İçinde DAĞI geçen kelimeler

İçinde DAĞI geçen kelimeler 618 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

dağı aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. dağı anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DAĞI geçen kelimeler

25 harfli

birikimli sıklık dağılımı, birleşik Poisson dağılımı, burnu Kafdağı´nda (olmak), çil yavrusu gibi dağılmak, dağıtılmış gecikme modeli, dağıtımlı bilişim dizgesi, eksi katlıterimli dağılım, eş dağıtımlı nokta kaynak, firmaların boyut dağılımı, gelirin işlevsel dağılımı, görgül örnekleme dağılımı, hizmet denetim dağıtıcısı, kesikli olasılık dağılımı, koşullu olasılık dağılımı, Logaritmik normal dağılım, manifold üzerinde dağılım, palatokuadratum kıkırdağı, Rockydağı benekli humması, Solomonoff Levin dağılımı, sürekli olasılık dağılımı, tam koşullu ardıl dağılım, ...

24 harfli

aşırı eşçarpanlı dağılım, birikimli dağılım işlevi, birikimli normal dağılım, birleşik sıklık dağılımı, dağılımlı ikili işlemler, dağıtılmamış kâr payları, dağıtım kanalı çatışması, eşey deliği büyük dudağı, eşey deliği küçük dudağı, gelir dağılımı kuramları, gelir dağılımı teorileri, gelirin yeniden dağılımı, gırtlak kapağı kıkırdağı, göreli yığışımlı dağılım, nokta ikiterimli dağılım, olanaklılık dağıtıcılığı, Rockydağı lekeli humması, sertlik dağılım eğrileri, sonlu dağıtılmış gecikme, tersüstel olağan dağılım

23 harfli

(birine) gözdağı vermek, bedelsiz hisse dağılımı, birincil gelir dağılımı, birleşik dağılım işlevi, bölgesel gelir dağılımı, dağıtım dingili dişlisi, eksi ikiterimli dağılım, işlevsel gelir dağılımı, kesikli sıklık dağılımı, kesimsel gelir dağılımı, kişisel dağıtım listesi, kuramsal dağılım işlevi, optimum kaynak dağılımı, standart normal dağılım, sürekli sıklık dağılımı, tane büyüklüğü dağılımı, tecimdışı dağıtım hakkı, tersüstel dizi dağılımı, x2 (ki-üstiki) dağılımı, yeğinlik dağılış eğrisi, yeğinlik dağılış yüzeyi, ...

22 harfli

alttan dağıtmalı döşem, bedelli hisse dağıtımı, bileşen dağılım işlevi, birleşik ardıl dağılım, çok-değişkenli dağılım, dağılma kromatografisi, değîşke-oranı dağılımı, ders dağıtım çizelgesi, Dickey-Fuller dağılımı, dudağının ucuna gelmek, hipergeometrik dağılım, hiyomandibül kıkırdağı, iki değişkenli dağılım, iki-değişkenli dağılım, ikincil gelir dağılımı, kâr payı dağıtım oranı, kişisel gelir dağılımı, koşullu dağılım işlevi, markaların dağıtılması, mesleki gelir dağılımı, negatif dağıtım eşlemi, ...

21 harfli

açık dağıtıcı ışıldak, bardağı taşıran damla, Coğrafi dağılım esası, dağılma (derneklerde), dağıtık dosya sistemi, dağıtılmayan giderler, dağıtma (derneklerde), dikdörtgensel dağılım, dokuzuncu tür dağılım, dönüşük beta dağılımı, eğik dağıtıcı ışıklık, eniyi kaynak dağılımı, eşlenik öncül dağılım, görgül dağılım işlevi, ışıklandırma ışıldağı, ikil Poisson dağılımı, kâr dağıtım çizelgesi, koşullu ardıl dağılım, kural dışı dağıtıcısı, onbirinci tür dağılım, seçimli bilgi dağıtım, ...

20 harfli

buğa badağı uyanğısı, Cauchy ardıl dağılım, Charlier dağılımları, çok basık dağılımlar, çoklu dağıtım adresi, denizaltı yanardağı, dördüncü tür dağılım, elektrik dağıtım ağı, evrik Gauss dağılımı, gider dağıtım temeli, havayuvarı dağıtması, Hotelling T-dağılımı, kafa dağıtım dingili, katlıterimli dağılım, Kazdağı keçi peyniri, köşe bucağa dağılmak, log-lojistik dağılım, mavi boncuk dağıtmak, multinomiyal dağılım, ogive dağılım eğrisi, onikinci tür dağılım, ...

19 harfli

altıncı tür dağılım, beşinci tür dağılım, birinci tür dağılım, çift üstsel dağılım, çok-doruklu dağılım, çokirilikte dağılım, dağılımda yakınsama, dağınık eten düzeni, dağınık satış ederi, dağınım sertleşmesi, dağıtık veri tabanı, dağıtılmayan kârlar, dağıtım harcamaları, dağıtım katsayıları, dağıtımcı markaları, defer çekiç kundağı, devimsel dağınıklık, evrik gama dağılımı, Hava dağıtma borusu, iki terimli dağılım, iki-doruklu dağılım, ...

18 harfli

bakışımsız dağılım, bataklık dişbudağı, Bernoulli dağılımı, çift modlu dağılım, dağılım fonksiyonu, dağılımda etkinlik, dağılma fonksiyonu, dağınık aydınlatma, dağınık satın alma, dağıtılmamış terim, dağıtılmış gecikme, dağıtım sözleşmesi, Dirichlet dağılımı, eşçarpanlı dağılım, eşirilikte dağılım, hıdrellez dağıtımı, ikil üstel dağılım, ikinci tür dağılım, ikiterimli dağılım, kalbin uyarı odağı, koşullu dağılımlar, ...

