İçinde DEYİ geçen kelimeler

İçinde DEYİ geçen kelimeler 192 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

deyi aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. deyi anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DEYİ geçen kelimeler

25 harfli

ayakta gövdeyi yana bükme, hay deyince, (ha deyince), öndeyinin standart hatası, yanaşık son öndeyi hatası, yorumsal tutarlı tamdeyim

24 harfli

deyü, (diyü, deyi, diyi), en iyi doğrusal öndeyici, kendini adlandıran deyim, son öndeyi hatası ölçütü

23 harfli

bireysel sonuç öndeyisi, tekbaşına anlamlı deyim

22 harfli

birlikte anlamlı deyim, yöneten deyim kapanışı

21 harfli

Amemiya öndeyi ölçütü, karesel öndeyi hatası, nal deyip mıh dememek

20 harfli

Chow öndeyi sınaması, gövdeyi arkaya bükme, kan gövdeyi götürmek, örneklem dışı öndeyi

19 harfli

bir deyilikli cümle, depdüp deyip durmak, iki deyilikli cümle, öndeyisel çıkarsama, sonlu öndeyi hatası

18 harfli

kahramanlık deyişi, kaplamdaş deyimler, n-li yöneten deyim, öndeyi çözümlemesi, öndeyi değişirliği, öndeyilen değişken, öndeyisel p değeri

17 harfli

anlamdaş deyimler, deyip de geçmemek, deyiş tanımazlığı, deyiş unutkanlığı, dolaysız altdeyim, geçersiz tamdeyim, güpürdeyip durmak, içlemdeş deyimler, öndeyici değişken, özdeş soru deyişi, son öndeyi hatası, yarışmalı deyişme

16 harfli

bileşik tamdeyim, deyimler sözlüğü, dolambaçlı deyim, eşdeğer deyimler, geçerli tamdeyim, mideyi bastırmak, öndeyi yoğunluğu, sıfırlı tamdeyim, tersdeyi son eki, tutarlı tamdeyim, usbilimsel deyim

15 harfli

deyi yinelemesi, deyimleşebilmek, en iyi öndeyici, Gösterici deyim, kapalı tamdeyim, kaplamsal deyim, mantıksal deyim, n-Ii açık deyim, öndeyi dağılımı, öndeyi sınaması, öndeyici yordam, yalınç tamdeyim, yönetilen deyim

14 harfli

abecesel deyim, astdeyili fiil, aşağılık deyim, bireysel deyim, caddeyi tutmak, cebirsel deyim, deyi kılıkları, deyim aktarımı, deyim izergesi, deyim uzunluğu, deyimleşebilme, deyimleştirmek, genel tamdeyim, karmaşık deyim, koşullu öndeyi, öndeyi aralığı, öndeyisel risk, özdeyiş koşuğu, simgesel deyim, tekil tamdeyim

13 harfli

açık tamdeyim, artlaç deyimi, bağlaç deyimi, deyim biçimi., deyim simgesi, deyimleştirme, deyimsel erke, kır deyişleri, öndeyi hatası, öndeyi ölçütü, yedek ödeyici, yöneten deyim

12 harfli

atama deyimi, cindeyişiğiş, çoban deyişi, deyim örneği, düğün deyişi, düzgün deyim, hırtdeyinnen, kapalı deyim, önleç deyimi, seyhdeyigelb, yadcıl deyim

11 harfli

büngüldeyik, deyimleşmek, deyip tokuş, deyiş oyunu, deyiş tohuş, fîîl deyimi, gengildeyik, gümbürdeyiş, isim deyimi, köklü deyim, ödeyivermek, ulaç deyimi, zarf deyimi

10 harfli

açık deyim, civirdeyik, çepildeyik, deyimcelik, deyimleşme, deyişbilim, deyişiklik, deyitlemek, deyivermek, ha deyince, ödeyiverme, özaltdeyim

9 harfli

boş deyim, deyibiçim, deyibilim, deyim adı, deyişetci, deyişleme, deyiverme, hadeyince, kötü deyi, son deyiş, uzdeyiler

8 harfli

altdeyim, deyileme, Deyincek, deyinmek, deyipmek, deyirgeç, deyirman, deyirmek, deyirmen, deyişeyh, deyişmek, haydeyin, müddeyim, ön deyiş, sondeyiş, tamdeyim, tersdeyi

7 harfli

amadeyi, deyikli, deyilen, deyilik, deyimce, deyirgi, deyirme, deyişat, deyişet, deyişik, deyişme, gizdeyi, kadeyif, ön deyi, öndeyiş, özdeyiş, sağdeyi, uzdeyiş

6 harfli

deyise, endeyi, öndeyi

5 harfli

deyik, deyil, deyim, deyin, deyiş, deyiz

4 harfli

deyi

Kelime Ara