İçinde DAK geçen kelimeler

İçinde DAK geçen kelimeler 1499 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

dak aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. dak anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DAK geçen kelimeler

25 harfli

arındaklı dalga çaygarası, badak sapıtım-barsak debe, dağarcığındakini çıkarmak, eşit fedakârlık kuramları, eşit fedakârlık teorileri, izoelektrik odaklama, IEF, kıkırdaklı kaynaşım kesim, köncüksel badak sayrılığı, odaklanmış küme görüşmesi, soluk borusu kıkırdakları, üst dudak incirimsi çakma, yersel dalbudak morartısı

24 harfli

arz miktarındaki değişme, başının gözünün sadakası, bilfiil dolaşımdaki para, dudaklı kaplumbağagiller, elipsin odaksal özelliği, eşit marjinal fedakârlık, eşit orantılı fedakârlık, koca bıngıldaksal (tepe), odak uzunluğu değiştirme, ortalama dudak yirikliği, serbest dolaşımdaki eşya, tırnak kıkırdak dikişlem

23 harfli

çerçi başındakini satar, dudaklıkaplumbağagiller, elastik kıkırdak dokusu, eski çamlar bardak oldu, gıcırdak ünük burtarımı, hava boşluğundaki senet, hiyalin kıkırdak dokusu, sadakatsizlik göstermek, verilmiş sadakası olmak, yarım yöncül kıpırdakça, yüzükçül-yudakçıl (kas)

22 harfli

arındaklı işitim ölçer, bademcik-yudak yalımıı, değişmez odaklı mercek, eşit mutlak fedakârlık, gölerimli badak şişiği, odaklanmış telli lamba, ofudak, (ofudak burun), pentadaktil ekstremite, sağrak-ön bıngıldakçıl, yandak besıcel sinirce, yivli-mercekli ışıldak, yudak-gırtlak sıracası

21 harfli

açık dağıtıcı ışıldak, alt yandak yalpalanım, badak ak çevre yalımı, badak badaküsü yalımı, badak torba yangacası, dakriyosistorinostomi, dallıbudaklı damar ur, değişir odaklı mercek, dilcik-yudak çevrecil, dudak tekrecil (kası), dudak ucuyla söylemek, fedakârlığa katlanmak, kıkırdak çevre yalımı, kıkırdaklı tel (doku), noktadaki temel grubu, perikardiyal kıkırdak, salon ışıldak köprüsü, sütmükçül badak kınca, telli kıkırdak dokusu, tıkındakları toplamak, yanak-yudaksal bürgeç, ...

20 harfli

alt yandak güdüklüğü, Amerikan keudakedisi, asılı ışıldak dizisi, avro odaklı politika, badak torbası kesimi, çene-dudak -burunsal, çift dudaksıl dişsel, dal budaklı damar ur, dallanıp budaklanmak, diş eti-dudak ünsüzü, dudak-dil-gırtlakçıl, dudakla dudak yapımı, dudaksıl artdamaksıl, gırtlak kıkırdakları, göz ev-çene-dudakçıl, ışıldaklı aydınlatma, kalın dudaklı gurami, kemik kıkırdak kabar, koca dudak dikişlemi, odaklanmış pazarlama, olağan odaklı mercek, ...

19 harfli

badak üstcün yalımı, budaksılı diricikçe, çakar-söner ışıldak, çardakta yetiştirme, çene-dudaksal (kas), dakikalar bildirimi, dakikası dakikasına, dilcik-yudakçıl kas, dudak payı bırakmak, dudakların sırıtmak, eğri altındaki alan, ev odaklı pazarlama, geniş açılı ışıldak, hiperbolün odakları, ibriksi kıkırdaklar, iki dudaklı (bitki), irinli yelkin sudak, karın-badaktorbasal, kıkırdak zar yalımı, kıkırdaklı balıklar, kıkırdaklı kaynaşım, ...

18 harfli

badak çevre yalımı, badaküstü kıvırmık, budaksılı dirikçik, cangıldak aktarmak, cangıldak su etmek, çoğalık badaklılık, diğren yandaklılık, dil-dudak-yudakçıl, dudaklı kaplumbağa, dudaklı-kaplumbağa, elektrikli daktilo, geri odak uzunluğu, geri odaklı mercek, ipekli çardak kuşu, kıkırdak urlu beze, kısa odaklı mercek, odaklaşmış görüşme, odakötesi uzaklığı, otomatik odaklamak, sinciksel-dudaksal, tadak madak gelmek, ...

17 harfli

artık yandaklılık, badak kın urlanım, badak kın yığanca, bücür yandaklılık, çene-dudak altçıl, çene-dudak üstçül, çift dudak ünsüzü, dakriyosistografi, dalgıcık-yudakçil, dudak dobuşlanımı, dudak doluşlanımı, dudak kocamanlığı, fırıldakböcekleri, halk yardakçılığı, hançersi kıkırdak, kakırdak poğaçası, kalkansı-yudakçıl, karın-badakkınsal, kıkırdak çevre ur, kıkırdak pullular, odaklama bileziği, ...

