İçinde DEBE geçen kelimeler

İçinde DEBE geçen kelimeler 175 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

debe aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. debe anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DEBE geçen kelimeler

25 harfli

badak sapıtım-barsak debe, gölerimli bağırsak debesi, gölerimli bağrısak debesi, kavukçul-bağırsakçıl debe

24 harfli

çatal kınlı uyluk debesi, konet tomurlu serpi debe, torbacıl bağırsak debesi

22 harfli

bağırsak kındık debesi, bağırsak-siymik debesi, dalgırcıl kınca debesi, gölerimli beyin debesi, gölerimli serpi debesi, konet serpi göbek debe, konet-serpi göbek debe, suvartılı serpi debesi

21 harfli

bağırsak göbek debesi, bağırsak uyluk debesi, bağırsak-serpi debesi, göbekçil serpi debesi, kavukçul kasık debesi, kavuksal uyluk debesi, serpi-bağırsak debesi, serpicil torba debesi, uylukçul serpi debesi, yatıncıl kasık debesi

20 harfli

serpi-oturmaç debesi

19 harfli

boğnuk debe kıldamı, debez debez yürümek, göbekçil bağır debe, kancıl göbek debesi, kurtsal takı debesi, Lindeberg-Lévy savı, yatın-siymik debesi

18 harfli

abannaya debennéye, debel debel dönmek, debelik, (depelik), göbek katırak debe, jemnat bağı debesi, kavuk serpi debesi, yapışık beyin debe

17 harfli

cüğre üstçül debe, göbek altçıl debe, göbek üstü debesi

16 harfli

badak-kın debesi, “béclard” debesi, beyin zar debesi, konet serpi debe, “laugier” debesi, Lindeberg koşulu

15 harfli

bağırsak debesi, çüğre altı debe, debecil boğulum, debecil kısılım, göbek yanı debe, “littre” debesi, savaş debertmek, yımırtalık debe

14 harfli

can evi debesi, debeldeş olmak, debelenebilmek, debelleş olmak, gırtlak debesi, göbek yel debe, göğüs zar debe, göz evcil debe, katıraklı debe, oturgacıl debe, oturgasal debe, yaygırcıl debe, yumurtlak debe

13 harfli

bağakçıl debe, bağaksal debe, beyincil debe, böbrek debesi, bölgeç debesi, debe iğnelemi, debelendirmek, debelenebilme, göbekçil debe, karıncıl debe, kursak debesi, torbacıl debe, torbacil debe, yakrıcıl debe, yaygır debesi

12 harfli

bağır debesi, beyin debeli, beyin debesi, debe kıldamı, serpi debesi, uyluk debesi, yatın debesi, yolak debesi, yürek debesi

11 harfli

bürmeç debe, debe kesimi, debecil kın, debek dübek, debel debel, debel sebel, debellenmek, debelleşmek, deben düben, debennenmek, deberlenmek, debertlemek, debeştirmek, debez debez, debezelemek, yancıl debe

10 harfli

dalak debe, debdebesiz, debe yapan, debedaşşah, debelenmek, debenlemek, debennemeg, debennemek, deberlemek, debersahar, debeslemek, debezlemek, dibir debe, dil debesi, dip debesi, göbek debe, göden debe, göz debesi, kaval debe, kemik debe, öyken debe, ...

9 harfli

Aldeberan, apış debe, debdebeli, debe kını, debedaban, debelemek, debeleniş, debelenme, deber otu, debertmek, debezimek, Eldeberan, üdük debe, yakn debe

8 harfli

çöldebek, debermeg, debermek, hendebeh, İğdebeli, midebezi, möhdeber, müddeber, perdeben, yağ debe, yel debe

7 harfli

debdebe, debecil, debelek, deberek, İğdebel, üdeberi

6 harfli

cidebe, debeli, debelü, debeng, debenk, Edebey

5 harfli

deben, deber, debez

4 harfli

debe

Kelime Ara