İçinde DEĞM geçen kelimeler

İçinde DEĞM geçen kelimeler 76 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde DEĞM geçen kelimeler

25 harfli

balta değmedik ağaç olmaz, dinsel gözdeğme sağaltımı

24 harfli

ara değmeli basım aygıtı, başı satma daşına değmek, doğrudan değmeli emdirme

22 harfli

ayakları yere değmemek, gözdeğmesinden korunma

21 harfli

burnu çenesine değmek, ilk sıvı değme dönemi

20 harfli

bitkisel gözdeğmelik, değmeli basım aygıtı, yapımsal gözdeğmelik

19 harfli

değinti (değmekten), dili burnuna değmek

18 harfli

büyülü gözdeğmelik, değme maden yatağı, dinsel gözdeğmelik, eli eline değmemek, gözdeğme sağaltımı, gün değmemiş sular

17 harfli

değme başkalaşımı, eli ağzına değmek, eli başına değmek

16 harfli

ağzı göğe değmek, başı taşa değmek, dındılına değmek, eli başıa değmek, gün değmemiş gaz, zahmetine değmek

15 harfli

azı göğe değmek, gün değmemiş su

14 harfli

Çizgisel değme, değmeli kesici, el değmemişlik

13 harfli

başına değmek, canına değmek, değme keyfine, değme noktası, değmeli basım, değmeli eşlem, gün değmiş su, manğır değmek, nazarı değmek, selâmı değmek

12 harfli

değme erkili, değme gitsin, değme kirişi, değme kuşağı, değmelik ile, dudak değmez, karık değmek, nazar değmek, nefes değmek

11 harfli

değme açısı, değme yatak, dudakdeğmez, el değmemiş, gözdeğmelik, gözü değmek, mıh değmesi

10 harfli

başıdeğmiş, değmetekin, dil değmek, eli değmek, göz değmek, lep değmez

9 harfli

değme gez, Gözdeğmez, lebdeğmez

8 harfli

gözdeğme

7 harfli

değmede, Değmeer

6 harfli

değmek, değmen

5 harfli

değme, değmi

Kelime Ara