İçinde DÖN geçen kelimeler

İçinde DÖN geçen kelimeler 1212 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde DÖN geçen kelimeler

25 harfli

anormal kızgınlık döngüsü, ard sıra kirpik dönüklüğü, Birinci Meşrutiyet dönemi, (birinin) aleyhine dönmek, boynu armut sapına dönmek, büyük küçük harf dönüşümü, cebir benzeryapı dönüşümü, çok kısa dönem arz eğrisi, devingen adres dönüştürme, doğal benzeryapi dönüşümü, doğrusal dönüşümler uzayı, dönemsel bütçeleme kuramı, dönencealtı yüksek basınç, döner kemik, önkol kemiği, döner makaralı amperölçer, hemen hemen dönemli işlev, heterogonik yaşam döngüsü, Hilbert maksimal dönüşümü, ibre birinden yana dönmek, ilingesel eşyapı dönüşümü, kaynağa dönük endüstriler, ...

24 harfli

Ahıska geri dönüş kanunu, (bir yer) mahşere dönmek, cebirsel eşyapı dönüşümü, Cumhuriyet dönemi yazını, doğrusal eşyapı dönüşümü, dönemsel büyük onarımlar, dönüştürülmemiş bozukluk, dönüşül ödeneklik kuramı, dönüşümlerin pseudogrubu, dönüşümlü geometrik dizi, dut yemiş bülbüle dönmek, elektron dönü yankılaşım, Elizabeth dönemi sahnesi, Fourier kosinüs dönüşümü, geri dönülemez akreditif, geri dönüş formasyonları, Hermitsel devrik dönüşüm, kesikli Fourier dönüşümü, olasılık tümlev dönüşümü, piyasa dönemi arz eğrisi, serilerin Euler dönüşümü, ...

23 harfli

artı geri dönülen durum, aşırı dışa dönük büyüme, bağırsak askısı dönmesi, (bir şey) aleyhe dönmek, cebirsel devrik dönüşüm, çerinin yüzün döndürmek, dışsatıma dönük serflik, doğrusal dönüşüm dizeyi, dönel yanma odalı motor, döneme özgü çoktürellik, dönemler arası tahminci, döner sarmalı sestoplar, döner sermayeli işletme, döner sermayeli kuruluş, dönerbaşlı yağ yakıcısı, dönü yörünge etkileşimi, dönüştürülebilir tahvil, dönüşül bölge büyüklüğü, ekinsel döngüler kuramı, Fuller-Battese dönüşümü, geri döngü uyarlayıcısı, ...

22 harfli

ağlama duvarına dönmek, aşırı içe dönük büyüme, bir dönem ileri öngörü, dışa dönük sanayileşme, diskinetoplastik dönem, doğrusal dönüşümün izi, dönenceler arası kuşak, dönermıknatıslık oranı, dönümlü değişen yıldız, dönüştürülmüş bozukluk, dönüştürülmüş yaklaşım, düzgün sürekli dönüşüm, en güçlü dönüşül bölge, erinlik sonrası dönemi, Fourier sinüs-dönüşümü, hakkın iyesine dönmesi, hızlı Fourier dönüşümü, iç direnç dönüştürgeci, kaynak koda dönüştürme, ölmek var, dönmek yok!, piyasa dönük sanayiler, ...

21 harfli

Abel-Poisson dönüşümü, afin dönüşümler grubu, alt dönüşüm sıcaklığı, atılan ok geri dönmez, birebir yapı dönüşümü, birinci fark dönüşümü, bocuk domuzuna dönmek, doğal eşyapı dönüşümü, dönem fark tahmincisi, döner buzsul çizeneği, Dönertablalı kaldırak, dönülebilir akreditif, dönüşlü iyelik sıfatı, dönüşük beta dağılımı, eşdeğişirlik dönüşümü, gama-glutamil döngüsü, geri dönüşlü kaynakça, glikoz-alanin döngüsü, güvenlik dönüş borusu, iki katlı döner sahne, ilk sıvı değme dönemi, ...

20 harfli

alan koruyan dönüşüm, Bessemer dönüştürücü, buzullar arası dönem, çocuğa dönük program, dışkıcıl dönek salgı, dolar kıtlığı dönemi, döneğensel sarsıklık, dönel değişen yıldız, dönemeç gözlemcileri, döner iş öndelikleri, döner kurutma fırını, döner mercekli alıcı, dönerli sağım tesisi, dönümsel düzensizlik, dönüştüreç bağlaşımı, düşümlü yatın dönümü, en iyi dönüşül bölge, geribildirim döngüsü, hayalî fenere dönmek, ısınma dönemi etkisi, iç özeşyapı dönüşümü, ...

19 harfli

açı koruyan dönüşüm, açık döngesel bölge, alt dönüşül tavlama, ana hava dönüş yolu, bakım-onarım döneyi, baş dönmesi karşıtı, Belle Epoque dönemi, benzeryapı dönüşümü, birden geriye dönme, cin çarpmışa dönmek, çekirdeksel dönüşüm, çocuğa dönük eğitim, Çubuk kafesli döneç, danışıklı dönüşüklü, dırgılahoçik dönmek, dışa dönük ünlemler, dizimsel dönüştürme, doğrusal dönüştürme, doğum sonrası dönem, döner ışınla tedavi, döner imbikli fırın, ...

