İçinde DAMA geçen kelimeler

İçinde DAMA geçen kelimeler 1305 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

dama aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. dama anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DAMA geçen kelimeler

25 harfli

(birinin) damarını bulmak, akacak kan damarda durmaz, akciğer damar şavk yazımı, arka mezenterik atardamar, coldur coldur coldurdamak, damak tavan-yelken onarım, damarsal kan gölmeçlenimi, damarsal sıracamsı derice, damarsal-öyke şavk yazımı, Hadamard üç daire teoremi, kılcal damar dolum zamanı, koroner atardamar kopması, kürek-pazıcıl kızıl damar, periton-toplardamar şantı, tıkaçlı kara damar yalımı, yatın sütmük damar yalımı

24 harfli

ana atardamar yırtılması, atardamar görüntülenmesi, atardamar içi enjeksiyon, bulamaçsal kızıl damarlı, can damarından yakalamak, kan alacak damarı bilmek, kara damarsal kovuklu ur, katıraksal kızıl damarlı, kızıl damar çevre yalımı, koltuk altı toplardamarı, mide-duodenum atardamarı, toplardamar içi anestezi, toplardamar radyografisi

23 harfli

afferent lenfatik damar, akciğer toplardamarları, beyin atardamar çemberi, Cauchy-Hadamard formülü, dama taşı gibi oynatmak, damak yelkeni yaşmacığı, damak yelkeni yirikliği, damar yapılış bozukluğu, damarlı gnays (arterit), damarlı sporlu bitkiler, döl yatağı toplardamarı, getirici lenfatik damar, göbek kara damar yalımı, gözyaşı bezi atardamarı, Hadamard çarpım teoremi, Hydrodamalis marginatus, kalıcı saydam atardamar, kalp büyük toplardamarı, kızıl (damar) iç gömlek, kızıl damar bulamaçlığı, kızıl damar katıraklığı, ...

22 harfli

atardamar hipertrofisi, atardamar hiyalinozisi, böbrek toplardamarları, bulamaçsal kızıl damar, damak büyük atardamarı, damak çıkan atardamarı, damak küçük atardamarı, damar dış gömlek et ur, damar tıkanma sendromu, damarsal yeteneksizlik, dış oftalmik atardamar, dili damağına yetmemek, düğmüklü kızıl damarca, ıldır ıldır ıldırdamak, katıraksal kızıl damar, kılsal damar kanartımı, kımıl kımıl kımıldamak, kızıl damar sölpüklüğü, koltuk altı atardamarı, kovuk damarlı yakrı ur, meni kanalı atardamarı, ...

21 harfli

adam adama gerek olur, adamakla mal tükenmez, ağız açısı atardamarı, ana atardamar darlığı, ana atardamar yangısı, atardamar kan basıncı, boyuncul (kara damar), bronş toplardamarları, bulamaçlı kızıl damar, dallıbudaklı damar ur, damak inen atardamarı, damak küçük delikleri, damak yelken dikişlem, damarcıl bağak yalımı, damarsal kan doluşumu, damarsal suymuk bilim, damarsal şavk gölgesi, darısal damar genliği, diz eklemi atardamarı, döl yatağı atardamarı, iç oftalmik atardamar, ...

20 harfli

akciğer toplardamarı, akciğer-toplardamarı, alın damarı çatlamış, alt ana toplardamarı, atan damar genişlemi, Cauchy-Hadamard savı, çökülcul damar yalım, dal budaklı damar ur, damar içi indüksiyon, damar-sinirsel kesit, damara ilgili atrofi, damarsal bağak urcuk, damarsal taşlı et ur, diş eti-damak ünsüzü, dudaksıl artdamaksıl, elastik atardamarlar, elektriksel ışıldama, getirici lenf damarı, göğüs dış atardamarı, göz damar kat yalımı, Güney Amerika damanı, ...

19 harfli

alt ana toplardamar, alt-üşek ışıldaması, an damarı yırtılmak, besler atardamarlar, boynuz toplardamarı, cin damarına basmak, dama tahtası kuralı, damak yelken onarım, damak yelken yapımı, damarlı çiçeksizler, develer dama çıkmak, diz ardı atardamarı, edep dış atardamarı, göğüs iç atardamarı, Güney Afrika damanı, ırak damar genişlem, kara damar genişlem, kara damar kızdırım, kılsal damar bakısı, kılsal damar yalımı, kızıl damar çevrece, ...

18 harfli

adam adama savunma, ağsal damar bakısı, akciğer atardamarı, akciğer-atardamarı, altana-toplardamar, ar damarı çatlamış, artdamaksıl abanık, artdamaksıl açınık, basamaklı damarlar, basamaksı damarlar, boyun toplardamarı, bulamaçsal damarca, büyük atardamarlar, damak büyük deliği, damak-yutak kemeri, damar içi anestezi, damar kireçlenmesi, damar köfekelenimi, damar sayrılıkları, damar-yürek yalımı, damarcacıl dönenti, ...

