İçinde DİF geçen kelimeler

İçinde DİF geçen kelimeler 164 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

dif aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. dif anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DİF geçen kelimeler

25 harfli

kolaylaştırılmış difüzyon, menadiyol sodyum difosfat

24 harfli

adî diferansiyel denklem, nernst difüzyon tabakası, nükleosit difosfat kinaz, nükleosit difosfat şeker

23 harfli

difiserk kuyruk yüzgeci

22 harfli

diferansiyel besi yeri, diferansiyel santrifüj, diferensiyel gönderimi, fruktoz 1,6 difosfataz, guanozin difosfat, GDP, larengitis difteroidea

21 harfli

cıva difüzyon pompası, dış diferansiyel form, diferensiyel topoloji, difosfatidil gliserol, frechet diferansiyeli, Gateaux diferansiyeli, kovalent modifikasyon, kuvvetli diferansiyel, sitidin difosfat, CDP, stomatitis difteroida, transdifferansiyasyon

20 harfli

Amblycephalidiformia, difenilglikolik asit, diferansiyel denklem, diferensiyel denklem, diferensiyel diagnoz, Magnolia grandiflora

19 harfli

2,3-difosfogliserat, difeniltiyokarbazit, difüzyon kapasitesi, difüzyon kat sayısı, disk difüzyon testi, kadife köpek balığı, kadifeli örümcekler, Phlebotomus pedifer, zayıf diferansiyeli

18 harfli

binom diferansiyel, diferansiyel hesap, diftiklenip durmak, stomatitis diffuza

17 harfli

1,1-difloroetilen, andiferensiyasyon, difeomorf kümeler, diferansiyel rant, kanatlı difterisi, modifikasyon geni, modifiye atmosfer

16 harfli

alopesia diffuza, buzağı difterisi, dış diferansiyel, difilobotriyozis, Kadife hastalığı, nötron difüzyonu, Podicipediformes, tam diferensiyei, tiyamin difosfat

15 harfli

basit diffizyon, difenil hidrazo, diferansiyasyon, diferensiyasyon, diffuz plasenta, difteroid yangı, kadifeleştirmek, üridin difosfat

14 harfli

basit difüzyon, dana difterisi, diffuz terleme, Difilobotriyaz, difteritik zar, difüzyon akımı, Eddy difüzyonu, immünodifüzyon, kadife kaplama, kadifeleştirme, pasif difüzyon

13 harfli

cingil kadife, difenhidramin, difeomorfizim, diftonglaşmak, kadife balığı, kadife çiçeği, kadife devrim, kıncıl kadife, mikrodifüzyon, müsadif olmak

12 harfli

difenilmetan, difenoksilat, diferansiyel, diferensiyel, diflidiyozis, diftonglaşma, erkek gadife, hidatidiform, indifa etmek, isdifalanmak, kadife ördek, kadifeleşmek, kodifikasyon, modification, modifikasyon, nidifikasyon

11 harfli

Apodiformes, difenilamin, difraksiyon, diftiklemek, difüzyonizm, indifferens, kadife elli, kadife gibi, kadifeleşme, Seydifakılı

10 harfli

brodifakom, difenbahya, difer yağı, difiyodont, hediflemek, idodifenil, Kadifekale, sestodifüj, şimendifer

9 harfli

difiletik, difiodont, difir otu, diflenmek, difterili, difteroid, kadifelik, kadifemsi, lapkadife, müteradif, topkadife

8 harfli

adifenin, difiserk, difosgen, difringi, difrinği, difüzyon, kadifeli, merdifan, Redifler

7 harfli

difteri, diftong, indifai, iyhdifa, müradif, müsadif, tesadif

6 harfli

difana, diffuz, diflin, difrin, diftik, diftil, gadife, gedife, indifa, kadife, modify, Radife

5 harfli

redif

3 harfli

dif

Kelime Ara