İçinde DÜR geçen kelimeler

İçinde DÜR geçen kelimeler 854 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

dür aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. dür anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DÜR geçen kelimeler

25 harfli

Allah bahtından güldürsün, lafı döndürüp dolaştırmak, minimum öldürücü doz, MLD, öldürücü konsantrasyon 50, sözü döndürüp dolaştırmak

24 harfli

dürbünün tersiyle bakmak, dürtelek “dürtelemek”ten, göyündürmek, (göydürmek), vur dediyse öldür demedi, vurukçul döndürek yalımı

23 harfli

çerinin yüzün döndürmek, doğal öldürücü hücreler, düraliminyum, düralümin, feneri nerede söndürdün, iti öldürene sürütürler, koşullu öldürücü mutant, sürdürülebilir kalkınma, Yapım İyeliği Müdürlüğü

22 harfli

çözündürme sertleşmesi, dengeli dışbükey dürüm, eteğiyle mum söndürmek, sperma çözdürme cihazı, yangın söndürme örgütü

21 harfli

akıl akıldan üstündür, düzgeli dürevli cebir, karşıl vuruş (dürtüş), mikrop öldürücü lamba, sürdürülebilir büyüme, toplumsallaşmış dürtü

20 harfli

ağdır çöğdür yürümek, delgileme üdürgüleme, doğal öldürücü hücre, eydirmek, (eydürmek), kısa kukla güldürüsü, kilindir, (kilindür), öldürücülük derecesi

19 harfli

çoğdürmenin tahtası, eczacı mesul müdürü, geridöndürülemezlik, kok söndürme kulesi, öldürücü T lenfosit

18 harfli

ağdırmaç çöğdürmeç, Amerikan güldürüsü, âşığın gözü kördür, eşek öldüren güneş, geçersiz dürtüşler, göyündürgü önleyen, güldürücü hokkabaz, mangan (II) iyodür, müdür yardımcılığı, sakalına güldürmek, sürdürme davranışı, sürdürme karakteri, sürdürme yemlemesi

17 harfli

açlığını öldürmek, bitki öldürücüler, cıva proto iyodür, çabuk öldüren ağu, çözündürme işlemi, döndürmeli ısıtma, dürüm topaç etmek, geçerli dürtüşler, göğündürme lâlesi, gönlünü söndürmek, hiperaminoasidüri, İngiliz güldürüsü, öldürücü hücreler, öldürücü mutasyon, pendir sündürmesi, spermayı çözdürme, taşlamalı güldürü

16 harfli

ağdırma çöğdürme, aşamalı yüzdürme, baş döndürücülük, başını döndürmek, bazarı döndürmek, bileşik yüzdürme, defterini dürmek, doğrama tökdüren, dördürme yöntemi, dürtüştüre gomak, düzensiz dür-yay, gelinöldüren arı, güldürü oyuncusu, ışıksal döndürüm, keşine güldürmek, kırılmalı dürbün, konukçuk öldüren, köpüklü yüzdürme, maymun döndürmek, müdür yardımcısı, o gün bugün(dür), ...

15 harfli

akyuvar öldüren, cevap döndürmek, cıva (I) iyodür, çarkı döndürmek, çözdürülebilmek, çözündürebilmek, doydur düğündür, döndürme çatalı, döndürme çubuğu, döndürük gökşin, düren hastalığı, dürtücü kılıççı, düşümdür ola mı, düşündürebilmek, düzenli dür-yay, edinilmiş dürtü, fıçıda döndürme, göñül döndürmek, gövde döndürmek, güldürü (filmi), güldürücü opera, ...

14 harfli

acıklı güldürü, adırık çödürük, analık dürtüsü, atmık çüğdüren, aykırı asidüri, benlik dürtüsü, bitki öldürücü, böcek öldürücü, çılgın güldürü, çizi döndürücü, çözdürülebilme, çözündürebilme, damla öndürmek, dedürgün etmek, dedürgün olmak, doğmuk öldüren, döndürücü saat, dürgecik arası, düşündürebilme, düşündürücülük, genel müdürlük, ...

13 harfli

aptal öldüren, balık öldüren, baş döndürmek, baş döndürücü, bizmut iyodür, boyundöndüren, böldürebilmek, çiçek dürbünü, çiftlendürmek, çöydürüklemek, çözdürebilmek, çözdürme kiti, çözelendürmek, çözündürülmek, dapdürü olmak, dengeli dürüm, döndürebilmek, döndürme ayan, döndürüm gücü, dümükdürülmek, dürevli cebir, ...

12 harfli

adam öldüren, adam öldürme, aminoasidüri, Aşağıdürmeli, baş indürmek, bedürük çöpü, billeşdürmek, böldürebilme, çeğzindürmek, çöğdürüm çök, çözdürebilme, çözündürülme, damar dürümü, doğru dürtüş, doğru dürüst, döndür etmek, döndürebilme, dövdürtülmek, dürbün sehpa, düreç kuralı, dürmeç etmek, ...

11 harfli

Abdürrahman, Abdürrezzak, başmüdürlük, böldürülmek, bunca dürlü, büründürmek, büzdürülmek, cödür cödür, çödürüm çüş, çözdürülmek, çözündürmek, delim dürlü, doğal dürtü, döküşdürmek, dölendürmek, döndüresiye, döndürülmek, dövdürtülme, dövdürülmek, dümükdürmek, Dürrüşehvar, ...

10 harfli

Abdürrahim, Abdürreşit, badırgüdür, bindürtmek, bortdürmek, boyundürük, böldürtmek, böldürülme, börtdürmek, büründürme, büzdürülme, çeyhdürmek, çiğindürük, çöğdür çüş, çökündürük, çözdürülme, çözündürme, çükündürük, deeşdürmek, döndürmece, döndürtmek, ...

9 harfli

Abdürrauf, avusdürya, bindürmek, böldürmek, böldürtme, bözdürmek, büldürgen, bündürmek, büzdürmek, cövdürmek, cözdürmek, çimdürmek, çôdürüçok, çoğdürmek, çöğdürmek, çöldürgen, çöldürmek, çöndürmek, çövdürmeç, çövdürmek, çöydürmeğ, ...

8 harfli

başmüdür, bezdürme, bondüruk, böldürme, büzdürme, cındürük, cöddürük, cödürmek, cökündür, çekündür, çendürük, çodürmek, çoğdürek, çovdürük, çödürmek, çöğdürek, çöğdürme, çöğdürük, çökündür, çöydürük, çözdürme, ...

7 harfli

asidüri, bedürük, bödüruk, bödürük, çodürük, çödürük, çöşdüre, dödürek, döndürü, dür-yay, Dürdane, düremeç, düremek, dürimek, dürmece, dürmeyh, dürtmeç, dürtmek, dürülme, dürülük, dürülüş, ...

6 harfli

bordür, büğdür, çöldür, çöndür, dördür, dürbün, düreyh, Düriye, dürmeç, dürmeh, dürmek, dürmük, Dürnev, dürrek, dürteç, dürtek, dürtme, dürtük, dürtüş, dürülü, dürüme, ...

5 harfli

büdür, düreç, dürek, düren, dürev, dürge, dürgü, dürit, dürlü, dürme, dürpü, Dürri, dürşü, dürtü, dürük, dürül, dürüm, dürüs, Dürzi, dürzü, güdür, ...

4 harfli

düre, düri, dürr, dürü

3 harfli

dür

Kelime Ara