İçinde DIŞA geçen kelimeler

İçinde DIŞA geçen kelimeler 183 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

dışa aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. dışa anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DIŞA geçen kelimeler

25 harfli

dışalım girdi bağımlılığı, dışarıda betimlenen dosya, dışarıda tanımlanan dosya, dışarıda yerleşik kişiler

24 harfli

dışalım güvence programı, dışalım kaldıraç vergisi, dışalımda alacaklandırma, dışarıda betimlenen veri, dışarıda işleme ticareti, dışarıda tanımlanan veri, marjinal dışalım eğilimi, ortalama dışalım eğilimi, yukarı - dışarı doğrultu

23 harfli

aşırı dışa dönük büyüme, dışa açık büyüme modeli, dışa çarpıklık (parmak), dışalım gelir esnekliği, dışalım karşılığı kredi, dışalım vergi istisnası, dışalımda tarife kotası, dışardan bitirme sınavı, dışarıda çevirim takımı, mart içeri, pire dışarı

22 harfli

dışa dönük sanayileşme, dışalımda vergi iadesi, dışarıda (canlı) yayın, Pauli dışarlama ilkesi, sözüm meclisten dışarı

21 harfli

aşağı-dışarı doğrultu, dışa açıklık derecesi, dışa aktarım sunucusu, dışa bağımlılık oranı, dışa patlamalı abanık, dışalım bulgu belgesi, dışalım sınırlamaları, dışalımı yasak mallar, dışarıda çevirim yeri, dışarıda yayın takımı, geçici dışalım eşyası, dışa açık sanayileşme

20 harfli

dışa açıklık indeksi, dışalım izin belgesi, dışalım rejim kararı, dışarıda tutulabilme, karşılıklı dışarlama

19 harfli

dışa açıklık dizini, dışa açılma indeksi, dışa dönük ünlemler, dışa verimli seslik, dışa yönelik büyüme, dışarıda tutulamama, dışavurumcu tiyatro, hayvansal dışasalak

18 harfli

bitkisel dışasalak, dışa açıklık oranı, Dışabakar (Başçık), dışalım fonksiyonu, dışalım kiralaması, dışalım prelevmanı, dışarı donatımcısı, dışarmalı ayırtlam, ek dışalım vergisi

17 harfli

dışa akışlı bölge, dışa dönük büyüme, dışalım güvencesi, dışalım katsayısı, dışalım yasakları, dışalımcı kredisi, dışarıdan evlenme, dışa açık ekonomi

16 harfli

bedelsiz dışalım, dışa açık büyüme, dışalım aktarımı, dışarı dalgalığı, dışarıda çevirim, dışarıda tutulma, dışarlak beyinli, film dışalımcısı, görünmez dışalım, sermaye dışalımı

15 harfli

dışa bağımlılık, dışa verimcilik, dışa vurumculuk, dışalım eğilimi, dışalım ikamesi, dışalım vergisi, dışarcıl alışım, dışarcıl öğreik, dışarıda işleme, dışarık duyular, dışarmalı ya da, önceden dışalım

14 harfli

dışa devriklik, dışa hörgüçlük, dışa kamburluk, dışa patlamalı, dışalım kotası, dışalım rejimi, dışalım tecimi, dışarlamsızlık, dışarlık olmak, dışatım borusu, dışatım döşemi, dışatım kapacı, dışavurumculuk, geçici dışalım, içen dışa hali, otonom dışalım, Yan dışatılmak

13 harfli

dalağı dışarı, dışa dönüklük, dışa sızımcıl, dışa verirlik, dışa yansıtma, dışarı ayaklı, dışarı çıhmah, dışarı çıkmak, dışarı gitmek, dışarı vurmak, dışarıdakiler, film dışalımı, gözü dışarıda

12 harfli

ayağı dışarı, dışa aktarım, dışa geçişme, dışa patlama, dışa vurumcu, dışadönüklük, dışakestirim, dışarı atmak, dışarlak diz, dışarsalayan, dışasalaklık

11 harfli

dışa çevrik, dışa çevrim, dışa çıkmak, dışa gitmek, dışa vurmak, dışarı atım, dışavurumcu

10 harfli

aya dışarı, başıdışarı, dışa dikim, dışa dönük, dışa dönüş, dışa satım, dışa sızım, dışa verim, dışa verme, dışa vurum, dışağaları, dışarlıklı, dışarsamak, dışarsamık, dışarsanık, dışarlantı

9 harfli

dışa açık, dışa akma, dışadönük, dışalımcı, dışarılık, dışarsama, dışasalak, dışavurum

8 harfli

dışanlam, dışarcıl, dışarılı, dışarlak, dışarlık

7 harfli

dışagöç, dışakar, dışalım, dışarca, dışarda, dışarık, dışarım, dışatım

6 harfli

Adışah, dışaçı, dışara, dışarı

5 harfli

dışar

4 harfli

dışa

Kelime Ara