İçinde DEĞE geçen kelimeler

İçinde DEĞE geçen kelimeler 748 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde DEĞE geçen kelimeler

25 harfli

akımölçümsel eşdeğerleyim, değeri değişmez belgitler, değerlemede ortalama eder, değerlemede saymaca değer, değerli nesneler öğretisi, değerli özdekler öndeliği, fenomenolojik değer etiği, gerçekleşebilir değerleme, hesaplanmış değer yöntemi, içeriksel değerler ahlakı, isme yazılı değerli kâğıt, iyonik eşdeğer iletkenlik, kamu kesimi menkul değeri, net bugünkü değer yöntemi, sermayenin değer bileşimi, tayfsal ışıyıcılık değeri, tümdeğerle orantılı ücret

24 harfli

alfa tokoferol eş değeri, anlamsız doğruluk değeri, beslenme referans değeri, değer esaslı sübvansiyon, değerden düşme karşılığı, değerlemede vergi değeri, dikeç değeri yönergeleri, döviz kuru yazılı değeri, eşdeğerlik kalıbı örneği, evrendeğersiz sayımbilim, faiz değerdeşliği kuramı, gerçel değerli fonksiyon, gümrük değer beyannamesi, hükümet menkul değerleri, ısınım işleysel eşdeğeri, iletkenlik eşdeğerleyimi, kapitalleştirilmiş değer, kârlı pay belgiti değeri, katlı geçerdeğer dizgesi, kesinlik eşdeğer teoremi, kurun eksik değerlenmesi, ...

23 harfli

artan değer değişikliği, besin değeri yüksek yem, değerlemede borsa ederi, değerlemede yazılı eder, değerlendirici ölçütler, değerlendirme gönderimi, elektrokimyasal eşdeğer, gerçekleşemez değerleme, göreceli konum (değeri), hisse senedi yüz değeri, ikili değerleme yöntemi, menkul değerler aracısı, olabilirlik değerlemesi, paranın değer kazanması, sıralı değerleme ölçeği, sıralı örneklemdeğerler, subjektif değer teorisi, yatırım değerlendirmesi, yeniden değerleme oranı

22 harfli

aşırı değerlenmiş para, başlangıç değer sorunu, birlikte değerlendirme, çekirdeğin özdeğerleri, çokdeğerlikli alkoller, değer artışı çizelgesi, değer bildirim belgesi, değer biriktirme aracı, değer düşümüne uğramak, değerlemelerde maloluş, dizgesel örneklemdeğer, eksik değerlenmiş para, eşdeğerlilik katsayısı, eşdeğerlilik olasılığı, ısı değeri (Gıdalarda), kanıtların değerlemesi, karmaşık değerli işlev, konservelerde F değeri, koşullu beklenen değer, kurumsal değerlendirme, marjinal hasıla değeri, ...

21 harfli

(toprağı) değergeleme, anamala eklenen değer, ara değerli borçlanma, aşırı değerlenmiş kur, bazal metabolik değer, bulguyu değerlendirme, çok değerli fonksiyon, darphane değerdeşliği, değer erişimli bellek, değerlik bağ yöntemi, değerlik elektronları, doğrusal içdeğerbiçim, döviz kuru yüz değeri, duyusal değerlendirme, eksik değerlenmiş kur, göreceli çıkaç değeri, ikilenik içdeğerbiçim, malları değerlendirme, nüfus değerlendirmesi, ölçüştürmeli tümdeğer, paraya çevrilir değer, ...

20 harfli

aşınmaya bağlı değer, biriki değerlendirme, davranış değerlemesi, değer teslim sistemi, değerlendirilebilmek, değerlendirme işlemi, değerlendirme kuramı, değerlendirme kurulu, değerlendirme ölçeği, değerlik bağı kuramı, değersizleştirebilme, değişken değerlemesi, dengelem değerlemesi, doğal değerler alanı, dokuya eşdeğer madde, düşük değerli toprak, elden çıkarma değeri, emek değer kuramları, emek değer teorileri, en iyi örneklemdeğer, eşdeğerlik bağıntısı, ...

19 harfli

artık değer teorisi, asgari kupür değeri, bağlantılı tümdeğer, belirsiz değerlilik, çok değerli özellik, çokdeğerli gönderim, değer artış vergisi, değer birikim aracı, değer düşme çarpanı, değer esaslı tarife, değer saklama aracı, değerden arınmışlık, değerin emek kuramı, değerleme çizelgesi, değerlemede eşdeğer, değerlendirilebilme, durağan değer iyesi, eksik değer yöntemi, eşdeğer göstergeler, eşdeğer yörüngeçler, eşdeğeri eksicikler, ...