18 harfli

akdar dönder etmek, aktar dönder etmek, ayrıksızlık dönemi, benzerlik dönüşümü, damarcacıl dönenti, debel debel dönmek, dığıl dığıl dönmek, doğum öncesi dönem, dönel akımlı üfleç, dönemeç yüksekliği, dönemsel ilgileşim, dönerboyunlugiller, döngüsel doğrulama, döngüsel sıradüzen, dönü atlama yarışı, dönüştürme faktörü, dönüşümceli körlük, enerjinin dönüşümü, galvanicil dönenti, geri dönülen durum, gırtlakçıl dönenti, ...

17 harfli

âdembabaya dönmek, arapsaçına dönmek, benzeşim dönüşümü, Cholesky dönüşümü, çapraz dönemçizit, çıkmazçıl dönenti, çıktı dönüştüreci, Çiftkafesli döneç, çocuğa dönük okul, dışa dönük büyüme, döndürmeli ısıtma, dönel yanma odası, dönemsel AR model, dönemsel giderler, dönemsel işsizlik, döneylik ilerleme, dönü dizge geçişi, dönü nicem sayısı, dönüşlülük zamiri, dönüştürme kuralı, dönüştürme sayısı, ...

16 harfli

adres dönüştürme, ayar dönüştüreci, bağırsak dönmesi, Bardsen dönüşümü, baş döndürücülük, başını döndürmek, başlangıç dönemi, bazarı döndürmek, Beylikler dönemi, birim açık dönge, birimsel dönüşüm, Box-Cox dönüşümü, buzul ara dönemi, Çavuşesku dönemi, çemberden dönmek, çiftucay döngüsü, davanın dönerimi, dingicil dönenti, doğrusal dönüşüm, dönel karşılaşma, dönel paraboloid, ...

15 harfli

analjezi dönemi, bağırsak dönümü, başını dönlemek, cevap döndürmek, çarkı döndürmek, çeteleye dönmek, deliryum dönemi, diploten dönemi, divaneye dönmek, dombalak dönmek, donbalak dönmek, dönce devimleri, dönderme tavası, döndürme çatalı, döndürme çubuğu, döndürük gökşin, döneç çekirdeği, dönel katı oyut, döneleği dönmek, dönelge korkusu, döneltili (cil), ...

14 harfli

aşınma dönmesi, başına dönmeyh, başında dönmek, başvuru dönemi, Borel dönüşümü, bölüm dönüşümü, cennete dönmek, çılgına dönmek, çizi döndürücü, çok kısa dönem, Çökgözlü döneç, denetim dönemi, devleti dönmek, devrik dönüşüm, döndürücü saat, dönegine yavız, dönek avcılığı, dönek salgıcıl, dönel elipsoid, dönel silindir, dönelik yapmak, ...

13 harfli

afin dönüşümü, aleyhe dönmek, aşınım dönemi, aşınma dönemi, ayrık dönüşüm, baş döndürmek, baş döndürücü, besin döngüsü, birim dönüşüm, boyundöndüren, büyüme dönemi, çırçır dönmek, değişik dönük, deliye dönmek, dışa dönüklük, dikey dönüşüm, dili dönmemek, döndürebilmek, döndürme ayan, döndürüm gücü, dönel dağıntı, ...

12 harfli

afin dönüşüm, agmaz dönmez, ağmaz dönmez, akdar dönder, arama dönüşü, arkayı dönme, atma döngüsü, azot döngüsü, bahar dönemi, bir dönüm su, bulber dönem, Buzul Dönemi, bükücü döngü, bütçe dönemi, çekin dönüsü, çeyrek dönüş, çoban döneği, dalga dönemi, demirdönegen, devon dönemi, dışadönüklük, ...

11 harfli

ağız dönemi, alfa dönemi, alt dönüşül, arka dönmek, ayah dönümü, ayak dönümü, baş dönmesi, başı dönmek, beri dönmek, beta dönemi, birim dönge, biyodönüşüm, büyü dönemi, Coridöngüsü, çöle dönmek, çönçedönmez, çöpe dönmek, doğal dönem, donu dönmek, dönbüldemek, dönderlemek, ...

10 harfli

ayak dönme, başan döne, boş dönmek, Boşa dönme, dışa dönük, dışa dönüş, dolu dönme, döndürmece, döndürtmek, döndürügéç, döndürülme, dönebilmek, dönek başı, dönek yeri, dönel izge, dönel koni, dönem başı, dönem kârı, dönem sonu, dönemçizit, dönemeçsiz, ...

9 harfli

ardönümlü, av dönemi, ay dönümü, baz dönem, dışadönük, döncünmek, döndarmak, döndercek, döndergeç, döndermec, döndermek, döndertme, döndürmek, döndürtme, döne döne, dönebilme, dönelemek, dönemeçli, dönemeşli, dönemsonu, dönen gün, ...

8 harfli

bu dönüş, dönbelek, döndelek, döndêmek, döndereç, dönderme, döndirek, döndürec, döndüreç, döndürek, döndürge, döndürma, döndürme, döndürük, döndürüş, döneklik, döneleme, dönelmek, dönembeç, dönemönü, dönemsel, ...

7 harfli

bidönüm, bu döne, cardönü, çardönü, dönbaba, dönbele, dönçel!, döndeme, döndürü, dönecek, dönegen, döneğeç, döneğen, dönekçe, dönekle, dönelce, dönelek, dönelge, dönelme, dönelti, dönemeç, ...

6 harfli

dönbek, döncek, döndön, döngâl, döngeç, döngel, döngen, döngöz, döngül, döngün, dönmeç, dönmek, Dönmez, dönüşe

5 harfli

döndü, döneç, dönek, dönel, dönem, dönen, döner, dönge, döngü, döniş, dönme, dönöm, dönük, dönüm, dönüş, dönüt, dönya, ardön

4 harfli

döne, dönü

Kelime Ara