İçinde DE geçen kelimeler

İçinde DE geçen kelimeler 19988 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde DE geçen kelimeler

25 harfli

`önce-sonra` deney düzeni, (bir işin) içinden çıkmak, (bir şeyden) ileri gelmek, (bir şeyden) mahrum olmak, (bir yerin) içinden olmak, (biri) vazifesinden olmak, (birini) çileden çıkarmak, (birinin) ifadesini almak, (birinin) izinden yürümek, (birinin) üstünden geçmek, aç ne yemez, tok ne demez, adam (âdem) tonuna girmek, Adenovirüs enfeksiyonları, ağır taş yerinden oynamaz, ah vah etmek (veya demek), akalınlı deniz kırlangıcı, akciğersiz semendergiller, akıl yaşta değil baştadır, akımölçümsel eşdeğerleyim, alerjik temas dermatitisi, Allah yürü ya kulum demiş, ...

24 harfli

(bir şeyde) gözü olmamak, (bir şeyde) karar bulmak, (bir şeyi) içinde duymak, (bir yerde) gözünü açmak, (birinin) elinde ... var, (birinin) peşinde gitmek, Acipenser gueldenstaedti, adî diferansiyel denklem, ağa borç eder, uşak harç, ağacın kurdu içinde olur, akral yalama dermatitisi, aksiliği üstünde (olmak), aktarım fonksiyon modeli, alacak verecekle ödenmez, alev fotometrik dedektör, alfa tokoferol eş değeri, algısal-devimsel öğrenme, Almaşık devimli kütleler, alternatif yem maddeleri, Amerika deve kuşu giller, Anadolu Selçuklu Devleti, ...

23 harfli

(bir şey) içinde yüzmek, (bir şeyde) gönlü olmak, (bir şeyden) geçilmemek, (bir şeyden) kapı açmak, (birinde) dil bir karış, (birinden) yaka silkmek, (birine) içinden gülmek, (birine) tepeden bakmak, (Unverricht) çombeldeği, AB ilk derece mahkemesi, abdestsiz yere basmamak, acı çiğdem zehirlenmesi, adenohipofiz hormonları, adenoid kistik karsinom, âdet yerini bulsun diye, Aedes pseudoscutellaris, Akdeniz bitki topluluğu, akım derken bokum demek, aksaklık giderici bakım, Alburnoides bipunctatus, alış giderleri sayışımı, ...

22 harfli

(bir şeyde) gözü olmak, (bir şeyde) tuzu olmak, (bir şeyden) baş almak, (bir şeyden) hayır yok, (bir şeyden) kâm almak, (bir şeyden) söz etmek, (bir şeyi) hedef almak, (birinde) kalp olmamak, (birinden) fikir almak, (birini) demire vurmak, (villaret) çom beldeği, Abel integral denklemi, açık deniz balıkçılığı, açık denklik bağıntısı, adî deniz kaplumbağası, ağır tortu madenciliği, aklı başka yerde olmak, altıncı dereceden eğri, aman zaman dedirtmemek, Amerika devekuşugiller, amfizemli mide yangısı, ...

21 harfli

«lasègue» çom beldeği, (bir iş) elinde olmak, (birinde) şafak atmak, (birinden) kan gitmek, (birini) deniz tutmak, (birinin) gözü önünde, (içinde) at koşturmak, (toprağı) değergeleme, AB akdeniz politikası, Abel-Blanchard modeli, açık deniz sözleşmesi, ademi merkeziyetcilik, ademi merkeziyetçilik, aditus nazosfenoideus, ağaç kökünden yıkılır, Akdeniz sahil humması, akım denkleşim bilimi, akut mide dilatasyonu, akut mide genişlemesi, alacağı temellük eden, albümin dejenerasyonu, ...

20 harfli

... nerede ... orada, (...) hükmünde olmak, (birinin) derdi günü, (vernet) çom beldeği, Aberden Angus sığırı, acı badem kurabiyesi, aç köpek fırın deler, açık arttırma modeli, açık değişme bölgesi, açıklanmamış değişim, açının derece ölçüsü, adamlık sende kalsın, ademimerkeziyetçilik, adenokistik karsinom, adezyo intertalamika, Aedes taeniorhynchus, Aequidens tetramerus, ahını yerde koymamak, akademik kitaplıklar, Akdeniz kıyı humması, Akdeniz kum engereği, ...

19 harfli

... demeye getirmek, ... demeye kalmamak, 7-dehidrokolesterol, abomazum deplasmanı, açıklayıcı değişken, adımsal model kurma, Aedes leucocelaenus, Aedes polynesiensis, Aequidens eurviceps, ağırlaştırıcı neden, akciğer-mide siniri, akciğersiz semender, Akdeniz için birlik, alacağı temlîk eden, Alaşımlı dökmedemir, alfa dengeleştirici, alım öndeliği veren, Allah kısmet ederse, altın şehadetnamesi, alveoler dental zar, Amerika-devekuşları, ...

18 harfli

... delisi (olmak), ... elinden çıkmak, (bir şeyde) iş yok, aba yeninden atmak, abannaya debennéye, açık güvence ödeği, açıklanan değişken, Âdem (Adam) oğlanı, âdem tonuna girmek, ademi tahsis usulü, adenililtransferaz, adesidual plasenta, ağzı burnu yerinde, ağzına deve tepmek, akdar dönder etmek, Akdeniz politikası, aksidental parazit, aktar dönder etmek, alerjik dermatozis, aletlik - den hali, Alexanderhastalığı, ...

