İçinde DOĞA geçen kelimeler

İçinde DOĞA geçen kelimeler 381 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

doğa aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. doğa anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DOĞA geçen kelimeler

25 harfli

doğal benzeryapi dönüşümü, doğal kaynaklar ekonomisi, doğal sitotoksik hücreler, doğançıkta göz akı yalımı, sıvılaştırılmış doğal gaz

24 harfli

doğal mineral kaynakları, gün doğmadan neler doğar

23 harfli

doğal ikidoğrusal biçim, doğal işsizlik hipotezi, doğal kıran bağışlaması, doğal öldürücü hücreler, doğal uranyumlu reaktör

22 harfli

bağıttan doğan borçlar, birlikten kuvvet doğar, doğal nüfus artış hızı, içkin doğal artış hızı

21 harfli

doğal eşyapı dönüşümü, doğal işsizlik önsavı, katı dorum doğabilimi, yarışımdan doğan eder

20 harfli

dizeyin doğal biçimi, doğabilimsel değişim, doğal ayıklanmacılık, doğal bolluk yüzdesi, doğal değerler alanı, doğal fosfor kaynağı, doğal işsizlik oranı, doğal kıran ayırcası, doğal nüfus devinimi, doğal öldürücü hücre, doğaya bağlı halklar, yeni doğan mastitisi, yeni doğan oftalmisi

19 harfli

doğaçlama tiyatrosu, doğal bileşimli süt, doğal Fréchet uzayı, doğal gaz tepkimesi, doğal oran hipotezi, doğal radyoaktiflik, doğal sınıflandırma, doğalcı toplumbilim, kartela (Doğaçlama), katı hal doğabilimi, korunan doğal bölge, kuyuntu (Doğaçlama), nicemler doğabilimi, yeni doğan sarılığı

18 harfli

arabis (doğaçlama), doğaçlama sineması, doğal büyüme oranı, doğal havalandırma, doğal ışımetkinlik, doğal kıran akçesi, doğal konformasyon, doğal nüfus artışı, doğal ücret kuramı, doğal ürün (madde)

17 harfli

Başörendoğancılar, bosko (doğaçlama), doğa-bakım sorunu, doğaçlama tiyatro, doğal artış oranı, doğal durumda yem, doğal oran önsavı, doğal ücret oranı, doğancık boğulumu, doğanın korunması

16 harfli

doğaçlama yapmak, doğaçtan konuşma, doğal aydınlatma, doğal bağışıklık, doğal faiz oranı, doğal gaz sayacı, doğal insanbilim, doğal izomorfizm, doğal mineral su, doğal ot kurutma, doğal seleksiyon, doğal yakacaklar, doğancık gözçesi, Doğanlıkarahasan, yımırtadan doğan

15 harfli

Aşağıdoğancılar, doğadan çalışma, doğal ayıklanma, doğal kaynaklar, doğal logaritma, doğal tersüstel, doğal tümceleme, doğal varlıklar, doğal zenginlik, doğalcı ilyatro, Doğanbeypayamlı, doğaötesi biigi, Yıldırımaydoğan

14 harfli

Bayatdoğanşalı, dirildoğabilim, doğa bilimleri, doğa felsefesi, doğadan sanlık, doğal bilimler, doğal coğrafya, doğal davranış, doğal gönderim, doğal işbölümü, doğal mıknatıs, doğal seçinlem, doğal ses(ler), doğal tozlanma, doğal yaşlanma, doğallaştırmak, doğaüstü balad, gök doğabilimi, Koçardoğanşalı, Yenidoğancılar

13 harfli

bozkır doğanı, bozkır-doğanı, doğa yürüyüşü, doğal antikor, doğal ayrılma, doğal barınak, doğal dolaşım, doğal ekonomi, doğal konakçı, doğal kurutma, doğal monopol, doğal sayılar, doğal tonlama, doğal uranyum, doğallaştırma, doğan burunlu, doğaüstücülük, yerdoğabilimi

12 harfli

Akdoğantekke, ayakla doğan, bozkırdoğanı, Budakdoğanca, Büyükdoğanca, çayır doğanı, delice doğan, doğa bilgisi, doğa bilimci, doğa söyleni, doğacı olmak, doğal beceri, doğal birlev, doğal ışınım, doğal kauçuk, doğal kipler, doğal olarak, doğal plazma, doğal sıklık, doğal vernik, doğar namazı, ...

11 harfli

cansız doğa, çakır doğan, çayırdoğanı, doğa sagası, doğa yasası, doğal ahenk, doğal anlak, doğal artış, doğal bezem, doğal biçim, doğal büküm, doğal çayır, doğal çevre, doğal deney, doğal dönem, doğal durum, doğal duruş, doğal dürtü, doğal düzen, doğal fiyat, doğal gömev, ...

10 harfli

Büyükdoğan, Çakaldoğan, çakırdoğan, doğa ötesi, doğabilmek, doğaçlamak, doğakazığı, doğal afet, doğal alan, doğal boya, doğal ceza, doğal cins, doğal eğim, doğal ışık, doğal ik1l, doğal kuyu, doğal maya, doğal mera, doğal ölüm, doğal ömür, doğal sayı, ...

9 harfli

Deredoğan, doğa dışı, doğabilim, doğabilme, doğacılık, doğaçlama, doğal cam, doğal dil, doğal gam, doğal gaz, doğal hal, Doğal taş, doğal yan, doğal yem, Doğanalan, Doğanbaba, Doğanbağı, Doğanbike, Doğancalı, doğancası, Doğancılı, ...

8 harfli

Aladoğan, Alpdoğan, Başdoğan, Baydoğan, Beydoğan, bozdoğan, Candoğan, Çaydoğan, doğaçtan, doğal su, doğallık, Doğanalp, Doğanbaş, Doğanbey, Doğancık, Doğancıl, Doğançal, Doğançam, Doğançay, Doğangir, Doğangün, ...

7 harfli

akdoğan, Aldoğan, Aydoğan, Doğalar, doğalcı, doğanağ, doğanah, doğanak, Doğanay, Doğanca, doğancı, Doğaner, Doğanlı, Doğansu, Erdoğan, ölüdoğa, Özdoğal, Özdoğan, Üçdoğan

6 harfli

doğaca, doğacı, Doğaşı, Özdoğa

5 harfli

doğaç, doğah, doğal, doğan, doğar, doğay

4 harfli

doğa

Kelime Ara