İçinde DİS geçen kelimeler

İçinde DİS geçen kelimeler 722 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

dis aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. dis anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DİS geçen kelimeler

25 harfli

Amerikan tel tüylü kedisi, birincil silyar diskinezi, borçlu cari hesap kredisi, çubuklu disk birim kümesi, disk denetimi seçenekleri, hipertrofik osteodistrofi, İngiliz kısa tüylü kedisi, kemiğin fibröz displazisi, multipl epifiz displazisi, MurrayVadisi ensefalitisi, osteokondiritis dissekans, pars disseminata prostata, ramus muskularis distalis, yele ve kuyruk distrofisi

24 harfli

Avrupalı Birmanya kedisi, deniz mühendisliği okulu, dışkıl sadistlik aşaması, Havana kahverengi kedisi, Hindistan firavun faresi, indirgenmiş diskriminant, kara palmiye misk kedisi, kara-palmiye misk kedisi, kendisi için eğretilenen, kondrodisplaziya fetalis, kondrodistrofiya fetalis, vena dorsalis klitoridis, vena profunda klitoridis

23 harfli

Avustralya puslu kedisi, beyin kabuğu displazisi, çoklu epifiz displazisi, discus intervertebralis, dishormonogenetik guatr, disk sürücüsü bozulması, diskus intervertebralis, enzootik kas distrofisi, Gastrodiscoides hominis, ikinci kırdırım kredisi, kalça eklemi displazisi, kendisinden eğretilenen, Kırmızı Bourbon hindisi, klâdistik sınıflandırma, kliringli dolar kredisi, kondisyonal mutasyonlar, osteodistrofiya fibroza, regio tuberis iskiadisi, sayfa çizelgesi girdisi, vestibüler disfonksiyon, Yabancı Birmanya kedisi

22 harfli

Addis Ababa konferansı, Amerikan kıvrık kedisi, benzen disülfonik asit, Beyaz Hollanda hindisi, böbrek osteodistrofisi, diskinetoplastik dönem, Doğu kısa tüylü kedisi, Doğu uzun tüylü kedisi, erişim denetim girdisi, fordist üretim sistemi, gastroözofagal disfaji, Hindistan cevizi akarı, Hindistan sıçan piresi, Histomonas meleagridis, insisura apisis kordis, kalsiyum disodyum EDTA, küçük Hindistan cevizi, lökodistrofik hastalık, os sesamoideum distale, portovasküler displazi, regio tuberis işyadisi, ...

21 harfli

akciğer distomatozisi, asetabulum displazisi, disjunktif simbiyozis, disosiyasyon sabitesi, endüstri mühendisliği, fiziksel kesimli disk, fordist üretim biçimi, kaldırım mühendisliği, klormetiazol edisilat, mühendislik yerbilimi, orofarengiyal disfaji, rotatori dispersiyonu, sayısal çokyönlü disk, sayısal görüntü diski, Siyah İspanya hindisi, üzgülenmeli sadistlik, yeniden eklenmiş disk

20 harfli

acil ihtiyaç kredisi, Amerikan keudakedisi, apeks radisis dentis, appendises epiploika, artikulasyones pedis, Crollweitzer hindisi, Çin-Hindistan Savaşı, diseksiyon mikroskop, disk işletim sistemi, disk yeniden bağlama, diskzımpara makinesi, disosiyatif anestezi, Dissosaurus dorsalis, distal dalgalı kanal, Distomum lanceolatum, distrofik kireçlenme, epidermis displazisi, fasya dorsalis pedis, fibröz osteodistrofi, fordist üretim tarzı, genetik mühendisliği, ...

19 harfli

acil kurtarma diski, anulus iridis mayor, anulus iridis minor, art kafa displazisi, birliktelik kredisi, Burma kutsal kedisi, Calyptomena viridis, Calyptonema viridis, çocuk ansiklopedisi, çoklu disk programı, çubuklu disk birimi, Discoglossus pictus, disk birleştiricisi, disk difüzyon testi, disk yapılandırması, diskus embriyonalis, diskus interkalatus, diskus nervi optisi, disosiyatif ajanlar, disponibilite oranı, disproporsiyonlanma, ...

18 harfli

açısal dispersiyon, Afrika misk kedisi, ansa distalis koli, cari hesap kredisi, Cisticola juncidis, dışsatımcı kredisi, disipatif operatör, disk denetleyicisi, diskoidal plasenta, diskus artikularis, dislokasyo abomazi, dispersiyon eriyik, disprosium tuzları, Distoma westermani, gliserin distearat, hipertrofia kordis, insan mühendisliği, kaldırım mühendisi, kanatlı distemperi, kaput epididimidis, kauda epididimidis, ...

