İçinde DİY geçen kelimeler

İçinde DİY geçen kelimeler 814 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

diy aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. diy anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DİY geçen kelimeler

25 harfli

adımsal kendiyle bağlaşım, aman diyene kılıç kalkmaz, arterya kaudalis mediyana, arterya sakralis mediyana, arterya sekalis mediyalis, diyalizedici, dializliyeu, enerji seviyesi diyagramı, Finlandiya Landracedomuzu, hangi akla hizmet ediyor?, istemem diyenden korkmalı, kardiyoakseleratör merkez, kendiyle bağlaşımlı model, kendiyle bağlaşımlı süreç, kendiyle ilgileşim dizeyi, kendiyle ilgileşim modeli, Keynesyen çapraz diyagram, menadiyol sodyum difosfat, menadiyon-sodyum bisülfit, muskulus rektus mediyalis, muskulus sfinkter kardiya, muskulus skalenus mediyus, ...

24 harfli

arterya koksigika mediya, balantidiyumlu dizanteri, çok vardiyalı çalıştırma, deyü, (diyü, deyi, diyi), diyafragma sella tursika, Edgeworth kutu diyagramı, eventrasyo diyaframatika, foramen mentale mediyale, intrakardiyak bradikardi, intrakardiyak enjeksiyon, kalıtsal kardiyomiyopati, kendiyle bağlaşım bölütü, kısmi kendiyle ilgileşim, krista sakralis mediyana, muskulus gluteus mediyus, nervi kardiyasi torasisi, primordiyal eşey hücresi, ramus kutaneus mediyalis, septum mediyanum dorsale, subendokardiyal fibrozis, süt dökmüş kediye dönmek, ...

23 harfli

âdet yerini bulsun diye, angulus okuli mediyalis, arterya meningea mediya, ebediyete intikal etmek, İntermediyer filamanlar, kardiyoinhibitör merkez, kardiyovasküler kollaps, kendiyle çelişik önerme, keyfine diyecek olmamak, mediyastinoperikarditis, pleksus rektales mediyi, ramus dekster mediyalis, ramus nazalis mediyalis, tuberkulum intermediyum, ultrasonik kardiyografi

22 harfli

arterya serebri mediya, balantidiyal dizanteri, belediye eğlence resmi, diyalektik materyalizm, diyastolik kan basıncı, ekzokardiyal üfürümler, endokardiyal üfürümler, epizootik klamidiyozis, fleksura diyaframatika, Hicks-Hansen diyagramı, perikardiyal punksiyon, perikardiyal üfürümler, pnömohidroperikardiyum, şekerpancarı mildiyösü, vena klitoridis mediya, vena sakralis mediyana, yöney kendiylebağlaşım

21 harfli

arterya kolika mediya, diyagnostik radyoloji, epikondilus mediyalis, hemopnömoperikardiyum, intermediyer mezoderm, katadiyoptrik yansıma, kendiyle eşdeğişirlik, klamidiyal yavru atma, mediyastinum kranyale, okülokardiyak refleks, os karpi intermediyum, perikardiyal effüzyon, perikardiyal kıkırdak, perikardiyum fibrozum, piyopnömoperikardiyum, pnömoperikardiyografi, sindiyotaktik polimer, sistemik nokardiyozis, vena safena mediyalis, vena vezikalis mediya

20 harfli

Arap-Avrupa diyaloğu, Avrupa-Arap diyalogu, belediye denetlemesi, deyülmek, (diyülmek), diyabetik ketoasidoz, diyaframatik solunum, diyagnostik ultrason, diyatezis hemorajika, Diyofant çözümlemesi, hepatozis diyetetika, kardiyovasküler şant, kuzey-güney diyaloğu, mediyastinum kaudale, mediyastinum mediyum, nervi klunium mediyi, perikardiyum serozum, plöra mediyastinalis, sirkadiyan ritimleri, vena mediyana kubiti, vena rektalis mediya, vena tiroidea mediya

19 harfli

babadiye, (babadya), Belediyeler Bankası, diyabetes insipidus, diyastol sonu hacim, Edgeworth diyagramı, elektrokardiyografi, elelctrokardiyograf, Hamidiyekızılcaören, hemorajik diyatezis, interradiyal kaslar, kardiyojenik sinkop, kendiyle bağlaşımlı, lemniskus mediyalis, meatus nazi mediyus, mediyan torakoşizis, nervus intermediyus, pars mediyastinalis, pediyatrik anestezi, plöra diyaframatika, plöra perikardiyaka, primordiyal folikül, ...

18 harfli

anjiyokardiyografi, antidiyaretik ilaç, belediye teşkilatı, belediye tiyatrosu, değişmeli diyagram, deri nokardiyozisi, diyabetes mellitus, diyabetik katarakt, Diyaframlı tulumba, diyagnostik tedavi, ekstraperikardiyal, elektrokardiyograf, elektrokardiyogram, gangliya kardiyaka, gıdiyin beli şişdi, glandula kardiyaka, impresyo kardiyaka, insisura kardiyaka, intermediyer bölüm, intermediyer hücre, kardiyak yetmezlik, ...

