İçinde DÖRT geçen kelimeler

İçinde DÖRT geçen kelimeler 213 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

dört aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. dört anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DÖRT geçen kelimeler

25 harfli

dört bir taraf (veya yan), dört-üç-üç (4-3-3) düzeni, dörttebirlikler genişliği, kuaterner, dörtlü bileşik, Latin dikdörtgen tasarımı, Yirmi Dört Ocak Kararları

24 harfli

Berlin Dörtlü Antlaşması, dört benekli kaya balığı, dört yanı deniz kesilmek

23 harfli

çarpık dörtken-tarakçıl, dikdörtgenel koşutyüzlü, dört ayak üstüne düşmek, dört göz bir evlat için, eşkenar dörtgen dizgesi, Fallot dörtlü belirtisi, iki gözünü dört eylemek

22 harfli

dikdörtgenler prizması, dört ayaklı kelebekler, iki kere iki dört eder, zevkten dörtköşe olmak

21 harfli

dikdörtgenel konaçlar, dikdörtgenler formülü, dikdörtgensel dağılım, dört boynuzlu antilop, dört kablolu manyetik, dört üstü, murat üstü, dört-boynuzlu antilop, dörtlü görüntü aygıtı, gözü alası dört olmak, yarı eşkıyılı dörtgen, yedi iklim dört bucak

20 harfli

dört tragedya çeşidi, dört yanından tutmak, dörtte bir (noktası), dünyanın dört bucağı

19 harfli

dikdörtgensel bölge, dört ışıtaçlı alıcı, dört kare özdeşliği, dört odacık yöntemi

18 harfli

dikdörtgenel dizge, dikdörtgenin alanı, dört özekli tümlev, dört renk problemi, dört solungaçlılar, dört-düzeyli işlev, dörtgözeli çizelge, dörtnala enflasyon, dörtnala kaldırmak, dörttebirlik sapma, dörtyüzlü bağlanma, ökçesel-dörtmüksel, yirmidörtler grubu

17 harfli

dört ayak yürüyüş, dörtkonumlu ölçek, dörtlenik denklem, dörtsolungaçlılar, dörtteker çekişli, gözünü dört açmak, kapalı dikdörtgen, kirişler dörtgeni, yalınç dörtkıyılı

16 harfli

alt dörttebirlik, altın dikdörtgen, dışbükey dörtgen, dikdörtgen çizge, dört ayak duruşu, dört dişli balık, dört dişligiller, dört gözlü balık, dört gözlü tablo, dört gün sıtması, dört renk aygıtı, dört renk sorunu, dört-dişli balık, dörtevreli motor, dörtkollu öğecik, dörtleme yöntemi, dörtnala kalkmak, dörtte bir sapma, eşkıyılı dörtgen, herhangi dörtgen, üst dörttebirlik

15 harfli

açık dikdörtgen, dört ayak denge, dört başı mamur, dörtdişligiller, dörtgenel biçme, dörtlü çifteker, dörtlü eşleyici, eşkenar dörtgen, içbükey dörtgen, yarı dörtte bir

14 harfli

çarpık dörtken, dört ayaklılar, dört-ayaklılar, dörtköşe olmak, dörtlenik eğri, dörtlü bileşik, dörtyol ayardı

13 harfli

altmışdörtlük, dikdörtgensel, Dikey dörtgen, dört bölükler, dört dolanmak, dört gözlüler, dört parmaklı, dört yol ağzı, dörtayaklılar, dörten göynek, dörtgen biçme, dörtlek bacak, dörtlü ganyan, dörtlü yönleç, dörtlük aracı, dörtnal koşma, ondört yapmak

12 harfli

akdört etmek, dört bölümlü, dört çitimli, dört değerli, dört dörtlük, dört ilçeler, dört kesekli, dört parçeli, dört sütunlu, dört yargalı, dörtlü çubuk, dörtlü final, dörtlü kolon, dörtlü nokta, dörttebirlik, Dörtdeğirmen

11 harfli

dik dörtgen, dört barklı, dört dönmek, dört uyartı, dört yuvalı, dörtlererki, dörtlü dans, dörtlü harf, dörtlü seri, tam dörtgen

10 harfli

dikdörtgen, dört bacak, dört bucak, dört büklü, dört dilde, dört dilek, dört dişli, dört eğeli, dört işlem, dört kaşlı, dört loplu, dört yüzlü, dörtlü kök, dörtü onda

9 harfli

dört ayak, dört elli, dört eşit, dört köşe, dört-ucay, dört-üşek, Dörtbölük, dörtcihar, dörtçeker, Dörtdivan, Dörteylül, dörtgenel, dörtgiden, dörthırha, dörtkemer, dörtkenar, dörtkıçlı, Dörtkonak, dörtlemek, dörtlence, dörtlü uç, ...

8 harfli

beş dört, dört bir, dört göz, dört yol, Dörtağaç, dörtköşe, dörtleme, dörtnala, Dörttepe, dörtucay

7 harfli

dört eş, dörtgen, dörtgöz, dörtgül, dörtkül, dörtlek, Dörtler, dörtlük, dörtmek, dörtnal, dörtşer, dörttek, Dörtyol

6 harfli

akdört, avdört, dört 8, dörtlü, öndört

5 harfli

dörtü

4 harfli

dört

Kelime Ara