17 harfli

(birinin) elinden, (birinin) gözünde, 6-deoksi galaktoz, aciz içinde olmak, açıklanan değişim, açıkorur gönderim, açısal devinirlik, âdembabaya dönmek, ademimerkeziyetçi, adenozin deaminaz, âdet olduğu üzere, adı deliye çıkmak, Aedes sollicitans, Aedes triseriatus, Aequidens pulcher, Aigner-Chu modeli, Akademi ölçünleri, akademik hazırlık, akantokeratodermi, akıcılık derecesi, aktif para deposu, ...

16 harfli

-den yana çıkmak, (toynbee) denemi, abanık değşilimi, abdest tazelemek, abdesti bozulmak, abideleştirilmek, Acanthobdellidea, acı delikanlılık, ActiveX denetimi, açıklık derecesi, açılış dengelemi, açınırlar devimi, adi maden kömürü, Aedes albopictus, Aedes atlanticus, Aedes canadensis, Aedes flavescens, Aedes scapularis, Aedes varipalpus, Aequidens itanyi, Aequidens maroni, ...

15 harfli

-den yana olmak, abdestbozan otu, Abdurrahmandede, Âbidei Hürriyet, abideleştirilme, abisal derinlik, Acacia dealbata, acıçiğdemgiller, adam değiştirme, adam sendecilik, ademimerkeziyet, adenilat siklaz, adenomiyofibrom, adezyon kuvveti, Aedes africanus, Aedes melanimon, Aedes spencerii, Afrika devekuşu, ağızlık değneği, ah yerde kalmaz, ahde vefa etmek, ...

14 harfli

...-inde değil, (-den) bu yana, abassöğodeneme, ABC devletleri, abdesti gelmek, abdesti kaçmak, abecesel deyim, abideleştirmek, acı badem yağı, ad değişikliği, addedilebilmek, adenosklerozis, Aedes cinereus, Aedes serratus, Aedes simpsoni, Agama ruderata, ağustos ördeği, ak dökme demir, Akademi örtüsü, akçamik derice, Akdeniz filosu, ...

13 harfli

abdest bozmak, abdest vermek, abideleştirme, Acarus hordei, açık gönderim, açık tamdeyim, adalar denizi, addedilebilme, adedimürettep, adem kasidesi, âdembaba gibi, adenilik asit, adenokarsinom, adenovirüsler, âdetgörmezlik, adezyon plağı, adres defteri, Aedes aegypti, Aedes ingrami, afin denklemi, ahenk kaidesi, ...

12 harfli

abassöğodene, abdest almak, abdestsizlik, açık öndelik, ad değişmezi, adam değilim, adam sen de!, adam sendeci, adenohipofiz, adenokondrom, adenomatozis, adenomiyozis, Adenoviridae, âdet edinmek, adresli ödek, affedebilmek, ağ derinliği, ağaç delgisi, ağız değneği, ağşamadekili, aile saadeti, ...

11 harfli

-e dek hali, abdes almak, abdestbozan, abdestlilik, abideleşmek, açık keşide, ad değişimi, Âdem elması, âdem evladı, Aden ülseri, adenokanser, adenolenfom, adenomatoid, âdet görmek, âdet kesimi, adı üstünde, Aedes togoi, affedebilme, afin modeli, ağaç değeri, ağaç destek, ...

10 harfli

-den ötürü, A-B modeli, abdesthane, abideleşme, accidental, acı çiğdem, açık değer, açık deniz, açık devre, açık deyim, ad defteri, ad gövdesi, addedilmek, adelomorfa, âdemelması, adenoblast, adenolipom, adenomatöz, âdet olmak, adım yerde, adi defter, ...

9 harfli

-den yana, -den yanı, abdeslağa, abdesleğe, abdestlik, abdestsiz, abemdedem, acı badem, acıçiğdem, addedilme, adel adel, Adeleidea, Âdem baba, ademcilik, adeniform, adenin, A, adenokrom, adezinler, ağaçdelen, Ağzıdelik, ahde vefa, ...

8 harfli

-de hali, abdeslik, abdessuz, abdestli, abidemsi, Açıkdere, addeğişi, addetmek, adem i.., âdembaba, ademiyet, âdemoğlu, adenilat, adenitis, adenomer, adenosel, adenosit, adenozin, aedeagus, afetzede, Ağaçdere, ...

7 harfli

abidevi, Acıdere, adagöde, addetme, addeysa, âdemotu, adenoid, adenoit, adenoma, adermin, adeşaşı, Adeviye, adezyon, Ağadeve, Ağıdere, ahderiç, ahdetme, akademi, Akdemir, Akdeniz, akdetme, ...

6 harfli

abdest, abodde, adelet, Âdemci, adenit, adenom, adetçe, Adetli, Akdede, akdene, Akdere, akedeş, akıdeş, akideş, aksade, alemde, ameden, andeki, aniden, apodem, Apodes, ...

5 harfli

abdes, abide, adece, adedî, adeps, adese, âdeta, Aedes, ağdeş, ahdes, ahide, Akdes, akdeş, akide, alder, amade, andeç, ander, anide, Ardea, ardeç, ...

4 harfli

adem, aden, adeş, adet, ahde, ayde, bade, bide, bodê, bude, cade, Cide, cöde, dade, deal, debe, debi, debo, decü, dede, déek, ...

3 harfli

ade, deâ, ded, dee, def, deg, deh, dei, dek, del, dem, den, DEQ, der, des, deş, det, dev, dey, ede, ide, ...

2 harfli

Kelime Ara