İçinde DİYO geçen kelimeler

İçinde DİYO geçen kelimeler 103 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

diyo aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. diyo anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DİYO geçen kelimeler

25 harfli

hangi akla hizmet ediyor?, kardiyoakseleratör merkez, menadiyol sodyum difosfat, menadiyon-sodyum bisülfit

24 harfli

kalıtsal kardiyomiyopati

23 harfli

kardiyoinhibitör merkez, kardiyovasküler kollaps, ultrasonik kardiyografi

22 harfli

epizootik klamidiyozis

21 harfli

katadiyoptrik yansıma, pnömoperikardiyografi, sindiyotaktik polimer, sistemik nokardiyozis

20 harfli

Diyofant çözümlemesi, kardiyovasküler şant

19 harfli

elektrokardiyografi, elelctrokardiyograf, kardiyojenik sinkop

18 harfli

anjiyokardiyografi, deri nokardiyozisi, elektrokardiyograf, elektrokardiyogram, koksidiyozis aşısı

17 harfli

Diyofant denklemi, mikrosporidiyozis, perikardiyosentez, sarkosporidiyozis

16 harfli

fonokardiyografi, Ictiyosporidiyoz, kardiyojenik şok, koksidiyomikozis

15 harfli

2,3-pentandiyon, diyot (ışıtacı), ekokardiyografi, fonokardiyogram, kardiyomiyopati, kardiyopnömatik, kardiyopulmoner, kardiyovirüsler, koksidiyostatik, perikardiyotomi, şeytan diyor ki

14 harfli

ekokardiyogram, idiyotaksonomi, kardiyoskleroz, oksidiyon taşı, polidiyoksanon, trematodiyozis

13 harfli

askaridiyozis, hammondiyozis, kardiyomegali, koksidiyostat

12 harfli

bazidiyospor, diflidiyozis, endodiyogeni, kardiyografi, kardiyojenik, kardiyolipin, kardiyolojik, kardiyoskopi, klamidiyozis, koksidiyozis, nokardiyozis

11 harfli

akordiyoncu, diyot lamba, gediyorumak, giardiyozis, kardiyograf, kardiyogram, kardiyoloji, kardiyopati, kardiyoskop, tentürdiyot

10 harfli

diyon kine, idiyopatik, kardiyolog, kardiyosel, kediyolağı, Koksidiyoz, Nokardiyoz

9 harfli

akordiyon, akurdiyon, Diyonizos, diyonizya, idiyogram, idiyopati, kardiyoid, mandiyoka, menadiyon, modiyolus, sıtadiyom

8 harfli

diyoptri

7 harfli

arediyo, diyorit, iradiyo, radiyon, Yediyol

6 harfli

diyone, radiyo

5 harfli

dîyom, diyos, diyot

4 harfli

diyo

Kelime Ara