18 harfli

altın değer artışı, altın değerdeşliği, artık değer kuramı, aşınma payı değeri, bütün yayın değeri, C değeri paradoksu, cari piyasa değeri, Cauchy esas değeri, çok değerli mantık, değer bildirmeliği, değer esaslı vergi, değer koruma aracı, değer nesnelciliği, değerlendirebilmek, değerlendirivermek, değerlenme vergisi, değersiz alacaklar, değersizleşebilmek, değişken değerleri, dekstroz eş değeri, doğruluk değerleri, ...

17 harfli

amino asit değeri, artık değer oranı, bazal azot değeri, borsa sürümdeğeri, cari pazar değeri, çift değer ilkesi, çok-değerli karar, çokdeğerli mantık, değer sayışımları, değerleme bölgesi, değerleme yetkisi, değerleme yöntemi, değerlendirebilme, değerlendiriverme, değerlik eksiciği, değersizleşebilme, değersizleştirici, değersizleştirmek, değişken değerler, değişken değerlik, değişken tümdeğer, ...

16 harfli

belirli tümdeğer, bildirilen değer, bileşik tümdeğer, birdeğerli işlev, biyoeşdeğerlilik, ceza değerlemesi, çok değer ilkesi, çokdeğerli işlev, değer göreciliği, değer yüklü soru, değerbağ yöntemi, değerleme ölçeği, değerleme ölçüsü, değerlemeli oyut, değerlendirilmek, değerlendirmelik, değerler dizgesi, değerli belgeler, değerli kâğıtlar, değerli madenler, değerlik buzsulu, ...

15 harfli

aykırı değerler, birim tümdeğeri, birleşme değeri, biyolojik değer, değer belirleme, değer bildirimi, değer çelişkisi, değer felsefesi, değer kuramları, değer paradoksu, değer ruhbilimi, değer teorileri, değer üzerinden, değerleme hakkı, değerlendiriliş, değerlendirilme, değerlenebilmek, değerlenivermek, değerler dizisi, değerlik kabuğu, değerlik kuşağı, ...

14 harfli

alfa değerleri, aradeğer bulma, arıtımlı değer, asitlik değeri, bağlı değerler, beklenen değer, beş değerlikli, çok değerlikli, değer azalması, değer değişimi, değer düşürümü, değer öğretisi, değer yitirimi, değerbilmezlik, değerden düşme, değerleme günü, değerlendirmek, değerlenebilme, değerleniverme, değerlik açısı, değersiz örnek, ...

13 harfli

başabaş değer, belirli değer, benzer değeri, bugünkü değer, çokdeğerlikli, defter değeri, değer analizi, değer aralığı, değer artırma, değer dizgesi, değer doyması, değer duygusu, değer düşürme, değer hartası, değer kazanma, değer sözcüğü, değer teorisi, değer vergisi, değer yargısı, değer yitirme, değer yöntemi, ...

12 harfli

ara tümdeğer, aş değerlemi, besin değeri, beyan değeri, borsa değeri, bölüm değeri, çeşit değeri, çıkaç değeri, değer ahlakı, değer artışı, değer biçmek, değer birimi, değer dizisi, değer durumu, değer düşümü, değer ilkesi, değer kuramı, değer kümesi, değer ölçüsü, değer vermek, değerdeş bağ, ...

11 harfli

ağaç değeri, alış değeri, artık değer, aşaç değeri, bağıl değer, büyük değer, C değeri, C, değer alanı, değer biçme, değer etiği, değer katma, değer kaybı, değerbilmez, değerdeşlik, değerlemeci, değerlenmek, değerli taş, değersizlik, döner değer, eş değerlik, eşik değeri, ...

10 harfli

açık değer, anma değer, artı değer, asitdeğeri, asli değer, cari değer, değebilmek, Değeç teli, değenlemek, değer payı, değerbilir, değerlemek, değerleniş, değerlenme, değerlilik, değeryazım, değetlemek, eş değerli, eşdeğerlik, eşik değer, evrendeğer, ...

9 harfli

ara değer, aw değeri, değebilme, değer adı, değerirek, değerleme, eşdeğerli, ısıldeğer, öndeğerli, pH değeri, Rf değeri, S -değeri, tepedeğer

8 harfli

bağdeğer, Candeğer, D değeri, değerimi, değerlik, değermen, değersiz, eş değer, F değeri, F-değeri, G değeri, gizdeğer, Güldeğer, Gündeğer, k değeri, kandeğer, p değeri, p-değeri, Pekdeğer, q değeri, tümdeğer, ...

7 harfli

değegen, değemek, değenek, değerge, değerli, değermi, eşdeğer, gideğen, güdeğer, özdeğer, uçdeğer

6 harfli

değeri, ideğen

5 harfli

değeç, değel, değer, değet

Kelime Ara