümek, eşdönüşür, içe dönük, içe dönüş, Kırkdönüm, gündönümü

8 harfli

bu dönüş, dönükgöz, dönüklük, dönükmek, dönülmek, dönümcül, dönümlük, dönümsüz, dönüşler, dönüşmek, dönüşsüz, dönütmek, içedönük, U dönüşü

7 harfli

bidönüm, cardönü, çardönü, dönülme, dönümce, dönümeç, Dönümlü, dönüntü, dönürüş, dönüşke, dönüşlü, dönüşme, dönüşük, dönüşül, dönüşüm, dönüşün, ardönüm

6 harfli

dönüşe

5 harfli

dönük, dönüm, dönüş, dönüt

4 harfli

dönü

Kelime Ara