İçinde DEMİ geçen kelimeler

İçinde DEMİ geçen kelimeler 690 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

demi aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. demi anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DEMİ geçen kelimeler

25 harfli

Allah yürü ya kulum demiş, endemik eroziv stomatitis, takımerkinin demir yasası

24 harfli

çinko kaplama demir boru, deri arası emlem yöndemi, güzel sanatlar akademisi, kalay-demir alaşımı katı, ötektiküstü dökme demiri

23 harfli

Berlin-Bağdat Demiryolu, Branchiomyces demigrans, demir eksikliği anemisi, ötektikaltı dökme demir

22 harfli

(birini) demire vurmak, bataklık demir cevheri, demir kaparcıl ıldırık, demir-karbon ötektoidi, karaboya, demir sülfat

21 harfli

ademi merkeziyetcilik, ademi merkeziyetçilik, demir oksit kırmızısı, demir tavında dövülür, demir-karbon ötektiği, demirsiz kan yuvar öz, epsilon demir karbürü, fizyolojik meme ödemi, güzçiğdemi, acıçiğdem, ostenitli dökme demir, taşlı demirli göktaşı, yatay demir (barfiks)

20 harfli

ademimerkeziyetçilik, akademik kitaplıklar, alaşımlı dökme demir, demin yümün oynatmak, demir temelli alaşım, demir tözü topakları, demir-karbon çizgesi, demir-karbon dizgesi, dövülgen dökme demir, ısıklı demirseklenim, metilmalonik asidemi, ortanca perde demiri, perlitli dökme demir

19 harfli

Alaşımlı dökmedemir, demir-çinko çizgesi, demir-çinko dizgesi, demir-kalay çizgesi, demir-kalay dizgesi, demir-nikel çizgesi, demir-nikel dizgesi, demirli sirke asidi, demiryolu çizelgesi, demiryolu işletmesi, demiryolunda teslim, gündemi değiştirmek, hipertrigliseridemi, Köprüağzıdemirciler, nikelli dökme demir, ötektik dökme demir, taş-demirli göktaşı, yavru zarları ödemi, yer demir gök bakır

18 harfli

ademi tahsis usulü, at hiperlipidemisi, demir dikenigiller, demir yetersizliği, demir zehirlenmesi, demir-azot çizgesi, demir-azot dizgesi, demir-krom çizgesi, demir-krom dizgesi, demirbaştan düşmek, demirhindi şerbeti, demirsiz kan boyar, dövülgen pik demir, geniş perde demiri, hiperamino asidemi, hiperpolipeptidemi, küçük perde demiri, Yıldırımdemirciler, yoldemiri açıklığı, yöndemine getirmek

17 harfli

ademimerkeziyetçi, Akademi ölçünleri, akademik hazırlık, demir (2) siyanür, demir ağacıgiller, demir fosfat örtü, demirbaş sayışımı, demirci mengenesi, demirci takımları, demirkapar emlemi, demirsel yuvarlak, demiryolu kavşağı, hipoamino asidemi, indirgenmiş demir, kılavuz yoldemiri, krom dökme demiri, öksüzoğlançiğdemi, örtdemiye tüşmeyh, para iletme ödemi, paytahtası demiri, sap demiri kapağı, ...

16 harfli

Akademi kılavuzu, akademik anıklık, Alaca dökmedemir, avantirik demiri, bodoslama demiri, demineralizasyon, demir hidroksit, demir kaynakları, demirbaş defteri, demirmıknatıslık, demirmıknatıssal, demiryolu çeliği, demiryolu vagonu, demiyelinizasyon, Eldeleklidemirel, endemik hematüri, galvanizli demir, güzçiğdemigiller, Haledemir boyası, Harmancıkdemirci, hipergliseridemi, ...

15 harfli

ademimerkeziyet, baltacık demiri, demineralize su, Demir testeresi, demirbaş sayısı, demirleyebilmek, demirli göktaşı, demirsiz alaşım, deri altı ödemi, döğme demir işi, durgunluk ödemi, Güneydemirciler, kır dökme demir, köprücek demiri, Kutlubeydemirci, ocak demirlemek, paslanmaz demir, üçdemire vurmak, yoldemiri itici

14 harfli

ak dökme demir, Akademi örtüsü, Amerika bademi, Ankara çiğdemi, bağırsak ödemi, bağlama demiri, büvelek demiri, demi bağlanmak, demir bıtırağı, demir pehlivan, demir tedavisi, demir üzerinde, demir yolculuk, demirbaş kaydı, demirci böceği, demirci kilidi, demirci ustası, Demircimüezzin, demirleyebilme, demiyelinasyon, harp akademisi, ...

13 harfli

Ak dökmedemir, akademik zekâ, akciğer ödemi, amino asidemi, Aşağıdemirbük, Aşağıdemirtaş, Badembekdemir, barana demiri, berber demiri, çapraz demiri, çarmık demiri, Dağdemirciler, delikli demir, deminden beri, demir alaşımı, Demir aralığı, demir işkence, demir leblebi, demir taramak, demirbeldenat, demirbıtırağı, ...

12 harfli

akademicilik, Armco demiri, Aşağıdemirci, aygır demiri, balle demiri, Bekdemirekşi, biçim demiri, bilek demiri, böbrek ödemi, Çakırdemirci, delği demiri, delta demiri, Deming ödülü, demir bardak, demir başlık, demir dezgah, Demir dışığı, demir dikeni, demir işliği, Demir köpüzü, demir sülfat, ...

11 harfli

akademisyen, alfa demiri, ataş demiri, aygırdemiri, ayı çiğdemi, baskıdemiri, Bekdemirler, beyin ödemi, burundemiri, çekendemiri, çekme demir, çifte demir, çubuk demir, dabandemiri, Dağdemirler, delgidemiri, demir ağacı, demir almak, demir atmak, demir bilek, demir çeker, ...

10 harfli

akademisel, alfa demir, Alidemirci, askıdemiri, ayvademiri, azı demiri, Baydemirli, buz demiri, çap demiri, çarkdemiri, çatıdemiri, çüt demiri, Dağdemirli, demiourgos, demir ağaç, demir boku, demir elma, demir gibi, demir kapı, demir kırı, Demir Otel, ...

9 harfli

akademici, ana demir, arademiri, Arı demir, başdemiri, beldemiri, çok demir, demir hat, Demir mıh, demir tas, Demiraçma, demirağaç, demiralan, Demirayak, Demirboğa, demirboku, Demircili, Demircisu, demirçene, Demirdere, demirelma, ...

8 harfli

ademiyet, ak demir, akademik, Alpdemir, ardemiri, Baldemir, Başdemir, Bekdemir, Beydemir, Bozdemir, Candemir, Dağdemir, deminceg, demincek, Demiralp, Demirbağ, demirbaş, Demirbel, Demirbey, Demircan, demircek, ...

7 harfli

akademi, Akdemir, Aldemir, Ardemir, aydemir, bağdemi, demicek, deminki, Demirağ, demirat, Demiray, Demirce, demirci, Demirel, Demirer, Demiriz, demirlâ, demirli, Demirok, Demirol, Demiröz, ...

6 harfli

bidemi, demice, demink, demirî, dêmiyé, edemik, endemi, idemir, Ödemiş

5 harfli

demin, demir, demit

4 harfli

demi

Kelime Ara