İçinde DUL geçen kelimeler

İçinde DUL geçen kelimeler 309 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

dul aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. dul anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DUL geçen kelimeler

25 harfli

fossa glandula lakrimalis, noduli limfatisi agregati, noduli limfatisi gastrisi, noduli limfatisi laringei, noduli limfatisi lienales, noduli limfatisi solitari

24 harfli

glandula plani rostralis, glandula sinus paranalis, velum medullare rostrale, lobuli glandula mammaria

23 harfli

glandula bulboüretralis, glandula pelvis renalis, limfonoduli prepusiales, lobus flokkulonodularis, Melopsittacus undulatus, noduli limfatisi tubari, Querquedula querquedula, velum medullare kaudale

22 harfli

böbrek medulla nekrozu, Dulong ve Petit kanunu, Dulong ve Petit metodu, glandula plani nazalis, Lavandula angustifolia, Querquedula querqudula

21 harfli

Ficedula semitorquata, glandula mandibularis, glandula paratiroidea, glandula sirkumanales, glandula suprarenalis, medulla içi fiksasyon, meduller paragangliom

20 harfli

glandula subkaudalis, glandula vezikülaris, kalmodulin, CAM, CaM, limfonoduli agregati, limfonoduli solitari, medulla ossium flava, medulla ossium rubra, venalarda ondulasyon

19 harfli

Dulkadirliyarımkale, dulp, (tulp, tulup), Ficedula albicollis, glandula duodenales, glandula lakrimalis, glandula pituitarya, glandula seruminoza, glandula sudorifera, meduller kromafinom

18 harfli

dul karı beslediği, dulaptal otugiller, Ficedula hypoleuca, glandula bronkales, glandula kardiyaka, glandula laktifera, glandula trakeales, glandula ureterika, glandula üretrales, limfonoduli tubari, yahtulu, (yakdulu), Prunella modularis

17 harfli

bi godul beklemek, Dulkadirlikaraisa, duluğunu düşürmek, dulunmalıca olmak, glandula bukkales, glandula mammarya, glandula palatina, glandula pinealis, glandula silyares, glandula tarsales, glandula tiroidea, gudgud gudullamah, hem kel hem fodul, medulla oblangata, medulla oblongata, ramus glandularis, Regulus calendula, Solanum dulcamara

16 harfli

Anas querquedula, Coloeus monedula, Dryomys nitedula, dul avrat çocuğu, dul karı kömleği, dul kari yavrisi, glandula nazales, glandula parotis, glandula tubarya, glandula uropigi, glandula uterina, karadul örümceği, medulla spinalis, medulloepitelyom, pars glandularis, Remiz pendulinus, vena glandulares, vena glandularis

15 harfli

adrenal medulla, Corvus monedula, dul garı çocuğu, dul karı çocuğu, dulavratyaprağı, Dulbecco vasatı, gecekondulaşmak, glandula mukoza, glandula sebase, glandula seroza, kavum medullare, vurdulu kırdılı

14 harfli

dul avrat oğlu, duluğu sirkeli, duluñ, (tuluñ), Ficedula parva, fodulluk etmek, gecekondulaşma, glandula kauda, jukstamedullar, kar badullamak, medulloblastom, mudullu değnek, Ordulukaradere, önde oyuldular

13 harfli

baydıl buydul, dul avrat otu, Dulong sığırı, medulla ovari, medulla renis, Raja undulata, uydulaştırmak

12 harfli

Abdullahhoca, Abdullahoğlu, dul-avratotu, dulaptal otu, dulavrat otu, dulda tutmak, duluk altını, gün dulunmak, Hacıabdullah, medullografi, tropomodulin, uydulaştırma

11 harfli

delik duluk, doduldanmak, duldalanmah, duldalanmak, dullar yazı, dulunkabası, dulup atmak, gecekondulu, glandularis, gudullaşmak, hodullanmak, mudullanmak, nodullanmak, Raja radula, tandulunmak, urundulamak

10 harfli

Abdulkadir, buldulayın, dedikodulu, dudulanmak, dul kalmak, duldalamak, duldalanma, Dulkadirli, duluklamak, hoduldamak, kuduldamak, modul tepe, moduldamak, modullamak, mudullamag, mudullamak, nodullamak, nodullanma, nudullamak, şoldulamah, Ubeydullah, ...

9 harfli

Cündullah, dul kadın, dulcanebe, duldalama, dullanmak, dulukkaba, dulunacak, dulunkaba, dün dulpu, Esedullah, glanduler, Hamdullah, ibadullah, Karadulda, modul dil, nodullama, Ordululuk, uydulaşma

8 harfli

Abdullah, Avdullar, doğduluh, dûlanmak, dulaşmak, duldalık, duldasız, duleksik, Dulkadir, dullamak, dullanık, dulmantı, dulsitol, dulukluk, dulukmak, dulunmak, fodulluk, glandula, hodulluk, Hondular, Kundullu, ...

7 harfli

apdulla, Avdullu, budulga, daddula, duldalı, dullama, duluman, Durdulu, fodulca, gayduli, gundulu, hodulca, karadul, kuduluk, kundulu, medulla, nodulla, nodulus, Ordular, orduluk, udulmak, ...

6 harfli

adular, condul, çondul, duduli, dulaca, dulapa, dulava, dulbak, dulcah, dûlcek, dulcuh, dulcuk, dulçuk, duldul, dulgar, Dulköy, dulkuk, dulluk, gondul, gundul, kudulu, ...

5 harfli

Avdul, badul, codul, dadul, dodul, dulak, dular, dulaz, dulda, dulga, dulka, dulug, duluh, duluk, dulum, dulup, fodul, gudul, hadul, hodul, hudul, ...

4 harfli

odul

3 harfli

dul

Kelime Ara