İçinde DEFE geçen kelimeler

İçinde DEFE geçen kelimeler 45 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

defe aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. defe anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DEFE geçen kelimeler

25 harfli

ampulla duktus deferentis, arterya duktus deferentis, ventriküler septal defekt

23 harfli

plika duktus deferentis

22 harfli

atriyal septum defekti, pleksus deferensiyalis, rami duktus deferentis, vena duktus deferentis

20 harfli

defekt koagulopatisi

19 harfli

defer çekiç kundağı

18 harfli

defek (ufak defek)

17 harfli

defektif virüsler

16 harfli

defelü, (tefelü), vaza deferensiya

15 harfli

duktus deferens

14 harfli

defedilebilmek, deferentektomi, septum defekti

13 harfli

defedilebilme, defekt sayısı, deferroksamin

12 harfli

defedebilmek, defedivermek, deferentitis, vas deferens, vaz deferens

11 harfli

defeatlerce, defedebilme, defediverme

10 harfli

defedilmek, defekasyon, defelenmek

9 harfli

defediliş, defedilme

8 harfli

defektif, defektus, defensin, deferens, defetmek

7 harfli

defediş, defetme

6 harfli

defekt, defeyh

5 harfli

defem

4 harfli

defe

Kelime Ara