16 harfli

adahlu, (adaklu), askıdaki program, badak ak çevrece, badak dudaklaşım, badak kın yalımı, badak-kın debesi, başa gadak vesin, başçıl- yudakçıl, birodak konikler, çiçekli dişbudak, dağıtıcı ışıldak, daktilo makinesi, daktiloya çekmek, dal budak salmak, dikkati odaklama, diş dudak ünsüzü, diş-dudak ünsüzü, dolaşımdaki para, dudak atardamarı, dudak benzeşmesi, dudak kösnüllüğü, ...

15 harfli

ayağa ip dakmak, badak kın yapım, badak mumşuk ur, badak sapıklığı, badak uyargı öz, badak üstcüngel, bağlam-yudakçıl, bardakçı inciri, bücür yandaklar, bülbudak yeleni, cıbıldak çıkmak, çene dudak altı, çenesi şakırdak, çift odaklı tüp, dabırdak çekmek, dakı dakıvermek, dakriyoadenitis, dakriyosistitis, dalburdak olmak, dişsel dudaksıl, dudak çekerliği, ...

14 harfli

artık yandaklı, ayaklı ışıldak, badak birleşim, badak dikişlem, badak gölerimi, badak kın taşı, badak tutturum, başadak sürmek, belder-adakçıl, borga-yudakçıl, borgu-yudakçıl, budak makinesi, budaklandırmak, burun yudaksal, bücür badaklık, büzük-kodaksal, combadak atmak, dakım daklavat, daktilo kâğıdı, daktilo masası, daktilo şeridi, ...

13 harfli

akkor ışıldak, ankilodaktili, badak akçevre, badak çevrece, badak ekleşim, badak sapıtım, badak tutmacı, bardak güveci, bardak likeni, bardakçı kuşu, başına baydak, başına boydak, budak delgisi, budak matkabı, budaklandırma, büyük ışıldak, cırılcıbıldak, çakıldak gibi, çakıldaklı un, çardak palası, çift dudaksıl, ...

12 harfli

açık ışıldak, alaca bandak, aldak buldak, aldak saldak, aldak vermek, artiodaktila, ayrışık odak, badak ağrısı, badak askısı, badak kın ur, badak pek ur, badak şişiği, badak uyangı, badak üstcün, badak yalımı, badak yancıl, bakıldak otu, bardak arası, bardak eriği, bebe ışıldak, brakidaktili, ...

11 harfli

adak adamak, adak yapmak, ardaklanmak, Aşağıadaköy, Aşağıçardak, badak dikim, badak emlem, badak öncül, badakdaşlık, badaksızlık, ballı badak, bandaklamak, bardak altı, bardak kuşu, Bardakçılar, başı baydak, başı boydak, budaklanmak, budaklanmış, buradakinar, bücür badak, ...

10 harfli

adak etmek, adaklanmak, akçabardak, alurdaksız, ardaklamak, ardaklanma, asım dakım, Aşağıbudak, aykırdakçı, badak alım, baldudaklı, bardakaltı, budaklamak, budaklanık, budaklanım, budaklanma, budaklantı, Budakpınar, columbudak, cumburtdak, çakıldaklı, ...

9 harfli

aç çardak, adak adak, adaklamak, adaklanma, akçabudak, Alibardak, alt dudak, alt-dudak, artçardak, asal odak, badak bağ, balbardak, bardakcıl, bardakcın, bardakçıl, bardakçın, bardaklık, barkıldak, Başçardak, bılkıldak, bıngıldak, ...

8 harfli

Adakasım, Adakınık, adaklama, adaktili, akbardak, altdudak, ana odak, angıldak, avırtdak, aygırdak, aykırdak, badak ur, badakçıl, badaksız, bagardak, bagırdak, bağardak, bağıldak, bağırdak, bakıldak, baldudak, ...

7 harfli

Adakale, Adakent, adaklık, adaksız, Adaküre, Akbudak, akıldak, akırdak, angıdak, anıldak, añırdak, anısdak, ankıdak, ansadak, ansıdak, apıldak, apuldak, ardaklı, arısdak, ayazdak, baardak, ...

6 harfli

adakça, adaklı, adaklu, Adaköy, Adaksu, addaks, akıdak, añadak, anıdak, baddak, bandak, bardak, basdak, başdak, batdak, baydak, bıtdak, bindak, boydak, bundak, candak, ...

5 harfli

abdak, aldak, andak, ardak, asdak, badak, bıdak, bodak, budak, cadak, cıdak, çıdak, dadak, dakaç, dakan, dakat, daket, dakga, dakgı, dakım, dakik, ...

4 harfli

adak, dakı, daku, odak, udak

3 harfli

dak

Kelime Ara