İçinde DOĞR geçen kelimeler

İçinde DOĞR geçen kelimeler 535 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde DOĞR geçen kelimeler

25 harfli

almaşık ikidoğrusal biçim, bütçe sınırlaması doğrusu, doğru-yanlış test maddesi, doğrudan erişimli saklama, doğrudan gönderim belgesi, doğrudan işçilik maliyeti, doğrusal birleşmeli cebir, doğrusal dönüşümler uzayı, doğrusal eklemler mantığı, doğrusal olmayan bağlanım, doğrusal olmayan operatör, doğrusal pozitif operatör, doğrusal sıralanmış sınıf, eğriye eğri doğruya doğru, eşlenik doğrusal gönderim, gemi doğrultusunda teslim, geriye doğru giden emboli, parçalı doğrusal bağlaşım, simetrik ikidoğrusal form, üfleyici doğrama makinesi, üretilmiş altdoğru-uzaysı

24 harfli

anlamsız doğruluk değeri, bütçenin doğruluk ilkesi, çoklu doğrusal regresyon, doğru orantılı çokluklar, doğrudan değmeli emdirme, doğrudan yabancı sermaye, doğrulanabilirlik ilkesi, doğrusal bağımsız sistem, doğrusal bağlaşım modeli, doğrusal endenks probiti, doğrusal eşyapı dönüşümü, doğrusal olasılık modeli, doğrusal tutarsız önerme, doğrusal türetik denklem, doğrusal yansız tahminci, dosdoğru boşinanç boyutu, en iyi doğrusal öndeyici, geriye doğru entegrasyon, ileriye doğru bütünleşme, kısmen doğrusal bağlaşım, orantılı doğru parçaları, ...

23 harfli

çoklu ortak doğrusallık, devingen doğrusal model, doğal ikidoğrusal biçim, doğru söz yemin istemez, doğrudan bellek erişimi, doğrusal bağımlı sistem, doğrusal bileşik önerme, doğrusal dönüşüm dizeyi, doğrusal geçerli önerme, doğrusal olmayan ilişki, dosdoğru gelenek boyutu, düşey doğrusallık ayarı, eğrisi doğrusuna gelmek, geriye doğru bütünleşme, geriye doğru endüksiyon, ilingesel doğrusal uzay, kırkbeş derecelik doğru, kuasi-doğrusal operatör, paralel doğrular demeti, SETAR doğrusal dışılığı, tam doğrusal bağımlılık, ...

22 harfli

çevrimsel doğru-uzaysı, doğrudan gelir desteği, doğrultman kosinüsleri, doğrusal ayırıcı işlev, doğrusal bağımsız küme, doğrusal büyüme modeli, doğrusal dönüşümün izi, doğrusal interpolasyon, doğrusal olmayan eklem, doğrusal zaman eğilimi, ekmeğini kana doğramak, güçlü kimlik doğrulama, günberi-günöte doğrusu, ileriye doğru bağlantı, ileriye doğru yineleme, ilişkililik doğrultusu, karakteristik doğrultu, karmaşık doğrusal uzay, kuzey-güney doğrultusu, mantıksal doğru formül, mantıksal doğru önerme, ...

21 harfli

aşağı-dışarı doğrultu, çarpım doğru-uzaysısı, çarpım doğrusal uzayı, çokdoğrusal fonksiyon, doğrulayıcı çözümleme, doğrultulu aydınlatma, doğrusal bağımlı küme, doğrusal hızlandırıcı, doğrusal içdeğerbiçim, doğrusal kısımlı eğri, düzgeli doğrusal uzay, eğri gemi doğru sefer, en büyük eğimli doğru, geriye doğru bağlantı, geriye doğru sil tuşu, kanına etmek doğramak, kesin doğrusal ilişki, kısmen doğrusal model, klasik doğrusal model, koşut doğrular demeti, mantıkça doğru önerme, ...

20 harfli

aşaği-içeri doğrultu, aşmaçlı doğru-uzaysı, bölüm doğru-uzaysısı, çokdoğrusal gönderim, doğru doğru dosdoğru, doğrudan sübvansiyon, doğruluğunu sağlamak, doğruluk araştırması, doğrusal bağımsızlık, doğrusal birleştirim, doğrusal izlenceleme, doğrusal kısıtlayıcı, doğrusal kombinasyon, doğrusal sıralı küme, doğrusal uzay tabanı, doğrusal yaklaşıklık, doğrusallık sınaması, doğu-batı doğrultusu, dünyalığı doğrultmak, eğrisiyle doğrusuyla, genel doğrusal model, ...

19 harfli

bütçe zaman doğrusu, çift doğrusal model, doğru görümlü biçik, doğru sözlüler âdem, doğru-uzaysı tabanı, doğrudan konşimento, doğrultuda bulunmak, doğrultudan ayırmak, doğrusal bağımlılık, doğrusal devinirlik, doğrusal doğrultmaç, doğrusal dönüştürme, doğrusal izomorfizm, doğrusal örnekbiçim, dumanı doğru çıksın, eline eteğine doğru, geçimini doğrultmak, genel doğrusal grup, genel doğrusal öbek, iki yönlü doğrulama, ikidoğrusalsı biçim, ...