17 harfli

açısal diskordans, Addison hastalığı, Afrika miskkedisi, akseptans kredisi, böbrek displazisi, büyükler komedisi, Chrysops discalis, denizkedisigiller, dışalımcı kredisi, DİS genişleticisi, disk sıkıştırması, disk uygulayıcısı, diskalifiye etmek, diskalifiye olmak, dislipoproteinemi, disrafik durumlar, distal aksonapati, distal sitoplazma, Distoma hepaticum, Distoma pulmonale, Distomum hepatica, ...

16 harfli

Addisonhastalığı, aksonal distrofı, appendises kolli, Asya misk kedisi, Bal ayısı kedisi, başlatma disketi, Bonellia viridis, Çikolata hindisi, Devonkral kedisi, dışsatım kredisi, dilatasyo kordis, DİS komut istemi, disipline girmek, disk sıkıştırıcı, disk yaratılması, diskalifiye tanı, diskospondilitis, disponibil değer, Distoma sinensis, Entamoeba dispar, fasya klitoridis, ...

15 harfli

ağız sadistliği, Aphanius dispar, aritmiya kordis, Asya miskkedisi, Aurburn hindisi, Birmanya kedisi, biyomühendislik, Chartreuxkedisi, Citrus paradisi, çerçeve kredisi, disartikülasyon, disiplin cezası, disiplin kurulu, disk yöneticisi, dismiyelinasyon, disodyum fosfat, disosteogenezis, distom trematod, Distoma ringeri, Edison cıvatası, ektopiya kordis, ...

14 harfli

açılış disketi, apeks kuspidis, başmühendislik, bulbus glandis, çoban komedisi, Discoglossidae, disintegrasyon, disiplinsizlik, disk hastalığı, disk şeritleme, disk yansılama, diskondroplazi, dismatür doğum, disneyfikasyon, distorted tone, distribütörlük, disvitaminozis, divan efendisi, Eunice viridis, eyyam efendisi, hazine kredisi, ...

13 harfli

alıcı kredisi, Ankara kedisi, ansiklopedist, banka kredisi, Bengal kedisi, Birman kedisi, Bombay kedisi, bozkır kedisi, Cymric kedisi, devingen disk, disadrenalizm, disakkaritler, disekonomiler, disiplin suçu, disiplinsizce, disk sürücüsü, disk yönetimi, disket sürücü, diskoblastula, diskolorasyon, disodyum EDTA, ...

12 harfli

Addison çörü, apeks kordis, bazis kordis, Bekaa Vadisi, bozkırkedisi, Buff hindisi, Bufo viridis, call kredisi, Ceryle rudis, compact disc, deniz kedisi, diseke etmek, disfonksiyon, disimilasyon, disk zımpara, diskeratozis, diskin alanı, diskjokeylik, diskriminant, disseminatus, distişiyazis, ...

11 harfli

agrandisman, Badis badis, Bali kedisi, başmühendis, Cava kedisi, denizkedisi, disgerminom, disimlasyon, disinfektan, disiplinsiz, disk birimi, disk bölümü, disk dizisi, disk hatası, disk kotası, disk kutusu, disk kümesi, disk paketi, disk sürücü, disk yüzeyi, diskalifiye, ...

10 harfli

agrandisör, ara kedisi, aspidistra, Baer diski, blastodisk, disakkarit, diseksiyon, disgalaksi, disgenezis, disiplinli, disk alanı, disk kartı, diskografi, dismorfiya, disostozis, disotonomi, displastik, disprosyum, distile su, distortion, disülfiram, ...

9 harfli

açık disk, adisplazi, apandisit, Azadistan, Budistlik, Çindistan, disbanser, disefalus, disentrik, dishidroz, disipline, disk atma, diskçalar, diskçilik, diskırasi, diskinezi, diskinmek, diskjokey, disoreksi, dispanser, disparöni, ...

8 harfli

disiplin, disizyon, diskotek, dispeççi, dispepsi, dispirem, displazi, disritmi, distalis, Distomum, distosya, distrofi, disülfür, hadiseli, hadisene, kredisiz, mahandis, modistra, monadist, möhendis, muhaddis, ...

7 harfli

adisyon, apandis, disemek, disfaji, diskoit, disrafi, distoni, distopi, distort, disürik, edisyon, H diski, hadisat, havadis, hevadis, hindîse, kendisi, nedisen, patadis, pedisel

6 harfli

Budist, diskçi, disket, diskur, diskus, dispeç, dispne, dispnö, distal, disten, distir, distom, disüri, etdise, hadise, hedise, mendis, n-disk, nüdist, sadist, takdis, ...

5 harfli

adîsa, adîse, apdis, badis, Bedis, disik, disko, dissi, hadis, indis, kadis, lâdis, pedis

4 harfli

disk, Edis, MDİS

3 harfli

dis

Kelime Ara