İçinde DOK geçen kelimeler

İçinde DOK geçen kelimeler 680 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

dok aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. dok anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DOK geçen kelimeler

25 harfli

dokunca karşılığı kesinti, endokard yastık kusurları, kristal başkalaşım dokusu, nöroendokrin hücre tümörü, taşkın granülasyon dokusu

24 harfli

doku sertleştirme çeliği, düzensiz sıkı bağ dokusu, endokarditis kalsifikans, işin ucu birine dokunmak, kalp kapağı endokarditis, lamina koroidokapillaris, St. Petersburg Paradoksu, subendokardiyal fibrozis, umulur dokunca karşılığı, ücrette dokunulmaz bölüm

23 harfli

bakteriyel endokarditis, doku kalınlığı denetimi, dokuz körün bir değneği, düzenli sıkı bağ dokusu, elastik kıkırdak dokusu, endokrinojen dermatitis, enteroendokrin hücreler, hiyalin kıkırdak dokusu, kamıkçıl yaşamcıl dokut, kırmızı buldok yarasası, klasik iktisat doktrini, muntazam sık bağ dokusu

22 harfli

angulus iridokornealis, Demetarası katman doku, dokozahekzaenoyik asit, doku sertliği denemesi, dokuncalı para bolluğu, dokuncalılar bildirimi, dokurcünü düzgün olmak, dokuz bantlı armodilla, endokardiyal üfürümler, endokondral kemikleşme, hafta sekiz, gün dokuz, izzetinefsine dokunmak, kan hücresi yapan doku, Knemidokoptes gallinae, suya sabuna dokunmamak, vejetatif endokarditis, verrukoit endokarditis, yara izi telcil dokusu

21 harfli

cücüksel doku aşılamı, dokosaheksaenoik asit, doku reddi reaksiyonu, dokubilimi, histoloji, dokunakdaşcıl emlemci, dokunma duyarlı ekran, dokuz köyden kovulmuş, dokuzuncu tür dağılım, endokarditis ülseroza, endokrin deri yangısı, Filipin dokumacı kuşu, Fransız buldok köpeği, iş dokuncası kâr payı, kahverengi yağ dokusu, kan gözesi yapan doku, kıkırdaklı tel (doku), kusurlu doku gelişimi, mantardoku, felloderm, psödokeratin kistleri, telli kıkırdak dokusu, uygun dokunca ödemesi, ...

20 harfli

boğaz dokuz boğumdur, çöpelcana dokunan öz, değişik dokut bilimi, Demetici katman doku, doku kalınlığı ölçme, doku sertleştirilmiş, dokuncayı karşıllama, dokunma zarlı klavye, dokuya eşdeğer madde, duktus endokarditisi, endokarditis fibroza, Filipin-dokumacıkuşu, haysiyetine dokunmak, kabul edilir dokunca, Knemidokoptes mutans, konjuge redoks çifti, konut dokunulmazlığı, monomorfizm doktrini, mukozal lenfoit doku, özel deniz dokuncası, pleomorfizm doktrini, ...

19 harfli

amidokapronik asidi, birincil sürgendoku, Bulgar Ortodoksluğu, bülez dokut olumcul, deniz dokuz gözlüsü, doku dinelgisizliği, doku etkinlikölçeri, doku tromboplastini, dokumacı kuşugiller, dokumacı-kuşugiller, dokunakdaşcıl emlem, dokuncayı göze alma, dokunulmazlık verme, dokuz nokta çemberi, endokard yastıkları, gevşek doku yangısı, gözereli tel (doku), iç redoks tepkimesi, iskelet kası dokusu, kişi dokunulmazlığı, nöroendokrin sistem, ...

18 harfli

bitki doku kültürü, C değeri paradoksu, dere dokuz gözlüsü, doksazosin mezilat, dokumacıkuşugiller, dokunca bildirgesi, dokuncada boşaltma, dokuncasız sayışım, dokut ürem azalımı, dokuz-kemerli tatu, gayretine dokunmak, granülasyon dokusu, halıdokuyan çiçeği, ikincil kemik doku, ikincil sürgendoku, kan endoksillenimi, Leonitef paradoksu, mural endokarditis, redoks potansiyeli, tasarruf paradoksu, ufakargaçlı dokuma, ...

17 harfli

bülez dokut olumu, çöpelcana dokunan, deniz dokuncaları, dişe daş dokanmak, doku dirimsizliği, doku sertleştirme, dokunca olasılığı, dokunca sorumlusu, dokunca ve eksime, dokunma cisimciği, dokunma yanılgısı, dokut olum bilimi, dokut yumuş bilim, dokuzaltmışbeşlik, dokuzuncu ağırlık, ekonomik paradoks, gururuna dokunmak, hemopoiyetik doku, iktisadi paradoks, Kap dokumacı kuşu, karbonlanmış doku, ...