17 harfli

ana dağıtım odası, aritmetik dağılım, bakışımlı dağılım, çenesini dağıtmak, dağılım genişliği, dağılım ölçümleri, dağılma genişliği, dağılma katsayısı, dağıtılabilir kâr, dağıtılmış kârlar, dağıtım etkinliği, dağıtım giderleri, elektron dağılımı, involütif dağılım, izin dağıtıcılığı, J-biçimli dağılım, kaburga kıkırdağı, olasılık dağılımı, ödev dağıtıcılığı, seyrettik dağılım, sıcaklık dağılımı, ...

16 harfli

and dağı tutması, bağımsız dağılım, bardağı taşırmak, beynini dağıtmak, bilme dağıtılığı, birleşik dağılım, bozulmuş dağılım, bölümsel dağılım, çökelti dağılımı, dağılım derecesi, dağılım kinetiği, dağılma özelliği, dağınık yerleşme, dağıtıcı ışıldak, dağıtıcı kıskacı, dağıtıcı tablası, dağıtılmamış kâr, dağıtılmış terim, dağıtım eşitliği, dağıtım makarası, dağıtım maliyeti, ...

15 harfli

adalet dağıtmak, ağızda dağılmak, anahat dağılımı, azbasık dağılım, Cauchy dağılımı, çokluk dağılımı, dağılım çizgesi, dağınık gözenek, dağınık yansıma, dağınımlı işlem, dağıtıcı kapağı, dağıtıcı kulesi, dağıtıcı süzgeç, dağıtılmış ışık, dağıtım bölgesi, dağıtım dalgası, dağıtım dingili, dağıtım listesi, dağıtımlı işlem, dağıtma zinciri, darmadağınıklık, ...

14 harfli

alttan dağıtım, baca fırıldağı, benek ışıldağı, binom dağılımı, çapraz dağılım, çarpık dağılım, dağılım eğrisi, dağılım işlevi, dağılım kuramı, dağılım ortamı, dağılım yasası, dağılımlı örgü, dağılma yasası, dağıltı evresi, dağıtıcı firma, dağıtıcı kısım, dağıtık sistem, dağıtılabilmek, dağıtılıvermek, dağıtım bürosu, dağıtım eşlemi, ...

13 harfli

ağız dağıtmak, aklı dağılmak, ardıl dağılım, beta dağılımı, Burr dağılımı, çift dağıtıcı, çoklu dağılım, dağılan kısım, dağılım hacmi, dağılır bezem, dağılma oranı, dağınık çiçek, dağınık satma, dağınık tepki, dağıtık işlem, dağıtılabilme, dağıtılıverme, dağıtım alanı, dağıtım hakkı, darmadağınlık, devecibardağı, ...

12 harfli

badağı sapık, bira bardağı, çan dağılımı, dağılabilmek, dağılım fazı, dağılım hızı, dağılıvermek, dağınık ısım, dağınık ışık, dağınıkcılık, dağıtabilmek, dağıtıcı faz, dağıtımcılık, dağıtıvermek, dağıtma fazı, dağlıkundağı, darmadağınık, deniz sudağı, deprem odağı, dikkat odağı, dilberdudağı, ...

11 harfli

ağı bardağı, ağu bardağı, arap dudağı, çay bardağı, dağılabilme, dağılan faz, dağılıverme, dağımlaşmak, dağınık faz, dağıtabilme, dağıtıcılık, dağıtıverme, dağıttırmak, göz bardağı, horozbudağı, Kuzuçardağı, sesdağılımı

10 harfli

balbardağı, burun dağı, dağınıklık, dağıştamak, dağıtılmak, dağıtımevi, dağıtımlık, dağıttırma, darmadağın, Dilsizdağı, el bardağı, em yardağı, f dağılımı, F-dağılımı, ilgi odağı, Kandildağı, Katrandağı, Meydandağı, sebit dağı, sesdağılım, sevit dağı, ...

9 harfli

Barakdağı, burundağı, Çayırdağı, Çiçekdağı, Çobandağı, dağınıkcı, dağınıkça, dağıtılma, dağıtımcı, dağıtımlı, elbardağı, Eleğidağı, hasandağı, Kabakdağı, Kazandağı, Kıbledağı, kıdağında, Kirazdağı, Muratdağı, yandağıkı, Yayladağı

8 harfli

Alemdağı, buz dağı, Camidağı, Çalıdağı, Dağılgan, dağılmak, dağırcık, dağırşak, Dağıstan, dağıtıcı, dağıtmak, Dededağı, Devedağı, Elmadağı, Fakıdağı, Ganidağı, Hüt Dağı, Kadıdağı, Kaledağı, Laladağı, mardağıl, ...

7 harfli

bardağı, Beldağı, Beydağı, Bozdağı, buzdağı, Çandağı, dağılım, dağılış, dağılma, dağıltı, dağınıh, dağınık, dağınım, dağıntı, Dağıtaç, dağıtık, dağıtım, dağıtış, dağıtma, Göldağı, gözdağı, ...

6 harfli

andağı, cıdağı, cidağı, çıdağı, Dadağı, Erdağı, Sadağı

5 harfli

adağı, dağıl, dağım, dağın

4 harfli

dağı

Kelime Ara