İçinde DENE geçen kelimeler

İçinde DENE geçen kelimeler 811 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

dene aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. dene anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DENE geçen kelimeler

25 harfli

bir saatlik deneme yarışı, bütçe performans denetimi, deneme tahtasına çevirmek, denetim masası uygulaması, disk denetimi seçenekleri, GYGA denetim yöntemli pil, hizmet denetim dağıtıcısı, Jominy uca suverme deneyi, lupus eritematozus deneyi, `önce-sonra` deney düzeni, özdevimli sıklık denetimi, sayılama nitelik denetimi, sıcaklık aralığı denetimi, sıcaklık aralığı denetiri, toplam perakende deneyimi, yönerge uygulama denetimi

24 harfli

dönüşül ödeneklik kuramı, etki alanı denetleyicisi, girinimli kırılma deneyi, kırmalı püskürtme deneyi, kimlik denetleme başlığı, klasik sindirim denemesi, nitelik denetim çizeneği, olağanüstü bütçe ödeneği, paralel deney numuneleri, Reeder hemoglobin deneyi, uzaktan denetleme kutusu, üst sınır denetim düzeni, yerbölümlemenin denetimi, ödeneklik yargı denetimi

23 harfli

bağırsak bağlama deneyi, bütçe etkinlik denetimi, çıkış denetim çizelgesi, değişkenin denetlenmesi, denetlenebilen giderler, denetlenemeyen giderler, doku kalınlığı denetimi, düşey artıklık denetimi, etkensel deney taşanını, floresan antikor deneyi, kambiyo denetim sistemi, monotron sertlik deneyi, ödenebilir borç belgiti, özel oyun denetleyicisi, resmi denetleme damgası, Rockwell sertlik deneyi, selüloz sindirim deneyi, sertleşebilirlik deneyi, tarlagübreleme denemesi, uzaktan denetim tablosu, zorunlu erişim denetimi, ...

22 harfli

Brinell sertlik deneyi, bütçe başarım denetimi, deneme yanılma yöntemi, deneme-yanılma yordamı, deniz taşıtları deneti, dışyapı dağlama deneyi, dirsekli deneme tapası, doku sertliği denemesi, erişim denetim girdisi, erişim denetim listesi, geçerli denetim kümesi, geçerliğini denetlemek, glikoz tolerans deneyi, iş denetimi sözleşmesi, izlence denetim sayacı, kabul denetimi servisi, ödenek ayırma prensibi, püskürteç denet aygıtı, resmi denetleme imleri, tekgözeli deney düzeni, toluidin mavisi deneyi, ...

21 harfli

ana denetim görevlisi, denetim ölçütü eğrisi, dil bilgisi denetçisi, düzgünlük denetlemesi, eksik denetimli deney, gözlemin denetlenmesi, hava basınçlı denetim, hava taşıtları deneti, hemadsorpsiyon deneyi, imleç denetim tuşları, immünofloresan deneyi, kimlik denetim paketi, mıknatıslı toz deneyi, ödeneklik görüşmeleri, özel eğitim denetmeni, pankreatoduodenektomi, taşıyanına ödenebilir, yeşilsi işem denemesi

20 harfli

ardaşık deney düzeni, bağımsız dış denetim, belediye denetlemesi, Bernoulli denemeleri, çift duruşlu denetim, denervasyon atrofisi, deneyin denetlenmesi, deneysel embriyoloji, deneysel farmakoloji, deneysel ses bilgisi, durumun denetlenmesi, ek güvenlik denetimi, elektronik denetimli, elektronik denetleme, gerilim kopma deneyi, güzelduyusal denetim, ilköğretim denetmeni, iyileştirme denetimi, karma etkensel deney, karşılaştırma deneyi, kirlenmenin denetimi, ...

19 harfli

ayrıntılı ödeneklik, bakır sülfat deneyi, bilimsel deneycilik, bütçe mali denetimi, çapraz deney düzeni, çift eşlik denetimi, değiştirmeli deneme, denetim araç kutusu, denetimli gecekondu, denetimsiz değişken, deney odası yöntemi, deneyli ses bilgisi, düzeltmeli denetici, fermantasyon deneyi, gümüş aynası deneyi, Hopkins-Cole deneyi, kaynakçasal denetim, kısaltılmış denetim, kişiye özgü deneyim, Pettenkoffer deneyi, ses düzeyi denetimi, ...

18 harfli

alıcı denet masası, alt denetim sınırı, alt sınır denetimi, ana denetim çizini, ana denetim masası, aşındırma denemesi, bağımsız denemeler, bakanlık denetmeni, benimseme denetimi, Bernoulli denemesi, çağrışım deneyleri, çalkalama denemesi, değişken ödeneklik, demokratik denetim, denetilen değişken, denetim düzeltmesi, denetim nicelemesi, denetimci ortaklık, denetimli atmosfer, denetimli değişken, denetleme yazılığı, ...

