İçinde DEB geçen kelimeler

İçinde DEB geçen kelimeler 400 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde DEB geçen kelimeler

25 harfli

badak sapıtım-barsak debe, Debye-Hückel sınır yasası, gölerimli bağırsak debesi, gölerimli bağrısak debesi, kavukçul-bağırsakçıl debe

24 harfli

çatal kınlı uyluk debesi, karşılaştırmalı edebiyat, konet tomurlu serpi debe, torbacıl bağırsak debesi

22 harfli

bağırsak kındık debesi, bağırsak-siymik debesi, dalgırcıl kınca debesi, deli debilden konuşmak, edebi edepsizden öğren, gölerimli beyin debesi, gölerimli serpi debesi, konet serpi göbek debe, konet-serpi göbek debe, suvartılı serpi debesi

21 harfli

bağırsak göbek debesi, bağırsak uyluk debesi, bağırsak-serpi debesi, Debye-Hückel eşitliği, göbekçil serpi debesi, kavukçul kasık debesi, kavuksal uyluk debesi, Magdeburg yarımküresi, serpi-bağırsak debesi, serpicil torba debesi, uylukçul serpi debesi, yatıncıl kasık debesi

20 harfli

Debaromyces hansenii, serpi-oturmaç debesi, soğrulmuş doz debisi, yüzdebirler basamağı

19 harfli

boğnuk debe kıldamı, debez debez yürümek, göbekçil bağır debe, kancıl göbek debesi, kurtsal takı debesi, Lindeberg-Lévy savı, yatın-siymik debesi

18 harfli

abannaya debennéye, debel debel dönmek, debelik, (depelik), doz eşdeğer debisi, göbek katırak debe, jemnat bağı debesi, kavuk serpi debesi, ledebürit dönüşümü, yapışık beyin debe

17 harfli

burjuva edebiyatı, cüğre üstçül debe, Debouillet koyunu, edebiyat kelimesi, edebiyat-ı Cedide, göbek altçıl debe, göbek üstü debesi, Hall yüzdebirliği

16 harfli

badak-kın debesi, “béclard” debesi, beyin zar debesi, çevre doz debisi, Debye fonksiyonu, edebini takınmak, edebiyat bilimci, edebiyat türleri, edebiyatseverlik, konet serpi debe, “laugier” debesi, Lindeberg koşulu

15 harfli

ayırt edebilmek, bağırsak debesi, çocuk edebiyatı, çüğre altı debe, debecil boğulum, debecil kısılım, debriyaj pedalı, divan edebiyatı, doz debimetresi, edebiyat bilimi, edebiyat tarihi, edebiyat yapmak, göbek yanı debe, gödeb bağırsağı, iyon debiölçeri, iyon doz debisi, “littre” debesi, savaş debertmek, tekke edebiyatı, yımırtalık debe, zümre edebiyatı

14 harfli

Alidedebölmesi, âşık edebiyatı, ayırt edebilme, can evi debesi, debeldeş olmak, debelenebilmek, debelleş olmak, doz debiölçeri, gırtlak debesi, göbek yel debe, göğüs zar debe, göz evcil debe, halk edebiyatı, katıraklı debe, Millî Edebiyat, oturgacıl debe, oturgasal debe, pulzus debilis, yaygırcıl debe, yumurtlak debe

13 harfli

bağakçıl debe, bağaksal debe, bahsedebilmek, bahşedebilmek, beyincil debe, böbrek debesi, bölgeç debesi, debbel dübbel, debe iğnelemi, debelendirmek, debelenebilme, debiyet olmak, edebiyat dili, edebiyatçılık, edebiyatsever, feshedebilmek, fethedebilmek, göbekçil debe, hakkedebilmek, halledebilmek, hapsedebilmek, ...

12 harfli

affedebilmek, akdedebilmek, aksedebilmek, atfedebilmek, bağır debesi, bahsedebilme, bahşedebilme, beyin debeli, beyin debesi, debdüş etmek, debe kıldamı, debreşdirmek, debreştirmek, defedebilmek, emredebilmek, feshedebilme, fethedebilme, hakkedebilme, halledebilme, hapsedebilme, hasredebilme, ...

11 harfli

affedebilme, akdedebilme, aksedebilme, atfedebilme, bürmeç debe, Debaromyces, debe kesimi, debecil kın, debek dübek, debel debel, debel sebel, debellenmek, debelleşmek, deben düben, debennenmek, deberlenmek, debertlemek, debeştirmek, debez debez, debezelemek, debil debil, ...

10 harfli

dalak debe, debdebesiz, debe yapan, debedaşşah, debelenmek, debenlemek, debennemeg, debennemek, deberlemek, debersahar, debeslemek, debezlemek, debiklemek, debildemek, debilenmek, debizlemek, debrizosin, Dedebakırı, dibir debe, dil debesi, dip debesi, ...

9 harfli

Aldeberan, apış debe, debdebeli, debe kını, debedaban, debelemek, debeleniş, debelenme, deber otu, debertmek, debezimek, debi debi, debimetre, debreksin, debrenmek, debreşmeg, debreşmek, debretmek, debridman, debulsing, Dedebulak, ...

8 harfli

Aldebran, çöldebek, debarmak, debermeg, debermek, debildek, debildüş, debillik, debitmek, deblokaj, debremek, debriyaj, debye, D, dedebaba, Dedebağı, Dedebalı, edebilme, edebiyat, girdebil, girdebir, güddebci, ...

7 harfli

debagat, debayak, debdebe, debecil, debelek, deberek, debimek, dêbirez, debiyak, debrike, dideban, edebsüz, gedebot, gedeboz, İğdebel, meyhdeb, üdeberi

6 harfli

cidebe, debbağ, debbeş, debboy, debeli, debelü, debeng, debenk, debgiç, debire, deblek, debmik, debrem, Edebey, Edebük, hedebi, meddeb, ödebik

5 harfli

debbe, debbo, deben, deber, debez, debgi, debgu, debik, debil, debiz, debki, debre, edebî, üdeba

4 harfli

debe, debi, debo, edeb

Kelime Ara