16 harfli

asabına dokunmak, beyaz yağ dokusu, bolluk paradoksu, Brejnev Doktrini, Clinton Doktrini, doktor ısıölçeri, doktora görünmek, dokuda depolanma, dokuma bitkileri, dokunca aktarımı, dokunsal açıklık, dokuz izli kuşak, dokümanter kredi, duktus koledokus, ekonomik doktrin, endokrin muayene, esmer yağ dokusu, faydası dokunmak, geriye dokunaklı, Giffen paradoksu, gönlüne dokunmak, ...

15 harfli

andrometodoksin, bağ doku tayini, buldok yarasası, Carter Doktrini, dam dokuz dimek, değer paradoksu, değişik dokullu, değişik dokutlu, doktor sınaması, doku incelemesi, doku uyumluluğu, dokucul sulangı, dokunak vurgusu, dokuncalandırma, dokuncalı vergi, dokuncalı yayım, dokuncası sizin, dokundurabilmek, dokunma alıcısı, dokunma duyarlı, dokunma noktası, ...

14 harfli

akış izli doku, amaçlı dokunca, arına dokunmak, Begin doktrini, doktora yapmak, doku bozukluğu, doku bozulması, doku kalınlığı, doku makrofajı, doku örnekleme, dokum pekleşim, dokuma tezgâhı, dokunaklı sıra, dokunaksızlama, dokunca bölümü, dokunca görmek, dokundurabilme, dokunma duyusu, dokunma imleri, dokunum eridli, dokunum toparı, ...

13 harfli

bağ doku beni, bağlantı doku, birincil doku, Bölüngen Doku, buldok buzağı, Bush Doktrini, büyütken doku, çocuk doktoru, değişmez doku, destek dokusu, dişe dokanmak, dişe dokunmak, doğurgan doku, doku bileşimi, doku bilimsel, doku içyapısı, doku sertliği, doku yönelimi, dokunma alanı, dokunmalı dil, dokunulmazlık, ...

12 harfli

aile doktoru, akıl doktoru, başdoktorluk, besi dokusuz, buldok pensi, büyütkendoku, değişik doku, dokgü dökmek, doksograflar, doksorubisin, doku asalağı, doku bilimci, doku faktörü, doku kimyası, doku kültürü, Dokugerilimi, dokunabilmek, dokunaklamak, dokunaklılık, dokuncalanma, dokundurmaca, ...

11 harfli

adipoz doku, adipöz doku, aracıl doku, besi dokulu, besi dokusu, değiş dokuş, destek doku, dış dokunak, Dışbesidoku, diş doktoru, doksisiklin, doktorculuk, doku bilimi, doku eşlemi, doku örneği, doku sıvısı, Dokumacılar, dokumacılık, dokunabilme, dokundurmak, dokundurtma, ...

10 harfli

bağ dokusu, besidokusu, camsı doku, doksanarlı, doksanıncı, doksilamin, doktorasız, doktorgözü, doku arası, doku gömme, doku nakli, doku pensi, dokumahane, dokumlantı, dokumlaşım, dokuncasız, dokundurma, dokunmasız, dokunmatik, dokunulmak, dokunulmaz, ...

9 harfli

Anbardoku, bağdokusu, başdoktor, besi doku, bezdokusu, dokalamak, dokanaklı, doklaşmak, doksandan, doksanlık, doksapram, doktoralı, doktorluk, dokubilim, dokunaklı, dokuncalı, dokunmalı, dokunulma, Dokuzağaç, dokuzarlı, Dokuzelma, ...

8 harfli

bağ doku, besidoku, dokanmak, dokaşmak, doksanar, doktamak, dokulcan, dokumacı, dokumalı, dokumcuk, dokumcul, dokunmak, dokunsal, dokurcuk, dokurcum, dokurcun, dokurmak, dokuşmak, dokutçul, dokutmak, dokuyucu, ...

7 harfli

bezdoku, dildoku, dokamak, dokmios, doktora, doktrin, dokumak, dokunaç, dokunak, dokunca, dokunma, dokuntu, dokunum, dokunuş, dokusan, dokusuz, dokutma, dokuyuş, dokuzan, dokuzar, dokuzlu, ...

6 harfli

buldok, dokdok, dokdur, dokguz, dokkız, dokkuk, dokkuz, dokmek, doksan, dokşan, doktor, doktur, dokucu, dokulu, dokuma, dokuza, dokzan, kondok, redoks

5 harfli

aydok, badok, dokız, dokka, dokuç, dokum, Dokur, dokus, dokuş, dokuz, kodok, padok

4 harfli

doku

3 harfli

dok

Kelime Ara