İçinde DÖNE geçen kelimeler

İçinde DÖNE geçen kelimeler 412 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

döne aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. döne anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DÖNE geçen kelimeler

25 harfli

Birinci Meşrutiyet dönemi, çok kısa dönem arz eğrisi, dönemsel bütçeleme kuramı, dönencealtı yüksek basınç, döner kemik, önkol kemiği, döner makaralı amperölçer, hemen hemen dönemli işlev, kısa dönem maliyet eğrisi, Kuznets konjonktür dönemi, pazar dönemi sunum eğrisi, uzun dönem maliyet eğrisi

24 harfli

Cumhuriyet dönemi yazını, dönemsel büyük onarımlar, Elizabeth dönemi sahnesi, piyasa dönemi arz eğrisi, Türkiye-AET Geçiş Dönemi

23 harfli

dönel yanma odalı motor, döneme özgü çoktürellik, dönemler arası tahminci, döner sarmalı sestoplar, döner sermayeli işletme, döner sermayeli kuruluş, dönerbaşlı yağ yakıcısı, kısa dönem dalgalanması, kısa dönem sunum eğrisi, pazar dönemi arz eğrisi, seksüel dinlenme dönemi, uzun dönem sunum eğrisi, ürün dönemleri hipotezi

22 harfli

bir dönem ileri öngörü, diskinetoplastik dönem, dönenceler arası kuşak, dönermıknatıslık oranı, erinlik sonrası dönemi, sinir sayrıcıl dönenti, uzun dönem değişirliği, üretim dönemi hipotezi, ürün dönemleri teorisi, yaşam dönemleri önsavı

21 harfli

dönem fark tahmincisi, döner buzsul çizeneği, Dönertablalı kaldırak, iki katlı döner sahne, ilk sıvı değme dönemi, Kondratieff dönemleri, Kuleli döner kaldırak, ürün dönemleri kuramı, yirkincil dönek salgı

20 harfli

buzullar arası dönem, dışkıcıl dönek salgı, dolar kıtlığı dönemi, döneğensel sarsıklık, dönel değişen yıldız, dönemeç gözlemcileri, döner iş öndelikleri, döner kurutma fırını, döner mercekli alıcı, dönerli sağım tesisi, ısınma dönemi etkisi, kuru dönem beslemesi, öğleden sonra döneyi, püsürcül dönek salgı, Türkiye-AB Son Dönem, uzundönem yönlencesi, üretken öncesi dönem, vergilendirme dönemi, yanar döner tekircik

19 harfli

bakım-onarım döneyi, Belle Epoque dönemi, Çubuk kafesli döneç, doğum sonrası dönem, döner ışınla tedavi, döner imbikli fırın, döner tabanlı fırın, işçi / döney verimi, kuru dönem tedavisi, özel sayışım dönemi

18 harfli

ayrıksızlık dönemi, damarcacıl dönenti, doğum öncesi dönem, dönel akımlı üfleç, dönemeç yüksekliği, dönemsel ilgileşim, dönerboyunlugiller, galvanicil dönenti, gırtlakçıl dönenti, kısa döngülü döneç, mamul yaşam dönemi, Restorasyon dönemi, sütlü dönem süresi, uzun dönem çarpanı, uzun dönem eğilimi, uzun dönem etkiler, Yargıcın dönertimi, yıllık izin dönemi

17 harfli

çapraz dönemçizit, çıkmazçıl dönenti, Çiftkafesli döneç, dönel yanma odası, dönemsel AR model, dönemsel giderler, dönemsel işsizlik, döneylik ilerleme, eksitasyon dönemi, geri dönüş dönemi, inkübasyon dönemi, inmeleyen dönelge, inmeleyen dönenti, inmeleyen dönerce, karartılı dönenti, kısa dönemli plan, kursakçıl dönenti, Kuznets dönemleri, meşrutiyet dönemi, orta dönemli plan, sahte dönemsellik, ...