17 harfli

alıcı denet odası, ana denetim odası, anamal ödenekliği, artıklık denetimi, atmosfer denetimi, beş saniye deneyi, daldırma denetici, dayanışma ödeneği, denetim çubukları, denetim karakteri, denetim nesneleri, denetim sesyayarı, denetim sınırları, denetim sihirbazı, denetimli deneyim, denetimli soğutma, denetimsiz gözlem, denetleme belgesi, denetleme yöntemi, denetlenmiş eşlem, denetlenmiş süreç, ...

16 harfli

ActiveX denetimi, akçalı ödeneklik, aktarılır ödenek, aşamalı denetici, atropin denemesi, ayaklı deneykabı, bellek deneyleri, bilimsel deneyci, biyolojik deneme, dairesel denetim, deneme ısmarlama, deneme tiyatrosu, deneme varsayımı, denetçi yazanağı, denetim çizeneği, denetimli gözlem, denetimli ısıtma, denetleme kurulu, denetleme kümesi, denetleme sorusu, denetleme yapmak, ...

15 harfli

akrolein deneyi, alıcı denetçisi, Benedict deneyi, benzidin deneyi, dalgalı denetim, deneme kuruluşu, deneme oynatımı, deneme sineması, denetim bayrağı, denetim kotları, denetim noktası, denetlenebilmek, denetletebilmek, denetleyebilmek, denetleyivermek, deney bilimleri, deney koşulları, deney takımları, deney tiyatrosu, deney yargıları, deneysel kavram, ...

14 harfli

abassöğodeneme, akım denetleci, almen denemesi, Ames deneyleri, atropin deneyi, Barfoed deneyi, başdenetmenlik, bina denetçisi, boyut denetimi, bölge denetimi, bütçe denetimi, coşku denetimi, çapraz denetim, çevre denetimi, çevrel denetim, çıkış denetimi, dağlama deneyi, deneme baskısı, deneme hayvanı, deneme parçası, deneme sahnesi, ...

13 harfli

ahır denemesi, akış denetimi, alan denetimi, alev denemesi, aracı ödeneği, aşınma deneyi, başdenetçilik, bidene bidene, Biüret deneyi, Bodvin deneyi, buhar denetir, Charpy deneyi, çıkrık deneyi, denek tahtası, denel yanılgı, deneme çekimi, deneme eşlemi, deneme kuyusu, deneme kümesi, deneme sınıfı, deneme sırası, ...

12 harfli

abassöğodene, alıcı deneti, ana denetici, ana denetlik, burma deneyi, çarpı deneyi, çekme deneyi, dene fasille, deneme filmi, deneme okulu, denenebilmek, denetim kolu, denetim pulu, denetim topu, denetimcilik, denetimlilik, deney borusu, deney değeri, deney düzeni, deney etkisi, deney kümesi, ...

11 harfli

alan deneyi, başdenetmen, Bial deneyi, dene çekmek, dene dökmek, dene tutmak, dene vermek, deneç-yapık, denek uzayı, denel kimya, denemecilik, denence(li), denenebilme, denervasyon, denet işlem, denetim avı, denetim izi, denetlenmek, denetletmek, denetleyici, denetli süt, ...

10 harfli

başdenetçi, bazı-deney, denebilmek, denehasıda, denek taşı, deneklemek, denem beşe, denemencil, deneştirim, deneştirme, denetçilik, denetilmek, denetimsiz, denetlemek, denetlenme, denetletme, denetleyiş, denettirme, deney kabı, deney tüpü, deneycilik, ...

9 harfli

biyodeney, cegisdene, dene düğü, denebilme, denegutnu, denek gün, denek izi, denektaşı, denekutnu, denelemeğ, denelemek, denemelik, denemesi), denetilme, denetimci, denetimli, denetleme, deneyimci, deneyimli, deneyleme, deneyüstü, ...

8 harfli

ayvadene, çedeneyh, Denebola, deneklik, denemcil, denemeci, denenmek, deneşmek, denetici, denetleç, denetlik, denetmek, denetmen, deneylik, deneysel, deneysiz, erezdene, haydenen, hışdenep, karadene, ödenekli, ...

7 harfli

amedene, bedenen, bi dene, bidenek, bidenem, bödenek, bötdene, dendene, denebaş, denekli, denemeç, dénemeg, denemek, denemgi, denenme, denenti, denerve, denetçi, denetim, denetme, deneyci, ...

6 harfli

akdene, bedene, bidene, bödene, cedene, çedene, deneci, deneme, denepe, gedene, kedene, ödenek

5 harfli

denek, denel, denem, deneş, denet

4 harfli

dene

Kelime Ara