İçinde DUDA geçen kelimeler

İçinde DUDA geçen kelimeler 123 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

duda aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. duda anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DUDA geçen kelimeler

25 harfli

üst dudak incirimsi çakma

24 harfli

dudaklı kaplumbağagiller, eşey deliği büyük dudağı, eşey deliği küçük dudağı, ortalama dudak yirikliği, uydudan dünyaya bağlantı

23 harfli

dudaklıkaplumbağagiller

22 harfli

dudağının ucuna gelmek

21 harfli

dudak tekrecil (kası), dudak ucuyla söylemek

20 harfli

çene-dudak -burunsal, çift dudaksıl dişsel, diş eti-dudak ünsüzü, dudak-dil-gırtlakçıl, dudakla dudak yapımı, dudaksıl artdamaksıl, göz ev-çene-dudakçıl, kalın dudaklı gurami, koca dudak dikişlemi

19 harfli

çene-dudaksal (kas), dudak payı bırakmak, dudakların sırıtmak, iki dudaklı (bitki)

18 harfli

dil-dudak-yudakçıl, dudaklı kaplumbağa, dudaklı-kaplumbağa, sinciksel-dudaksal

17 harfli

çene-dudak altçıl, çene-dudak üstçül, çift dudak ünsüzü, dudak dobuşlanımı, dudak doluşlanımı, dudak kocamanlığı

16 harfli

badak dudaklaşım, diş dudak ünsüzü, diş-dudak ünsüzü, dudacık uzangası, dudak atardamarı, dudak benzeşmesi, dudak kösnüllüğü, dudak sestopları, elmacık-dudakçıl

15 harfli

çene dudak altı, dişsel dudaksıl, dudak çekerliği, dudak sarkıtmak, dudak tiryakisi, Dudaklı (çiçek), dudaksıl dişsel, sarıdudağ balığ

14 harfli

damak-dudakçıl, dudak eşlemesi, dudak yapışımı, dudaktan okuma, küçük dudaklar, yanak-dudaksal, yolak-dudakçıl

13 harfli

çift dudaksıl, dudak ısırmak, dudak onarımı, dudaklaşımsal, dudaksıllaşma, kiraz dudaklı, ses dudakları, tavşan dudağı, yirik dudaklı

12 harfli

dilberdudağı, dudak ağrısı, dudak boyası, dudak çukuru, dudak değmez, dudak kalemi, dudak sızısı, dudak ülseri, dudak ünsüzü, dudak yapımı, dudak yarığı, dudaksıl ses, paldım dudak, paldum dudak, püskül dudak, tapir dudağı, tavşan dudak, yalama dudak

11 harfli

arap dudağı, cumba dudak, dilberdudak, dudakdeğmez, dudaklaşmış, dudaklı ayı, dudaksıllık, dudaksızlık, tek dudaklı, yarık dudak, Yukarıdudaş

10 harfli

Aşağıdudaş, baldudaklı, dudak sesi, dudaklaşım, dudaklaşma, dudaklıayı

9 harfli

alt dudak, alt-dudak, çüş dudak, dudak iği, dudali su, üst dudak, üst-dudak

8 harfli

altdudak, baldudak, dudakçıl, dudaksıl, dudaksız, şipdudak

7 harfli

dudacak, dudacık, dudaklı, dudalıh

5 harfli

dudah, dudak, dudam, Dudaş

4 harfli

duda

Kelime Ara