18 harfli

anadoğru, anaçizgi, doğrudan adresleme, doğrudan dengeleme, doğrudan örnekleme, doğrudan pazarlama, doğrudaş düzlemler, doğrudaş düzlender, doğrudaş vektörler, doğrulama yazılımı, doğrultman açıları, doğrultman çemberi, doğruluğunu sınama, doğruluk çizelgesi, doğruluk değerleri, doğrunun somutluğu, doğrusal fonksiyon, doğrusal kestirici, doğrusal kongrüans, doğrusal tasımlama, dolu doğrusal öbek, döngüsel doğrulama, ...

17 harfli

altdoğrusal işlev, başucu doğrultusu, belini doğrultmak, çokdoğrusal biçim, çokdoğrusal cebir, doğrudan bağlaşım, doğrudan benzetim, doğrudan kiralama, doğrudan kotasyon, doğrudan olasılık, doğrudaş noktalar, Doğrukkaracamurat, doğrulma solunumu, doğrultma düzlemi, doğruluk izergesi, doğrusal bağlantı, doğrusal bağlaşım, doğrusal bağlılık, doğrusal birleşim, doğrusal gönderim, doğrusal işlevsel, ...

16 harfli

bağlanım doğrusu, bakış doğrultusu, bunnuñ doğrusuna, Çokdoğrusal form, doğrama tökdüren, doğramacı ustası, doğru söz acıdır, doğrudan doğruya, doğrudan gelişme, doğrudan kontrol, doğrudan maliyet, doğrudan saldırı, doğrudan suverme, doğrudan yatırım, doğrudan yükleme, doğrulama işlemi, doğrulama kuramı, doğrular yöntemi, doğrultma yüzeyi, doğrultulur eğri, doğrulu komaçlar, ...

15 harfli

alta doğru hali, altdoğru-uzaysı, aykırı doğrular, çarpık doğrular, dişdibi doğrusu, doğram makinesi, doğrudan erişim, doğrudan offset, doğrudan temsil, doğrulam kuramı, doğrular demeti, doğrulatabilmek, doğrulayabilmek, doğrultu açılan, doğrultulur yay, doğruluk değeri, doğruluk işlevi, doğruluk koşulu, doğruluk kümesi, doğrusal büklüm, doğrusal çokluk, ...

14 harfli

A-doğru-uzaysı, alın doğruları, destek doğrusu, dişucu doğrusu, doğrama kalemi, doğru homoteti, doğru orantılı, doğrudan adres, doğrudan arama, doğrudan eleme, doğrudan rakip, doğrudan satış, doğrudan tanım, doğrulatabilme, doğrulayabilme, doğrultabilmek, doğrusal biçim, doğrusal cebir, doğrusal eklem, doğrusal eşlev, doğrusal işlev, ...

13 harfli

-e doğru hali, altdoğru-uzay, bütçe doğrusu, doğrayabilmek, doğru bağıntı, doğru eylemek, doğru kambiyo, doğru oturmak, doğru parçası, doğrucu Davut, doğrulabilmek, doğrultabilme, doğrulu çizim, doğruluvermek, doğrusal form, doğrusal örgü, doğrusal uzay, eşdoğrusallık, Euler doğrusu, görüş doğrusu, güne doğrulum, ...

12 harfli

akşama doğru, bol doğramak, Ceva doğrusu, dik doğrular, doğramacılık, doğrayabilme, doğru bulmak, doğru çıkmak, doğru durmak, doğru dürtüş, doğru dürüst, doğru gelmek, doğru orantı, doğru önerme, doğru-uzaysı, doğrudaşlama, doğrulabilme, doğruluverme, doğrusal öğe, dumanı doğru, eğim doğrusu, ...

11 harfli

ana doğrusu, doğru çizgi, doğrudaşlav, doğruklamak, doğrulanmak, doğrulatmak, doğrusallık, düşey doğru, teğet doğru, yanay doğru, yarım doğru, yatay doğru, yatık doğru, yönlü doğru

10 harfli

aradoğrusu, doğru akım, doğru oluk, doğru-uzay, doğruculuk, doğrulamak, doğrulanma, doğrulatma, doğrultmaç, doğrultmak, doğrultman, doğrultucu, eğik doğru, gündoğrusu, karadoğram, yarı doğru

9 harfli

dik doğru, doğramacı, doğranmak, doğratmak, doğru açı, doğru boy, doğru ses, doğru yol, doğru yön, doğrulama, doğrulmak, doğrultan, doğrultma, doğrultum, doğrutmak, döşüdoğru, gelidoğru, Günedoğru, özü doğru, uca doğru, yarıdoğru

8 harfli

dikdoğru, doğramaç, doğramak, doğranma, doğratma, doğrayış, doğrudan, Doğrugöz, doğrulam, Doğrular, doğrulma, doğrultu, doğruluk, doğrulum, doğrusal, doğrusuz, doğruyel, Doğruyol, dosdoğru, ön doğru, Özüdoğru

7 harfli

doğrama, doğruca, doğrucu, Doğruel, Doğruer, doğrulu, Doğruol, Doğruöz, doğrusu, Özdoğru

6 harfli

doğrak, doğram, Doğray, doğruk, Doğrul, doğrum

5 harfli

doğra, doğre, doğri, doğru

Kelime Ara