17 harfli

Allah ne verdiyse, ardiye sözleşmesi, belediye encümeni, belediye zabıtası, belediyelik olmak, bezelye mildiyösü, diyadrom balıklar, diyelek aşırılığı, Diyofant denklemi, farmakodiyagnozis, Finlandiya sığırı, Finlandiya spitzi, hidroperikardiyum, ıspanak mildiyösü, indiyum antimonür, işi ciddiye almak, kardiya daralması, kendiyle bağlaşım, mikrosporidiyozis, Muradiyemengencik, nükleus mediyalis, ...

16 harfli

Akdeniz diyaloğu, Argand diyagramı, arterya mediyana, belediye başkanı, belediye kolluğu, belediye meclisi, Belediyeler Fonu, değişmez vardiya, diyaframlı basaç, diyaliz makinesi, diyapedez kanama, Diyarbakır Oteli, Diyarbakırçıbanı, fasyes mediyalis, fissura mediyana, fonokardiyografi, haşhaş mildiyösü, hemoperikardiyum, Ictiyosporidiyoz, ihtiyosporidiyum, kalp kası diyadı, ...

15 harfli

2,3-pentandiyon, antant kordiyal, bayram hediyesi, belediye çavuşu, belediye nikâhı, belediye polisi, belediye sarayı, diyafram nefesi, diyafram siniri, diyalize girmek, Diyarbakırlılık, diyatome çamuru, diyet (meclisi), diyot (ışıtacı), ekokardiyografi, fonokardiyogram, girdiye yönelim, IS-LM diyagramı, ihdiyac (olmak), indiyum arsenür, kardiya stenozu, ...

14 harfli

antikoksidiyal, başgardiyanlık, belediye reisi, ciddiyetsizlik, Çaybaşıfuadiye, diyabet bilimi, diyabet uzmanı, diyafram fıtkı, diyaframatitis, diyaframatosel, diyalektolojik, diyalog kurmak, diyanet işleri, diyen, (deyen), diyet alerjisi, diyet tedavisi, diynek atlamak, ekokardiyogram, elektrodiyaliz, Günindiyaylası, idiyotaksonomi, ...

13 harfli

askaridiyozis, bağ mildiyösü, belediyecilik, ciddiye almak, Çobanhamidiye, dengeli diyet, diyafram kası, diyalektoloji, diyastomiyeli, diyişat itmek, diyişü durmak, Eskiferhadiye, faz diyagramı, ferdiyetçilik, hammondiyozis, hediye kuponu, hız diyagramı, Ihtiyobodiyaz, intrakardiyal, iş olsun diye, kardiyak valf, ...

12 harfli

akaridiyazis, antropodiyum, bazidiyospor, blokdiyagram, bromodiyalon, cildiyecilik, çimdiyhlemek, diflidiyozis, dinbelendiyh, diyabetoloji, diyalektikçi, diyalektolog, diyalizliyen, diyarbadiyar, Diyarbakırlı, Diyarbakırli, diyarıgurbet, diyastrofizm, diyensefalon, diyet uzmanı, endodiyogeni, ...

11 harfli

aidiyet eki, akordiyoncu, alt diyelek, ardiyecilik, baba diyarı, başgardiyan, belediyelik, benim diyen, ciddiyetsiz, dindiynemeh, diyabetolog, diyagnostik, diyalipetal, diyalisepal, diyapozitif, diyecek yok, diyette lif, diyil diyil, diyip gomak, diyir diyir, diyot lamba, ...

10 harfli

âdiyürüyüş, Allahdiyen, belediyeci, botridiyum, diyafragma, diyagnozis, diyakronik, diyalektik, Diyarbakır, Diyarbekir, diyastolik, diye misin, diyebilmek, diyegörmek, diyetisyen, diyon kine, diysinmeyh, ferdiyetçi, göremediye, hindiyeçen, hursandiye, ...

9 harfli

akardiyus, akordiyon, akurdiyon, andiyatlı, bağdadiye, belediyye, cildiyeci, diyabetik, diyafizis, diyagonal, diyajenez, diyakinez, diyakroni, diyalojit, diyapazon, diyapedez, diyâretlü, diyastazi, diyastema, diyatermi, diyatezis, ...

8 harfli

ahmediye, ardiyeci, armıdiye, armudiye, baladiye, belediye, bendiyer, ciddiyet, Cihadiye, cümudiye, diyadlar, diyadrom, diyafram, diyagnoz, diyagram, diyaklaz, diyalekt, diyancık, diyanisi, diyanmak, Diyarlar, ...

7 harfli

Abadiye, ahdiyar, aidiyet, ajdiyar, akidiye, amediye, ardiyye, arediyo, bediyat, cildiye, dimdiyh, diyabaz, diyabet, Diyadin, diyafiz, diyafon, diyakoz, diyalaj, diyalel, diyaliz, diyalog, ...

6 harfli

adiyle, ardiye, badiya, badiye, bodiye, buydiy, Cudiye, diyare, diyaza, diyaze, diydiy, diyeze, diymek, diynek, diyone, diyran, diyrek, diyren, dodiyh, dudiye, gıdiyh, ...

5 harfli

budiy, diyar, diyek, diyel, diyem, diyer, diyet, diyez, diyha, diyil, diyir, diyis, diyiş, diyma, dîyom, diyos, diyot, diyre

4 harfli

diya, diye, diyi, diyo, diyü

3 harfli

diy

Kelime Ara