16 harfli

başlangıç dönemi, Beylikler dönemi, buzul ara dönemi, Çavuşesku dönemi, davanın dönerimi, dingicil dönenti, dönel karşılaşma, dönel paraboloid, dönemsel çizelge, dönemsel devinim, döner anotlu tüp, döner devinirlik, embriyonel dönem, embriyonik dönem, kanı notu dönemi, kollapsus dönemi, kulakçıl dönenti, leptonema dönemi, postpartum dönem, yengeç dönencesi, laktasyon dönemi

15 harfli

analjezi dönemi, deliryum dönemi, diploten dönemi, döneç çekirdeği, dönel katı oyut, döneleği dönmek, dönelge korkusu, döneltili (cil), dönem giderleri, dönem yemlemesi, dönen akreditif, dönen varlıklar, dönence gideren, dönencelerarası, döner akreditif, döner besleyici, döner boşaltıcı, döner burgu ucu, döner varlıklar, dönerboyunlular, emekleme dönemi, ...

14 harfli

başvuru dönemi, çok kısa dönem, Çökgözlü döneç, denetim dönemi, dönegine yavız, dönek avcılığı, dönek salgıcıl, dönel elipsoid, dönel silindir, dönelik yapmak, dönemeçli yazı, dönemli üleşke, dönemsel durum, dönemsel gider, dönemsel süreç, Dönen kütleler, döner değirmen, Döner kaldırak, döner kurutucu, dönerek atlama, döneydi ola mı, ...

13 harfli

aşınım dönemi, aşınma dönemi, büyüme dönemi, dönel dağıntı, dönemli dizey, dönemli işlev, dönemsel yasa, dönen sermaye, döner çıldırı, döner kişilik, döner sermaye, Döner testere, dönerböcekler, Dönerkörükler, duyarlı dönem, eğitim dönemi, eklips dönemi, gündüz döneyi, Halkalı döneç, ısınma dönemi, karbon dönemi, ...

12 harfli

bahar dönemi, bulber dönem, Buzul Dönemi, bütçe dönemi, çoban döneği, dalga dönemi, demirdönegen, devon dönemi, döneç eğrisi, dönem geliri, dönem gideri, dönence yılı, dönencel yıl, döner anamal, döner diplik, döner kavşak, döner kırıcı, Döner seçici, dönerbasamak, erksiz dönem, geçiş dönemi, ...

11 harfli

ağız dönemi, alfa dönemi, beta dönemi, büyü dönemi, doğal dönem, döne dolaşa, döne gelmek, dönek kezik, dönek salgı, dönek yangı, dönel hacim, dönel oylum, dönel yüzey, dönemli yel, dönencel ay, dönendirmek, döner çelgi, döner değer, döner delme, döner eklem, döner fırın, ...

10 harfli

başan döne, dönebilmek, dönek başı, dönek yeri, dönel izge, dönel koni, dönem başı, dönem kârı, dönem sonu, dönemçizit, dönemeçsiz, döner alan, döner ayak, döner ayna, döner elek, döner fıçı, döner kapı, döner kule, döner pano, döner yazı, dönerbasar, ...

9 harfli

av dönemi, baz dönem, döne döne, dönebilme, dönelemek, dönemeçli, dönemeşli, dönemsonu, dönen gün, dönenceli, döner huy, döner saç, dönerayna, dönerceli, Dönerdere

8 harfli

döneklik, döneleme, dönelmek, dönembeç, dönemönü, dönemsel, dönemsiz, dönencel, Dönençay, dönenmek, dönerlik, Dönertaş, düzdöner

7 harfli

bu döne, dönecek, dönegen, döneğeç, döneğen, dönekçe, dönekle, dönelce, dönelek, dönelge, dönelme, dönelti, dönemeç, dönemek, dönemez, dönemli, dönence, dönengi, dönenim, dönenme, dönenti, ...

5 harfli

döneç, dönek, dönel, dönem, dönen, döner

4 harfli

döne

Kelime Ara