İçinde DALG geçen kelimeler

İçinde DALG geçen kelimeler 377 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde DALG geçen kelimeler

25 harfli

arındaklı dalga çaygarası, beyin dalgaları çizelgesi, dalga aşındırması düzlüğü, kayan aralıkta dalgalanma, Kondratief dalgalanmaları, Kondratiev dalgalanmaları, konjonktür dalgalanmaları, pas rengi gerdanlı dalgıç

24 harfli

aralık içinde dalgalanma, çok kısa dalga kuşakları, elektromanyetik dalgalar, elektromıknatıs dalgalar, genel satak dalgalanması, kare dalga polarografisi, pasrengi gerdanlı-dalgıç, tavşan kulağı (dalgalık), yarım-dalgalı doğrultmaç, yönetilebilir dalgalanma

23 harfli

boyuna kararlı dalgalar, dalgacık temelli sınama, dalgalı sürü ortalaması, dar aralıkta dalgalanma, depremsel deniz dalgası, kısa dönem dalgalanması, mevsimlik dalgalanmalar, modüle edilmiş dalgalar, proksimal dalgalı kanal, uzun konjonktür dalgası

22 harfli

dalgırcıl kınca debesi, davranışsal dalgalanma, ekonomik dalgalanmalar, kırmızı boyunlu dalgıç, yarı dalga potansiyeli

21 harfli

dalgalanmaya bırakmak, dalgalı faizli tahvil, dalgalı güvence ödeği, dalgalık güçlendirici, dalgınlığına getirmek, devrevi dalgalanmalar, elektromanyetik dalga, kızıl gerdanlı dalgıç, Kondratieff Dalgaları, Lame dalga fonksiyonu, ortak dalgalık yuvası, Shine Dalgarno dizisi, Shine-Dalgarno dizisi

20 harfli

alt taşıyıcı (dalga), dalgalı akım üreteci, dalgalı faizli kredi, distal dalgalı kanal, gözetimli dalgalanma, kara gerdanlı dalgıç, kara-gerdanlı dalgıç, konjonktür dalgaları, kontrollü dalgalanma, resim taşıyıcı dalga, televizyon dalgalığı, verici dalgalık gücü, yöneltmesiz dalgalık, yönetimli dalgalanma

19 harfli

alıcı dalgalık gücü, ara alıcı dalgalığı, aşırı kısa dalgalar, çeyrek dalga yaprak, çok kısa dalga(lar), dalga salınımölçeri, dalgalanma sınaması, dalgalı kur sistemi, dalgasına taş atmak, dalgıcık-yesi (kas), dalgınlığına gelmek, iktisadi dalgalanma, kara boyunlu dalgıç, kara-boyunlu dalgıç, kaval-budalgı görüm, kaval-budalgı yalım, Lame dalga denklemi, tüm kuşak dalgalığı, yöneltmeli dalgalık

18 harfli

aktarıcı dalgalığı, boyuna dalga treni, dalgalandırabilmek, dalgalı döviz kuru, dalgalı faiz oranı, dalgalık yöneltici, dalgasını taşlamak, dalgayı başa almak, dalgıcık-dil (kas), de Broglie dalgası, eksicik dalga boyu, eşdeğer dalga boyu, güdümlü dalgalanma, kırışıklık dalgası, kredi dalgalanması, mini dalga bölgesi, minimum dalga boyu, parabolik dalgalık, sarı gagalı dalgıç, serbest dalgalanma, ses taşıyıcı dalga, ...

17 harfli

baskın dalga boyu, dalga aşındırması, dalga boyu seçici, dalga işleybilimi, dalgalandırabilme, dalgalık uzunluğu, dalgıcık-tümükcül, dalgıcık-yudakçil, dalgıç kuşugiller, dikmeliksel dalga, elektriksel dalga, geri dalga etkisi, iş dalgalanmaları, lopludalgıçgiller, mini dalga izgesi, sesüstü dalgaları, sonöncesi dalgalı, tümler dalga boyu, voltametrik dalga

16 harfli

çok kısadalgalar, dalga değiştirim, dalga yüksekliği, dalgalandırılmak, dalgalık kazancı, dalgaya getirmek, dalgıcık-çenecil, dalgıç hastalığı, dalgıçkuşugiller, dalgınlaşabilmek, deprem dalgaları, dışarı dalgalığı, durağan dalgalar, esneklik dalgası, geçmeli dalgalık, kirli dalgalanma, kulakçık dalgası, mikrodalga fırın, temiz dalgalanma, toplu dalgalanma, ufakdalga izgesi, ...