17 harfli

alın toplardamarı, art damaksıllaşma, atar damar ağrısı, atardamar yangısı, ayırtılı damar ur, bel atardamarları, boynuz atardamarı, böbrek atardamarı, çiğlenik damarlar, damak arka deliği, damak buruşukluğu, damak değiştirmek, damaksıllaştırmak, damar deri yalımı, damar düğümlenimi, damar eşitsizliği, damar genleten öz, damar kızıllanımı, damar kireçlenimi, damar parçalanımı, damar pekinticesi, ...

16 harfli

art damak ünsüzü, art damaklılaşma, artdamaksıllaşma, başı zonguldamak, boyun karadamarı, bulamaçsal damar, burtarımlı damar, dalak atardamarı, damağı şakıramak, damak-yutak kası, damaksıllaştırma, damar darlatkısı, damar dolgunluğu, damar genişleten, damar göçmenliği, damar leyomiyomu, damar porsukluğu, damar ur beyinli, damarcın köklemi, damarlı dişliler, damarlı-dişliler, ...

15 harfli

ak damar yalımı, alın kara damar, ana toplardamar, artdamak ünsüzü, atardamar kesme, budama derecesi, büyük atardamar, damak çıkıntısı, damak dilcikçil, damaksıl abanık, damaksıl açınık, damar burtarımı, damar bülezliği, damar büzüklüğü, damar daraltıcı, damar daraltısı, damar genişlemi, damar hamartomu, damar kanartısı, damar pekintisi, damar sapıklığı, ...

14 harfli

afferent damar, aldama gebelik, bağak damarcın, bağrı çatdamak, budama noktası, burun-damaksal, damak n`si (ñ), damak-dudakçıl, damaksıllaşmak, damar burulumu, damar bükülümü, damar daralımı, damar daraltan, damar eşintisi, damar genelimi, damar kanaması, damar katılığı, damar kızarımı, damar sapıtımı, damar sertliği, damar tabakası, ...

13 harfli

ana atardamar, atar damarsal, bağak damarca, damak ak zarı, damak bezleri, damak boşluğu, damak olukçul, damak yelkeni, damak-ortasal, damaklı düdük, damaksıllaşma, Damani koyunu, damar aktarma, damar binişim, damar büzgüsü, damar çentiği, damar derisel, damar dilgisi, damar eşiniği, damar genliği, damar iç zarı, ...

12 harfli

atar damarsı, atardamarcık, bağ budaması, bilek damarı, cınıbıldamak, çapraz damar, dama tahtası, damak çalmak, damak dikişi, damak dolmak, damak kemiği, damak ünsüzü, damak yarığı, damalı basım, damar bakısı, damar bilimi, damar büzeği, damar demeti, damar dikişi, damar dürümü, damar ezgisi, ...

11 harfli

adak adamak, adamantinom, adamantinus, aldamak söz, bağ budamak, bangıldamak, bangırdamak, bıldırdamak, bındıldamak, bıngıldamak, bınkıldamak, bırkıldamah, cambuldamak, cañgıldamak, cıldırdamak, cımbıldamak, cınbıldamak, cıngıldamağ, cıngıldamak, cıngırdamak, cırtıldamak, ...

10 harfli

açık damar, adam adama, adamahıllı, adamakıllı, adamakılli, ak damarca, angıldamak, angırdamah, angırdamak, ankıldamah, atar damar, atar-damar, badırdamak, bağışdamah, bangırdama, baş damarı, batırdamak, bayırdamak, Beydamarlı, bıdıldamah, bıdıldamak, ...

9 harfli

abıldamak, abuldamak, adamantan, ağırdamak, ağsıdamar, alazdamah, an damarı, apıldamak, apuldamak, arıldamah, art damak, atardamar, ayıldamak, cayırdama, cazırdama, cırıldama, cırtdamah, cıvıldama, cıyırdama, cızıldama, cızırdama, ...

8 harfli

acıdamak, acidamak, akbudama, anadamar, arıdamak, artdamak, bağdamak, başdamak, bazdamaç, beşdamal, bozdamak, çakdamak, çardaman, Çaydamar, damacana, damahçıh, damakcak, damakçıl, damaksıl, damaksız, damancan, ...

7 harfli

adamalı, addamaç, addamaş, ağdamak, akdamar, aldamak, ardamak, atdamak, avdamak, aydamak, badamak, bağdama, bıdamak, budamak, cadaman, candama, cıdamak, cidamak, çıdamal, çıtdama, dadamak, ...

6 harfli

adamak, adamas, ajdama, andama, badama, bıdama, budama, cıdama, damaca, damacı, damaka, damalı, damart, damasa, gadama, kadama, kudama, madama

5 harfli

adama, damaç, damağ, damah, damak, Damal, daman, damar, damas, damat

4 harfli

dama

Kelime Ara