İçinde DÖR geçen kelimeler

İçinde DÖR geçen kelimeler 309 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

dör aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. dör anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DÖR geçen kelimeler

25 harfli

dört bir taraf (veya yan), dört-üç-üç (4-3-3) düzeni, dörttebirlikler genişliği, kuaterner, dörtlü bileşik, Latin dikdörtgen tasarımı, Yirmi Dört Ocak Kararları

24 harfli

Berlin Dörtlü Antlaşması, dört benekli kaya balığı, dört yanı deniz kesilmek, On dördüncü Louis üslûbu

23 harfli

çarpık dörtken-tarakçıl, dikdörtgenel koşutyüzlü, dördüncü dünya ülkeleri, dört ayak üstüne düşmek, dört göz bir evlat için, eşkenar dörtgen dizgesi, eşlenik Latin dördüller, Fallot dörtlü belirtisi, iki gözünü dört eylemek, öz-eşlenik Latin dördül

22 harfli

dengenin dördüllenmesi, dikdörtgenler prizması, dört ayaklı kelebekler, iki kere iki dört eder, zevkten dörtköşe olmak

21 harfli

dikdörtgenel konaçlar, dikdörtgenler formülü, dikdörtgensel dağılım, dördüncü derece yanık, dört boynuzlu antilop, dört kablolu manyetik, dört üstü, murat üstü, dört-boynuzlu antilop, dörtlü görüntü aygıtı, gözü alası dört olmak, Latin dördül tasarımı, yarı eşkıyılı dörtgen, yedi iklim dört bucak

20 harfli

dördüncü ayak duruşu, dördüncü tür dağılım, dördüncü ventrikulus, dördüncü yutak kavsi, dört tragedya çeşidi, dört yanından tutmak, dörtte bir (noktası), dünyanın dört bucağı, ölçünlü Latin dördül, örgü dördül tasarımı

19 harfli

dengeli örgü dördül, dikdörtgensel bölge, dört ışıtaçlı alıcı, dört kare özdeşliği, dört odacık yöntemi, yinelenmiş dörderli

18 harfli

ayın on dördü gibi, dikdörtgenel dizge, dikdörtgenin alanı, dördüz spor kesesi, dördüz yumrucuklar, dört özekli tümlev, dört renk problemi, dört solungaçlılar, dört-düzeyli işlev, dörtgözeli çizelge, dörtnala enflasyon, dörtnala kaldırmak, dörttebirlik sapma, dörtyüzlü bağlanma, eksik Latin dördül, ökçesel-dörtmüksel, yirmidörtler grubu

17 harfli

dördüz kötürümlük, dört ayak yürüyüş, dörtkonumlu ölçek, dörtlenik denklem, dörtsolungaçlılar, dörtteker çekişli, gözünü dört açmak, Grek-Latin dördül, kapalı dikdörtgen, kirişler dörtgeni, yalınç dörtkıyılı

16 harfli

alt dörttebirlik, altın dikdörtgen, dışbükey dörtgen, dikdörtgen çizge, dördüncü ağırlık, dördüncü epitrit, dördürme yöntemi, dördüz kısa adım, dördüz uzun adım, dört ayak duruşu, dört dişli balık, dört dişligiller, dört gözlü balık, dört gözlü tablo, dört gün sıtması, dört renk aygıtı, dört renk sorunu, dört-dişli balık, dörtevreli motor, dörtkollu öğecik, dörtleme yöntemi, ...

15 harfli

açık dikdörtgen, dizgesel dördül, dördüncü moment, dördüncü orantı, dört ayak denge, dört başı mamur, dörtdişligiller, dörtgenel biçme, dörtlü çifteker, dörtlü eşleyici, eşkenar dörtgen, içbükey dörtgen, yarı dörtte bir

14 harfli

çarpık dörtken, dörd (aylııdı), dördüncü çelgi, dördüncü duvar, dördüncü dünya, dördüncü kuşak, dördüncü zaman, dördüncül yapı, dört ayaklılar, dört-ayaklılar, dörtköşe olmak, dörtlenik eğri, dörtlü bileşik, dörtyol ayardı, Youden dördülü

13 harfli

altmışdörtlük, ayın on dördü, büyülü dördül, dikdörtgensel, Dikey dörtgen, dördül destek, dördülü düzen, dördüncü ayak, dördüncü peon, dört bölükler, dört dolanmak, dört gözlüler, dört parmaklı, dört yol ağzı, dörtayaklılar, dörten göynek, dörtgen biçme, dörtlek bacak, dörtlü ganyan, dörtlü yönleç, dörtlük aracı, ...

12 harfli

akdört etmek, dördül direk, dördül dizey, dördüncü çağ, dörlek sıtma, dört bölümlü, dört çitimli, dört değerli, dört dörtlük, dört ilçeler, dört kesekli, dört parçeli, dört sütunlu, dört yargalı, Dörtdeğirmen, dörtlü çubuk, dörtlü final, dörtlü kolon, dörtlü nokta, dörttebirlik

11 harfli

açık dördül, dik dörtgen, dörde bölme, dördüncülük, dördüz spor, dört barklı, dört dönmek, dört uyartı, dört yuvalı, dörtlererki, dörtlü dans, dörtlü harf, dörtlü seri, dörük dökük, tam dörtgen

10 harfli

dikdörtgen, dörderleme, dördülleme, dördüzleme, dörelenmek, dörmelemek, dörmülemek, dörnelemek, dört bacak, dört bucak, dört büklü, dört dilde, dört dilek, dört dişli, dört eğeli, dört işlem, dört kaşlı, dört loplu, dört yüzlü, dörtlü kök, dörtü onda, ...

9 harfli

dördüllük, dördünlük, dört ayak, dört elli, dört eşit, dört köşe, dört-ucay, dört-üşek, Dörtbölük, dörtcihar, dörtçeker, dörtçifte, Dörtdivan, Dörteylül, dörtgenel, dörtgiden, dörthırha, dörtkemer, dörtkenar, dörtkıçlı, Dörtkonak, ...

8 harfli

beş dört, dörderli, dördüncü, Dörekler, dörnemek, dörpüsüz, dört bir, dört göz, dört yol, Dörtağaç, dörtköşe, dörtleme, dörtnala, Dörttepe, dörtucay, dörümevi, dörünmek, dörüşmek, hökümdör

7 harfli

dör döş, dörelek, dörnete, dört eş, dörtgen, dörtgöz, dörtgül, dörtkül, dörtlek, Dörtler, dörtlük, dörtmek, dörtnal, dörtşer, dörttek, Dörtyol, dörülce

6 harfli

akdört, avdört, dörder, dördey, dördük, dördül, dördün, dördür, dördüz, dörgüç, dörlek, dörmek, dört 8, dörtlü, öndört

5 harfli

dörek, dörez, dörpü, dörtü, dörük

4 harfli

dörd, dört, dörü

3 harfli

dör

Kelime Ara