İçinde DURA geçen kelimeler

İçinde DURA geçen kelimeler 404 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

dura aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. dura anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DURA geçen kelimeler

25 harfli

durağan denge çözümlemesi, durağan olasılıksal süreç, durağan süreli yatırımlar, durduraç ayaklığı direnci, durduraç yuvgu sızdırmazı, el durduracı uyarı imleci, motorun durağan parçaları

24 harfli

ayakta (duruş) (durarak), basınç yardımlı durduraç, eşdeğişirlik durağanlığı, süreğenlik ve durağanlık

23 harfli

dünya durdukça durasın!, halkbilimsel durağanlık, havalı durduraç dizgesi

22 harfli

durağan durum büyümesi, durağan zaman serileri, durduraç pabucu çenesi, durduraç taban perçini, emme yardımlı durduraç, kanamayı durduran pens, katı durağanlık koşulu, sözde kesin durağanlık, teker durduraç yuvgusu, yanaşık olarak durağan, yeniden başlama durağı

21 harfli

alt epidural anestezi, durağan denge analizi, durağan durum dengesi, durduraç güçlendirici, maddi duran varlıklar, üst epidural anestezi

20 harfli

çöpalcan duraklatımı, durağankazan yöntemi, durağanlık koşulları, durduraç düzenleyici, eğilim durağan süreç, eğilim-durağan süreç, eğlenceli duraksatış, fark durağan seriler, ondalık sekme durağı

19 harfli

arındırma duralgası, çöpelcan duraklatan, dura mater ensefali, dura mater spinalis, durağan aşınma payı, durağan değer iyesi, duraklama noktaları, duraksama sıcaklığı, durduraç anayuvgusu, eğilim durağan seri, zayıf durağansızlık

18 harfli

ağırşaklı durduraç, arka durak gelişme, dik duraş durutmak, dondurarak kurutma, dondurarak saklama, durağanlık bilgisi, duraklamış gelişim, dural akım yöntemi, fark durağan süreç, honduras gül ağacı, incir üzüm olduran, katı durağan süreç, kuş mu konduracak?, zayıf durağanlılık

17 harfli

civankaşı kundura, durağan bootstrap, durağan varlıklar, durağanlık yasası, durakçıl sayrılık, duraklama aşaması, duraklama safhası, duraksama noktası, duralı anlambilim, durduraç ağırşağı, epidural anestezi, gerçek duraksatış, honduras mahogany, honduras rosewood, madura mantarcası, neredeyse durağan, sinus dura matris, yerinde duramamak

16 harfli

“bazy” durakları, boğumlama durağı, çanaklı durduraç, durağan dalgalar, durağan değerler, durağan durumlar, durağan elektrik, durağan giderler, durağan mıknatıs, durağan tümdeğer, duraklı sayrılık, duraksamalı kişi, duraksız devinim, durduraç hortumu, dutup duravarmak, güçlü durağanlık, ön durak gelişme, serinleme durağı, söylem duraklığı, uykusuz duraksız, yeme-içme durağı, ...

15 harfli

bulundurabilmek, Büyük Durabeyli, dizileme durağı, dokundurabilmek, durağan dağılım, durağan olmayan, durağan paklama, duralama süresi, duralı dilbilim, duralı sesbilîm, duramdan sanlık, duran varlıklar, durduraç açkısı, durduraç çanağı, durduraç pabucu, durduraç tabanı, dursuz duraksız, havalı durduraç, kağdura kağdura, katı durağanlık, kavum epidurale, ...

14 harfli

bulundurabilme, dokundurabilme, durağan anamal, duraksız işlem, durarak atlama, eğilim durağan, emniyet durağı, honduras maunu, ısıl duraksama, istençli durak, kömüş buyduran, kundura bıçağı, muayene durağı, tepe tundurası, tırnak olduran, uyku durak yok, yüze duramamak

13 harfli

boğdurabilmek, bozdurabilmek, buldurabilmek, burdurabilmek, Büyükdurduran, dana buyduran, doldurabilmek, dolmuş durağı, dondurabilmek, durağan çizgi, durağan dalga, durağan değer, durağan dişli, durağan durum, durağan evren, durağan süreç, durağan yayık, durağanlaşmak, durak eylemek, durak yöntemi, duraklı dalga, ...

12 harfli

ahenk durağı, boğdurabilme, bozdurabilme, buldurabilme, burdurabilme, doldurabilme, dondurabilme, durağan para, durağanlaşma, durak zamanı, duraksamasız, duraksız kip, Duralidayılı, duran yıldız, durdurabilme, el durduracı, fark durağan, galduramamah, katı durağan, kondurabilme, kovdurabilme, ...

11 harfli

Çobandurağı, duraklatmak, duraksamalı, duraksatmak, duraksızlık, durduraklık, Hacıduraklı, kan olduran, Karaduraklı, kudurabilme, kulduratmak, maduramisin, uydurabilme, Yağdonduran, Yukarıdurak

10 harfli

Aşağıdurak, Atgalduran, calduragin, Çetindurak, Devedurağı, dura mater, Durabeyler, durabilmek, durağanlık, durahlamah, durahsamak, durak ardı, durakalmak, duraklamak, duraklanık, duraklanım, duraklatma, duraklayış, duraksamak, duraksatış, duraksatma, ...

9 harfli

abduraman, adduracak, Bayduralp, bodurağaç, boş duran, duduramak, dur durak, dura düşe, durabeyli, durabilme, duragomak, durak otu, durak önü, durakalma, Durakbaşı, duraklama, duraksama, duralamak, duralatma, duralayış, duraltmak, ...

8 harfli

Arıdurak, armadura, baladura, banadura, Başdurak, bonadura, bulduraç, donduraç, Donduran, dura dur, Duraçalı, durakçıl, Durakköy, Duraklar, duraklık, duraksız, duralama, durallık, duralmak, Durançam, Duranlar, ...

7 harfli

Akdurak, Akduran, bandura, Durabey, Duracak, Duracan, duradur, durağan, duraklı, Duralar, duralga, duramah, duraman, Duranay, Duraner, duranik, Durasıl, duravay, elduran, Erduran, gondura, ...

6 harfli

bodura, codura, Durali, kadura, podura, usdura

5 harfli

duraç, durag, durak, dural, duram, duran, Duray, odura

4 harfli

dura

Kelime Ara