15 harfli

alıcı dalgalığı, beyin dalgaları, boyuna dalgalar, dağıtım dalgası, dalga çatlaması, dalga çözümleci, dalgalanabilmek, dalgalandırılma, dalgalanıvermek, dalgalı borçlar, dalgalı denetim, dalgalık direği, dalgalık girişi, dalgalık yuvası, dalgıç böcekler, dalgıç elbisesi, dalgınlaşabilme, dalgınlaştırmak, depremsel dalga, derin dalgınlık, eşik dalga boyu, ...

14 harfli

ayırtmaç dalgı, çarpma dalgası, çatlayan dalga, çok kısa dalga, dalga denklemi, dalga hareketi, dalga kılavuzu, dalga mekaniği, dalga periyodu, dalga uzunluğu, dalgacı Mahmut, dalgalanabilme, dalgalandırıcı, dalgalandırmak, dalgalanıverme, dalgalı dişler, dalgı kılavuzu, dalgı yöneltir, dalgıç gözlüğü, dalgıç kuşları, dalgıçböcekler, ...

13 harfli

5-12 dalgalık, birinci dalga, dalga direnci, dalga düzlüğü, dalga genliği, dalga sıklığı, dalgalandırış, dalgalandırma, dalgalantıcıl, dalgalı kanal, dalgalı kezik, dalgalı kredi, dalgalı tavan, dalgalı vatoz, dalgalı vurgu, dalgalık gücü, dalgıcık-yesi, dalgıçkuşları, dalgın dalgın, durağan dalga, duraklı dalga, ...

12 harfli

2-4 dalgalık, boyuna dalga, dalga biçimi, dalga coşusu, dalga çıkını, dalga çukuru, dalga devimi, dalga dönemi, dalga efekti, dalga etkisi, dalga etmeni, dalga evresi, dalga geçmek, dalga işlevi, dalga katarı, dalga kuşağı, dalga kümesi, dalga sayısı, dalga saymak, dalga tepesi, dalga yüzeyi, ...

11 harfli

buz dalgıcı, bükük dalgı, büyük dalga, çifte dalgı, dalga bandı, dalga dalga, dalga domak, dalga kıran, dalga oyuğu, dalga sırtı, dalga-lanım, dalgacıklar, dalgaçlamak, dalgalanmak, dalgalı kur, dalgalı zar, dalgan kuşu, dalgasızlık, dalgı tutar, dalgıcıkçıl, Dalgıç çanı, ...

10 harfli

buzdalgıcı, dalga boyu, dalga hızı, dalga yüzü, dalgacılık, dalgakıran, dalgalanım, dalgalanış, dalgalanma, dalgalantı, dalgalılık, dalgaölçer, dalgasızca, dalgıcıksı, H dalgalık, ısıl dalga, kısa dalga, mikrodalga, minildalga, orta dalga, uzun dalga, ...

9 harfli

dalgalama, dalgaşmak, dalgıçlık, dalgınlık, dalgınnık, dalgırmak, dalgündüz, dev dalga, kof dalgı, ölü dalga, p dalgası, T dalgası, U dalgası

8 harfli

dalgacık, dalgalık, dalgasız, dalgavuk, dalgeçir, dalgıcık, dalgınca, dalgıran, dalgünüz

7 harfli

dalgacı, dalgalı, dalgara, Özdalga

6 harfli

dalgan, dalgıç, dalgın, dalgır, dalgış, dalguç

5 harfli

dalga, dalgı, dalgo

Kelime Ara